Home Nyheter CLS ser en möjlighet att öka intäkterna

CLS ser en möjlighet att öka intäkterna

CLS

CLS ser en möjlighet att öka intäkterna

1 mars, 2024

I bokslutskommunikén för 2023 sammanfattar CLS ett händelserikt år med ökade intäkter, främst drivet av urologisegmentet och den nya MSP-modellen. Samtidigt har bolaget identifierat ett sätt att öka intäkterna inom neurokirurgisegmentet.

Clinical Laserthermia Systems (CLS) har nyligen publicerat bokslutskommunikén för 2023 där de redovisar en nettoomsättning för helåret på 8,27 Mkr, vilket är 32 procent mer jämfört med 2022. Den ökade försäljningen och förbättrade marginaler innebär även att rörelseresultatet har förbättrats (-65,9 Mkr) jämfört med föregående år (-67,4 Mkr).

Försäljningen var fortsatt störst i USA, men bolaget ser även en möjlighet att sprida sina TRANBERG Thermal Therapy-produkter globalt genom ett nytt distributionsavtal i Europa och marknadsgodkännande i Singapore som möjliggör expansion i Asien och Stillahavsområdet.

Fokus på MSP-tjänster

Under 2023 inledde CLS en satsning på så kallade Mobile Service Provider (MSP)-avtal som innebär att kliniker får testa och utvärdera TRANBERG för behandling av prostatacancer.

Under det fjärde kvartalet ingick CLS två nya MSP-avtal i USA, ett med Kearney Urology Center PC och det andra med KASRAEIAN Urology. Samarbetet med klinikerna är i uppstartsfasen och förväntas ge intäkter under första kvartalet 2024. Sedan tidigare har CLS ett MSP-avtal med AVANT Concierge Urology Clinic.

CLS räknar även med att ingå fler avtal enligt MSP-modellen under 2024 då de har flera potentiella avtal i sin pipeline, enligt rapporten.

Identifierat intäktsmöjligheter inom neurokirurgi

Under 2023 har CLS även utvecklat neurokirurgiverksamhet i USA genom order från bolagets neurokirurgipartner ClearPoint Neuro och positiv feedback från användarna. Dock låg intäkterna från neurosegmentet på samma nivå som under 2022.

CLS har identifierat potentiella förbättringar som kan öka intäkterna genom att få tillgång till en större del av neurokirurgimarknaden. Förändringar kan dock påverka kostnadsbasen under kommande åren, men förväntas innebära betydande fördelar i framtiden.

Strategiska investeringar och milstolpar 2024

Mot bakgrund av de kommande strategiska investeringarna inom neurokirurgi, samt senare marknadsgodkännande i Singapore än väntat, har bolaget skjutit fram målet att uppnå positivt rörelseresultat (EBITDA) till 2026.

Bolaget ser nu fram emot att frigöra marknadspotentialen i Asien och Stillahavsområdet och övergå till full marknadslansering i USA, samt säkra ytterligare MSP-avtal och kommersiella avtal. Dessutom kan marknaden räkna med att ta del av resultat från kliniska studier.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev