Home Intervjuer CombiGene: ”Vi har fortsatt tilltro till epilepsiprojektet CG01”

CombiGene: ”Vi har fortsatt tilltro till epilepsiprojektet CG01”

CombiGene: "We continue to believe in the epilepsy project CG01"

CombiGene: ”Vi har fortsatt tilltro till epilepsiprojektet CG01”

16 januari, 2024

CombiGene har återtagit de globala rättigheterna till epilepsiprojektet CG01 från Spark Therapeutics efter att samarbetsavtalet avslutades förra året. BioStock kontaktade CombiGenes VD, Peter Ekolind, för en kommentar om hur planerna för att driva projektet vidare ser ut.

CombiGenes läkemedelskandidat CG01 utvecklas som en ny behandling mot läkemedelsresistent fokal epilepsi, en sjukdom som årligen drabbar cirka 47 000 patienter i USA, EU4, Storbritannien, Japan och Kina. Dagens behandlingsalternativ är endast symptomlindrande och kräver livslång behandling. CG01, däremot, syftar till att bota sjukdomen efter endast en eller ett par behandlingstillfällen.

Mångmiljonavtal undertecknades 2021

Efter en rad övertygande prekliniska data kunde CombiGene under 2021 sluta avtal med det amerikanska genterapibolaget Spark Therapeutics som gav Spark en exklusiv global licens att utveckla, tillverka och kommersialisera CG01. För CombiGenes vidkommande så väntade en potentiellt framtida ersättning om upp till 328,5 miljoner USD exklusive royalties, varav 8,5 miljoner USD erhölls i samband med undertecknandet, samt totalt upp till 50 miljoner USD vid prekliniska och kliniska milstolpar. Det var således ett omfattande avtal även ur ett internationellt branschperspektiv och visar på bolagets förmåga att utlicensiera till globala läkemedelsbolag.

Vd kommenterar

BioStock kontaktade CombiGenes vd Peter Ekolind, som tillträdde vd-posten en månad innan avtalet sades upp, för att få veta hur planerna för att driva projektet vidare ser ut.

CombiGene kommenterar bidraget från Eurostars
Peter Ekolind, vd CombiGene

Peter, vilken är din tolkning av varför Spark valde att säga upp samarbetet?

– Anledningen till att Spark valde att avsluta samarbetet beror på en strategisk revision av bolagets pipeline och inte i att CG01 inte skulle vara en utvecklingsbar läkemedelskandidat.

Ni har ambitionen att hitta en ny partner för CG01-projektet. Vilka specifika steg kommer ni att ta de framöver och hur planerar ni att göra projektet attraktivt för potentiella partners?

  • Först kommer vi att analysera de data som genererats hos Spark under de senaste två årens arbete och därefter sammanställa detta till ett paket som vi kommer att kunna presentera för potentiella partners som har strategiskt intresse av genterapi inom epilepsi.

Hur ser dina förväntningar ut framöver kring projektet?

Om vi kan hitta en ny tagare till CG01 så skulle det ge en möjlighet att på sikt kunna nu ut till patienterna som inte är hjälpta av nuvarande läkemedelsbehandling och som trots detta ändå får epileptiska anfall. Vi har fortsatt tilltro till epilepsiprojektet CG01, inte minst beroende på våra prekliniska data.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev