När Saniona helt nyligen meddelade att man har beviljat University of Pennsylvanias Treatment Research Center (TRC) rätten att utföra en fas II-studie med Sanionas läkemedelskandidat NS2359 för behandling av kokainberoende så adderades en blockbusterkandidat till vår analyserade och kalkylerade portfölj av Sanionas läkemedelskandidater. Som en extra bonus till bolagets ägare så genomförs studien helt utan finansiering från Saniona.

UPENNSaniona har givit University of Pennsylvanias Treatment Research Center (TRC) rätten att utföra en fas II-studie med Sanionas läkemedelskandidat NS2359 för behandling av kokainberoende. Studien bekostas av allmänna medel som TRC har ansökt om. Studien utförs av TRC men Saniona behåller alla rättigheter för NS2359 och har exklusiv rätt till alla kommersiella värden från studien. Wade Berettini och Kyle Kampman som leder och driver detta projekt på TRC anses världsledande inom kliniska studier av kokainberoende.

Kokainberoende i siffror
Enligt tillgänglig statistik uppskattas att omkring 13 miljoner människor i världen har ett kokainberoende. Enbart i USA uppges ca. 50 miljoner människor någon gång ha tagit kokain och antalet kokainberoende är omkring 1,6 miljoner. I Europa har omkring 3 % av den vuxna befolkningen eller ca. 10 miljoner människor någon gång använt kokain. Likaså uppskattas att omkring 3,5 miljoner människor i Europa de senaste 12 månaderna tagit kokain. illegal drugsAntalet människor som söker hjälp för sitt kokainmissbruk i såväl USA som Europa ökar och så väl de direkta som indirekta samhällskostnaderna orsakade av kokainmissbruk är enorma. Enbart i USA har man estimerat att användningen av illegala droger kostar samhället 1 500 miljarder årligen för ökad kriminalitet, ökade sjukvårdskostnader och minskad produktivitet. Behovet av bra mediciner som kan hjälpa drogmissbrukare ur sitt beroende är mycket stort och därav så kan Saniona i samarbete med University of Pennsylvanias få allmänna medel till att finansiera hela fas II-studien. Det finns också förhoppningar, om fas II-studien levererar bra resultat, att en fas III-studie helt eller delvis kan finansieras via bidrag från samhället. Om inte annat så lär det inte bli särskilt svårt för Saniona att genomföra en utlicensieringsaffär med ett större läkemedelsbolag inför fas III om resultaten är tillräckligt bra.

Hur stor beräknas marknaden vara?
Om man når 20 % av alla patienter som varje år söker hjälp för kokainberoende i USA så är det årligen ca. 400.000 patienter. Om varje patient behandlas i 6 månader till en kostnad av 5.000 kr/månad blir den amerikanska marknaden årligen värd 12 miljarder SEK. Vi estimerar att den europeiska marknaden är värd hälften så mycket vilket då ger en årlig marknad om 18 miljarder för Europa och USA. Idag saknas det helt godkända medicinska behandlingar på marknaden för kokainberoende. De olika behandlingsprogram som finns idag är ineffektiva då omkring 95 % återfaller i sitt missbruk. Detta sammantaget gör att ett första fungerande läkemedel på marknaden, med god marginal, har blockbusterpotential. Vi har i våra kalkylmodeller räknat med att NS2359 når 50 % av denna marknad, alltså 10 % av samtliga patienter som söker hjälp för sitt kokainberoende. Vi har även lagt till en extra riskpremie utöver de statistiska chansvärderingarna, en riskpremie som vi tar bort när den första patienten har rekryterats i den planerade fas II-studien.

SummaVårt värde blir därmed för NS2359 och indikationen kokainberoende 28,50 kr/aktie, vilket i detta läge leder fram till en motiverad Sum of the Parts-värdering om 111 kr/aktie för Saniona. Detta inkluderar sju av Sanionas projekt- och läkemedelskandidater (se tabellen nedan). 

 

LäkemedelskandidatIndikationEj riskvägt SOTP/aktieRiskvägt SOTP/aktieNuvärde SOTP/aktie
AN363Neuropatisk smärta   717 kr  62,50 kr  24,20 kr
AN346IBD   571 kr  26,20 kr    8,20 kr
AN788Depression   528 kr  24,20 kr  10,40 kr
AN761Schizofreni   393 kr  18,00 kr    7,00 kr
AN761Alzhemers   231 kr  10,60 kr    4,10 kr
AN470Schizofreni   393 kr    9,00 kr    2,80 kr
NS2359Kokainberoende   555 kr  59,60 kr  28,50 kr
TesofensineFetma   933 kr  66,70 kr  25,90 kr
TesofensineDiabetes klass 2Ej kalkylerad
Pfizer-programmetNeurologiska sjukdomarEj kalkylerad
Ataxi-programmetAtaxi – Neurologiska symtomEj kalkylerad

 

Läs också del 1-8 i vår artikelserie om Sanionas läkemedelskandidater
del 1 i vår artikelserie om Sanionas läkemedelskandidater (AN363)
del 2 i vår artikelserie om Sanionas läkemedelskandidater (AN346)
del 3 i vår artikelserie om Sanionas läkemedelskandidater (AN788)
del 4 i vår artikelserie om Sanionas läkemedelskandidater (AN761)
del 5 i vår artikelserie om Sanionas läkemedelskandidater (AN470)
del 6 i vår artikelserie om Sanionas läkemedelskandidater (Tesofensine)
del 7 i vår artikelserie om Sanionas läkemedelskandidater (Pfizer programmet)
del 8 i vår artikelserie om Sanionas läkemedelskandidater (Ataxion- Biogen)

BioStock_800Intresserad av kommande artiklar, analyser, intervjuer och nyhetsbrev från BioStock? Anmäl din e-postadress längst ner på denna sida så får du nya publiceringar direkt i din inbox när de publiceras. Följ oss även på Twitter och Facebook.
Läs även vårt senaste nyhetsbrev här: Nyhetsbrev #10