Home Nyheter Se hela BioStock Live Roadshow

Se hela BioStock Live Roadshow

Se hela BioStock Live Roadshow

20 april, 2016

Klockan 11:30 idag startade direktsändningen av BioStock Roadshow och nu kan ni ta del av hela dagen i efterhand. För att se sändningen via fullskärm klicka här.
(Detta är den oklippta versionen av dagens program och sändningen startar 33,50 minuter in på filmfilen ovan.)

Schema för BioStock Live Roadshow onsdag 20 april:

11.30 – Inledning, Jonas Söderström, redaktör BioStock

11.35 – Monocl, Tobias Thornblad vd
Tobias är strategisk analytiker med Life Science som specialitet och kommer att berätta om aktuella trender och utvecklingen i den svenska biotechbranschen.
11.45 – Cyxone, vd Kjell G Stenberg
Biomedicinbolag som utvecklar läkemedel baserat på cyclotider, en typ av naturliga växtproteiner för behandling av bl.a. multipel skleros (MS) och ledgångsreumatism med färre biverkningar än dagens mediciner. Bolagetplanerar för en börsnotering under våren 2016.
12.20 – Biostock lanserar mobilapp för aktieinformation
BioStock har tagit fram en mobilapplikation där det är möjligt att bevaka och följa samtliga noterade aktier inom biotech. Ingmar Rentzhog, vd på Laika Consulting som utvecklat applikationen åt BioStock demonstrerar nyttan med applikationen.
12.45 – A1M Pharma, vd Tomas Eriksson
Utvecklar världsunik behandling och diagnostik för havandeskapsförgiftning samt en behandling av akut njurskada baserat på det kroppsegna proteinet alfa-1-mikroglobulin (A1M). Bolaget har nyligen färdigställt samt patentsökt en ny läkemedelskandidat, vilket öppnar för spännande nya affärsmöjligheter.
13.15 – Aptahem, vd Mikael Lindstam
Hjärt- och kärlsjukdomar står för en tredjedel av alla dödsfall i världen. Aptahem tar fram nya effektiva läkemedel mot blodproppsbildning, stroke och hjärtinfarkt och är på väg in i kliniska studier med sin läkemedelskandidat Apta-1. Bolaget är aktuellt med en företrädesemission om 19,5 MSEK som är garanterad till 80 procent och har teckningstid 18 april – 2 maj.
13.45 – Enorama, vd Mats Rönngard
Enorama erbjuder spännande produkter för människor som vill sluta röka, en marknad som genomgår enorm tillväxt. Bolaget är aktuellt för notering på Nasdaq First North i maj 2016.
14.15 – NeuroVive Pharmaceutical, vd Erik Kinnman
NeuroVive världsledande inom mitokondriell medicin med bred utvecklingsportfölj och flera läkemedelskandidater i klinik, inriktade mot stora marknader som stroke, akuta njurskador och traumatisk hjärnskada. Aktuella med företrädesemission om 94,4 MSEK med teckningstid 18 april – 2 maj.
14.45 – Avrundning och utlottning av priser

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev