Home Intervjuer WntResearchs avgående vd: “Kommer att bli spännande att följa”

WntResearchs avgående vd: “Kommer att bli spännande att följa”

Pernilla Sandwall, vd WntResearch presenterar bolaget

WntResearchs avgående vd: “Kommer att bli spännande att följa”

1 mars, 2024

När WntResearchs avgående vd Pernilla Sandwall skriver sitt sista vd-ord i samband med bolagets Q4 är det ett transformativt år hon summerar. Med nya resultat, uppdaterad studie och ny vd är vi beredda att hålla med. BioStock  kontaktade henne i samband med bokslutskommunikén för en kommentar.

Malmö-baserade WntResearch utvecklar Foxy-5, en peptid som är konstruerad att härma det kroppsegna WNT5A-proteinets funktion. Målet med projektet är att ta fram en behandling som kan hindra cancercellernas förmåga att sprida sig i kroppen och därmed hindra metastasering – den process som ligger bakom majoriteten av cancerrelaterade dödsfall.

NeoFox ska bekräfta tidiga observationer

För att nå proof-of-concept inleder man med att rikta läkemedelskandidaten mot tjocktarmscancer. Här  pågår fas II-studien NeoFox, som syftar till att bekräfta tidigare ad hoc-observationer där man sett tumörhämmande effekt redan efter tre veckors behandling.

Studien justera för att så snabbt och kostnadseffektivt som möjligt bekräfta de unika fynden och patientrekryteringen återupptogs i höstas. Sedan dess har studien gått ut på att studera två doser och WntResearch gick nyligen ut med att man, efter klartecken från säkerhetskommittén, valt att gå vidare med den högsta dosen i nästa studiesteg. Målet är nu att rekrytera ytterligare totalt 80 tjocktarmscancerpatienter som ska behandlas med Foxy-5 eller vara med i kontrollgruppen. Enligt bolaget är intresset för att vara med i studien stort, med en hittills hög rekryteringstakt, vilket ger förhoppningar om att man ska kunna hålla kommunicerade tidslinjer.

Första avläsning i slutet av 2024

Planen är att göra en initial effektavläsning när cirka hälften av patienterna har behandlats, vilket är tänkt att ske i slutet av 2024. Resultaten kommer ge en viktig fingervisning för fortsättningen av studien. Topline-resultat väntas sedan kunna presenteras under 2025.

Utöver att ha bäring på det fortsatta kliniska utvecklingsarbetet så kommer resultaten även utgöra en nyckelkomponent i det pågående affärsutvecklingsarbetet. Den positiva data som genererats av tidigare studier har lett till ett stort intresse i branschen som WntResearch ämnar bygga vidare på.

Samarbetar med Business Sweden

Som ett led i affärsutvecklingsarbetet meddelade bolaget nyligen att man inlett ett samarbetsprojekt med Business Sweden, där man siktar på att etablera ett eller flera kommersiella partnerskap med japanska och sydkoreanska bolag. Enligt samarbetsavtalet kommer Business Sweden att hjälpa till med att etablera kontakt med potentiella partners. Att WntResearch valt att fokusera på just Japan och Sydkorea för att ”bäst ta vara på Business Swedens nätverk och djupa branschkunskap där”.

Stärkta finanser

En annan viktig aktivitet i närtid var den företrädesemission som genomfördes i slutet av januari, som stärkte kassan med cirka 31 Mkr. I emissionen ingick även två serier teckningsoptioner, TO 7 och TO 8. Lösen av optionerna ligger i slutet av 2024 och i april 2025 och kommer att ge ytterligare viktiga kapitalinjektioner till bolaget.

Vd kommenterar

I och med bokslutskommunikén lämnar WntResearchs vd Pernilla Sandwall över rodret till tillträdande Per Norlén. BioStock tog tillfället att prata med henne om rapporten och hur hon ser på bolagets utsikter framöver.

Till att börja med Pernilla, om du blickar tillbaka på din tid som vd för WntResearch, vad tar du med dig?

– De positiva ad hoc-observationerna och att vi ändrat studien så att vi nu framåtriktat mäter just dessa parametrar. Det är så i läkemedelsutveckling; all data man ska använda måste vara definierad och bestämd i förväg, annars räknas de inte av regulatoriska myndigheter och andra aktörer.

– Även att vi har fått aktieägarnas förtroende och lyckats tillföra ytterligare kapital till bolaget i det svåra marknadsläge som det har varit i vår omvärld under denna tid.

– Vidare tar jag med mig alla interaktioner med duktiga kollegor, läkare och initierade ägare, som har varit intressanta, ibland svåra, men alltid givande och inspirerande.

I den dosfinnande studien gick rekryteringen snabbare än väntat . Vad innebär det för förväntningna på rekryteringen till nästa moment?

-Min förväntan är att patientrekryteringen ska gå snabbare nu än vad den gjorde under pandemin. Jag ser flera anledningar; dels att vi har ad hoc-observationerna från patienter nu och dels att vi ökar dosen; vilket gör att jag tror att både läkare, övrig studiepersonal och patienter har ett ökat intresse för studien.

– Vidare är studien enklare för patienterna att vara med i nu, då det bara rör sig om tiden fram till operationen och inte någon lång uppföljningstid efteråt.

– Sedan är pandemin över och sjukhusen kan ägna mer tid åt studien, så jag tror att allt detta borgar för en snabbare rekryteringstakt än vad vi haft tidigare, vilket är vad vi har lagt våra tidslinjer efter.

Om vi riktar blickarna mot ert samarbete med Business Sweden, vad är det som gör marknaderna i specifikt Japan och Sydkorea så lockande?

– Det finns många exempel på väldigt bra sådana samarbeten. Där finns möjlighet till både globala såväl som regionala avtal, vilket inte stänger några dörrar. Business Swedens nätverk på dessa marknader, i kombination med deras djupa branschkunskap, är en fantastisk tillgång för oss.

Hur jobbar ni mot att hitta en partner i Europa eller USA?

– I dessa marknader har vi själva direktkontakt med bolagen. Vi deltar i stora möten som anordnas, vilka ger goda möjligheter till dialoger med potentiella partner. Närmast i tid väntar t.ex. SwissNordicBio och BIO Europe Spring.

Vad kommer att ligga i fokus för WntResearch när vi nu rör oss in mot våren och sommaren?

– Det är närmast mötena som jag nämnde ovan. Min efterträdare Per Norlén kommer presentera bolaget på SwissNordicBio nästa vecka nere i Zurich. Vi kommer också fokusera på studien och patientrekryteringen genom att besöka de flesta klinikerna under andra kvartalet, vilket jag tror kommer vara uppskattat av alla inblandade.

Eftersom det här blir din sista intervju med BioStock som vd för WntResearch vill jag avsluta med en fråga om hur du ser på bolagets och projektet på längre sikt. Vad drömmer du om att Foxy-5 ska kunna åstadkomma?

– Foxy-5 har potential att utvecklas till en helt ny typ av cancerbehandling utan besvärande biverkningar. Det vi har genom våra ad hoc-observationer är mycket lovande och jag tror att bra studieresultat kommer leda till ett mycket stort intresse från större läkemedelsbolag, som kommer kunna utveckla Foxy-5 till ett läkemedel.

– Jag drömmer om att detta ska ske dels för alla patienters skull, men också för alla som varit med på vägen antingen i utvecklingen eller genom finansiering av forskningen.

– Det ska bli spännande att följa!

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev