Home Intervjuer Orphazyme kommenterar innehavet i CombiGene

Orphazyme kommenterar innehavet i CombiGene

Turbulens i BrainCool

Orphazyme kommenterar innehavet i CombiGene

4 mars, 2024

Orphazyme har förvärvat 10 procent av aktierna i CombiGene, vilket gör det danska investmentbolaget till en av de största aktieägarna. BioStock kontaktade Orphazymes styrelseordförande Michael Hove och CombiGenes vd Peter Ekolind för att få veta mer om motiven till investeringen.

CombiGene skapade rubriker under 2021 när bolaget utlicensierade sitt epilepsiprojekt CG01 till det amerikanska genterapibolaget Spark Therapeutics efter en rad övertygande prekliniska data.

Enligt avtalet var CombiGene berättigat att erhålla upp till 328,5 miljoner USD exklusive royalties, med 8,5 miljoner USD vid undertecknandet, samt upp till 50 miljoner USD vid prekliniska och kliniska milstolpar. I januari 2024 återfick CombiGene de globala rättigheterna till CG01 efter att samarbetsavtalet sagts upp på grund av en strategisk revision av Sparks pipeline. CombiGene letar nu efter en ny licenstagare till projektet.

CG01 är dock inte CombiGenes enda tillgång. I början av 2023 inledde CombiGene ett samarbete med det danska bioteknikbolaget Zyneyro för att utveckla effektivare behandlingar för svåra kroniska smärttillstånd. Den gemensamma pipelinen inkluderar det längst framskridna projektet – peptidbehandlingen COZY01 – samt genterapibehandlingen COZY02.

Orphazyme kommenterar investeringen

Nyligen meddelade CombiGene att det danska investmentbolaget Orphazyme har förvärvat mer än 10 procent av de utestående aktierna i CombiGene. Enligt Holdings gör detta Orphazyme till den största aktieägaren i bolaget.

BioStock kontaktade Michael Hove, styrelseordförande i Orphazyme, och Peter Ekolind, vd för CombiGene, för att få en bakgrund till investeringen.

Michael Hove, styrelseordförande Orphazyme
Michael Hove, styrelseordförande Orphazyme

Michael, för åtta år sedan noterades Orphazyme på Nasdaq Copenhagen och i maj 2022 såldes alla biotekniktillgångar till förmån för att fokusera på biofarmaceutiska investeringar. Kan du kort diskutera denna övergång?

– Orphazyme grundades i Danmark 2009 baserat på en vetenskaplig upptäckt om betydelsen av värmechockproteiner (HSP), vilket beskrevs i en välciterad artikel publicerad i tidskriften Nature.

– Under 2017 noterades bolaget på Nasdaq Copenhagen där man under de kommande åren kunde attrahera olika industriella investerare (med Novo Holding som majoritetsägare) och på grund av lovande kliniska data kunna man ta in mer än 350 miljoner euro för att i full skala färdigställa sin huvudprodukt Arimoclomol i alla kliniska stadier internt samt för lansering även på den amerikanska marknaden. I februari 2022 misslyckades man emellertid med kliniska data i fas III och det initierade en 180 graders vändning av bolaget som avslutades i maj 2022 då bolaget sålde alla tillgångar och affärsverksamheter. Inklusive de som rör utveckling och godkännande av arimoclomol till KemPharm Denmark A/S, ett helägt dotterbolag till KemPharm, Inc. för cirka 12,8 miljoner USD kontant – därefter var man i fasen då bolagets strategi skulle omdefinieras.

– Jag tog över som ordförande i maj 2023 med en ny styrelse och accelererade saneringen och rekapitaliseringen av bolaget och i januari presenterade vi vår nya strategi att investera i strategiska positioner i tidiga biotechbolag och addera värde till partnerskapet genom våra kompetenser i styrelsen. CombiGene är den första investeringen i den nya strategin från och med januari 2024.

Varför investerar Orphazyme i CombiGene, och varför just nu?

– När vi bevakade den nordiska marknaden var CombiGene unika både med sin långa historia inom genterapi med CG01 i spetsen, men också för att de lyckades teckna ett strategiskt partnerskap med Spark, vilket vi ser som proof of concept. Vi har höga förväntningar på att bolaget ska lyckas hitta en ny partner som kommer att ta den lovande produkten hela vägen till produktlansering, och ser även fram emot att följa de två projekt som lanseras i samarbete med det danska bioteknikbolaget Zyneyro för att utveckla effektivare behandlingar för svåra kroniska smärttillstånd.

Peter Ekolind, COO CombiGene
Peter Ekolind, vd CombiGene

Peter, vilka är dina kommentarer till investeringen som Orphazyme har gjort?

– Vi är glada att välkomna Orphazyme som huvudinvesterare med ambitionen att vara med på den tillväxtresa som CombiGene strävar att göra genom att utveckla befintliga tillgångar och inlicensiera nya för att utveckla vidare. Jag tror att Orphazyme kan bidra med värdefull kunskap och erfarenhet till bolaget.

Enligt ert senaste pressmeddelande har CombiGenes styrelse inlett en dialog med Orphazyme. Kan du diskutera detaljerna i dessa diskussioner?

– Det är lite tidigt att gå in på detaljer i nuläget eftersom dialogen precis har påbörjats. Jag kommer definitivt kunna avslöja mer senare när dialogen har mognat ytterligare.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev