Home Intervjuer Neolas snabba utveckling uppmärksammas på JPMorgan

Neolas snabba utveckling uppmärksammas på JPMorgan

Neola Medical deltog på JPMorgan Health Conference

Neolas snabba utveckling uppmärksammas på JPMorgan

17 januari, 2024

Förra veckan gick den 42:e upplagan av JPMorgan Health Conference av stapeln. En av deltagarna var Neola Medical, som just nu förbereder sitt lungövervakningssystem för en klinisk studie i USA. BioStock har pratat med bolagets vd Hanna Sjöström för att få hennes intryck från konferensen.

Neola Medical utvecklar Neola, ett system för kontinuerlig övervakning lungorna hos för tidigt födda barn. Systemet är framtaget för att vården bättre och snabbare ska kunna upptäcka komplikationer. Förhoppningen är att fler barn ska överleva och få ett liv utan allvarliga funktionsnedsättningar.

Etablerar sig i USA

Bolaget är i full gång med att förbereda för kliniska studier med systemet, som är tänkt att genomföras i USA. Under 2023 låg mycket fokus på att etablera sig i landet, där man upprättat ett kontor och även registrerat ett dotterbolag. Man blev under hösten även utsett till ett så kallat Impact1-bolag av Stanford University och man har därigenom kunnat knyta viktiga kontakter i förberedelsearbetet.

Deltog vid JP Morgan Healthcare Conference

Samtidigt som utvecklingen av Neola-systemet löper vidare, läggs en hel del krut på att marknadsföra projektet. Syftet är att se till att finnas med på de större medtech-spelarnas radar. I det arbetet var vd Hanna Sjöström nyligen med och representerade bolaget vid JPMorgan Health Conference, 8 – 11 januari i San Fransisco, USA.

Konferensen är den största i världen inom healthcare-segmentet och en viktig samlingspunkt för branschen. Många större partnerskapsaffärer tillkännages i samband med eventet och big pharma brukar passa på att uppdatera kring utvecklingen och ge sin syn på framtiden.

Vd kommenterar

BioStock kontaktade Sjöström i samband med konferensen, för att få hennes intryck därifrån och få veta mer om intresset kring bolagets utveckling.

Hanna Sjöström, vd Neola Medical
Hanna Sjöström, vd Neola Medical

Till att börja med Hanna, du är nyss hemkommen från JPMorgan Health Conference. Vilka är dina intryck?

– Det har varit en mycket intressant konferens där jag återigen fick möjlighet att träffa många investerare och industripartners inom life science från hela världen, men framförallt amerikanska aktörer. Konferensen samlar verkligen industrin och på det sättet får vi uppdateringar om den senaste utvecklingen i branschen och trenderna framåt. Inom medtech diskuteras bland annat AI-modeller och FDAs perspektiv på dessa. Det har varit mycket folk och en livlig konferens fylld med god energi och samarbetsvilja.

JPMorgan Health Conference, är den största konferensen inom den här sektorn. Hur når man ut som en mindre spelare?

– Från konferensen i år har det fortsatt, likt föregående år, handlat om kostnadsbesparingar i vården och bättre access för fler till behandling. På det sättet har ett bolag som vi på Neola Medical med fokus på avancerad medicinteknik som kan göra skillnad från dag ett i vården, genom att snabbt hitta och förebygga komplikationer, goda förutsättningar att nå ut och få gehör bland många stora namn inom branschen.

– Att vår medicinteknik kan korta tiden i dyr neonatalintensivvård och ge fler patienter ett friskare liv är helt klart en övertygande faktor.

Konferensen är också en möjlighet att prata med potentiella partners och investerare, hur gick det?

– Vi har ett väl uppbyggt nätverk av potentiella partners och investerare som följt oss under flera år och som vi träffade under konferensen. Den återkoppling vi får är att de är imponerade över att vi sätter ambitiösa milstolpar och också når dem på utsatt tid. Den kommersiella utvecklingen i bolaget har varit snabb och framgångsrik under 2023 och det är något som uppmärksammas.

Ni inledde under hösten ett samarbete med prestigefyllda Stanford University. Vilken betydelse har det när man för samtal med möjliga intressenter?

– Det är av mycket stor betydelse att samarbeta med USA:s ledande universitet och dess neonatologer för amerikanska investerare och partners. Det ger oss en kvalitetstämpel som bolag och öppnar också dörrarna till fler partners och investerare från Stanfords nätverk.

– Undervisningssjukhus såsom Lucile Packards barnsjukhus i Palo Alto Stanford University är en viktig initial målgrupp för Neola Medical, då de oftare investerar i ny utrustning och vill prova nya procedurer för att förnya vården. Det har vi fått bekräftat genom Stanford Impact1-programmet och att vara en del av detta exklusiva nätverk är ovärderligt för vår marknadetablering i USA, men också betydelsefull i resten av världen.

– En annan viktig del av kommersialiseringsplanen för den amerikanska marknaden har varit att vi som bolag vet hur vi förhåller oss till de amerikanska ersättningssystemen och regulatoriska processer i USA för att få en FDA-godkänd produkt.

– Genom att få möjlighet till informella samtal för marknadslansering och regulatoriska processer med experter från FDA och Stanford kan vi ta fram en strategi för kostnadsersättning från de amerikanska sjukvårds- och försäkringssystemen samt arbeta efter en FDA-godkänd plan i våra veriefierings- och valderingsstudier för en marknadskgodkänd produkt.

Ni lyckades nyligen ta in 20 Mkr i en riktad emission. Hur viktig är den finansiella aspekten av bolaget när man diskuterar med potentiella framtida partners och investerare?

– Den finansiella aspekten är alltid viktig i diskussion med framtida partners och investerare. Att vi lyckas ta in kapital från en ny investerare och till en premium mot aktiekursen i rådande tuffa investeringsklimat sticker ut. Det visar att bolaget följt sina målsättningar enligt plan och haft en god utveckling genom åren som gör att starka aktörer inom branschen följt oss och vill investera långsiktigt i bolaget. Det visar på förtroende och styrka i vår vårt team och vår affärsplan.

Vilken sorts frågor får ni och hur ser intresset ut för ert lungövervakningssystem?

– Generellt är intresset för ny teknologi inom lungövervakning och respiration stort hos etablerade industribolag, då området är strategiskt intressant och har tillväxtpotential. När Philips nu minskar sin portfölj inom neonatologi finns ett antal amerikanska aktörer som ser det som en möjlighet att växa och ta marknadsandelar genom innovation.

– För oss är det då betydelsefullt att vi har ett stort kliniskt stöd för Neola, där inte minst neonatologer från Stanford lyfter fram att vår medicinteknik har potential att verkligen förändra hur vi övervakar lungorna på för tidigt födda barn.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev