Home Intervjuer Cyxone identifierar målproteinet för rabeximod

Cyxone identifierar målproteinet för rabeximod

Cyxone

Cyxone identifierar målproteinet för rabeximod

17 januari, 2024

Cyxone har stort fokus på utvecklingen av huvudkandidaten rabeximod, som är en immunomodulerande behandling för ledgångsreumatism. Bolaget har nu tagit fram viktiga forskningsresultat som ger en mer detaljerad inblick i läkemedelskandidatens verkningsmekanism. Bolagets vd Carl-Magnus Högerkorp berättar mer i en intervju.

Cyxone är ett Malmöbaserat bioteknikbolag som fokuserar på behandling av autoimmuna sjukdomar. Bolagets produktportfölj består av rabeximod för behandling av ledgångsreumatism (reumatoid artrit, RA) samt T20K för behandling av multipel skleros (MS).

Rabeximod, bolagets huvudkandidat, är i klinisk fas II-utveckling med fokus på explorativa mindre studier i relevanta patientpopulationer. Läkemedelskandidaten positioneras som ett behandlingsalternativ för patienter som inte upplever tillräcklig förbättring med dagens sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARD), såsom TNFα-hämmare. Detta patientsegment kallas DMARD-IR patienter och är i stort behov av nya behandlingsalternativ.

Milstolpe kring verkningsmekanismen

Cyxone meddelade nyligen att de har nått en viktig milstolpe för rabeximod då de har identifierat det biologiska målproteinet för läkemedelskandidaten och bekräftat fyndet med en oberoende vetenskaplig analys. Upptäckten bidrar med ökad förståelse kring behandlingens verkningsmekanism och bekräftar dess så kallade First-in-Class potential.

Cyxone har länge vetat att rabeximod hämmar inflammatoriska processer, men de har inte haft en helt klar bild av vilket målprotein som kandidaten riktar sig mot – tills nu. De nya forskningsresultaten ger en mer detaljerad inblick i verkningsmekanismen, d.v.s. hur kandidaten påverkar de proinflammatoriska cellerna.

Cyxones vd kommenterar

Cyxones vd om nuläge och pipeline
Carl-Magnus Högerkorp, vd Cyxone

BioStock kontaktade Cyxones vd Carl-Magnus Högerkorp för att få veta mer om de nya fynden kring verkningsmekanismen för rabeximod.

Skulle du kunna ge oss lite mer detaljer kring de nya forskningsfynden för rabeximod?

– Vi har under de senaste åren arbetat med en rad samarbetspartners för att bättre förstå verkningsmekanismen för rabeximod. Utifrån den prekliniska forskning som tidigare genomförts med molekylen har vi haft en uppfattning om att rabeximod har en hämmande effekt på en betydelsefull signaleringsväg i inflammationsprocessen. Under våren 2023 gjorde vi dock en viktig observation, som initialt tycktes obetydlig, men som vid lite eftertanke visade sig ha en viktig innebörd för att kunna lösa gåtan kring verkningsmekanismen. Utifrån denna nya betraktningsvinkel gick vi vidare och genomförde en explorativ studie som lyckades identifiera det potentiella målproteinet. Vi har efter det genomfört ytterligare en studie som bekräftat fynden kring målproteinet.

Vilken roll har målproteinet i den inflammatoriska processen?

– De nya fynden förklarar hur molekylen inverkar på proinflammatoriska makrofager och dendritceller och varför dessa celler har en ökad känslighet för behandling med rabeximod. Rebeximod inverkar på ett ganska fundamentalt plan i dessa cellers funktion och bidrar med en selektiv funktionshämning. Vad som är spännande är att denna form av reglering har intresserat forskare inom området de senaste 6-7 åren, men det har saknats kliniska kandidater. Rabeximod är därför mycket välpositionerat då vi redan visat att behandlingskonceptet fungerar, även på svårt sjuka patienter med ledgångsreumatism.

Hur drar ni nytta av de nya fynden i den fortsatta utvecklingen av rabeximod?

– Kunskap kring verkningsmekanismen är väsentlig för den vidare utvecklingen av projektet. Det bidrar med en ökad förståelse kring de processer som påverkas i kroppen under behandling och gör att man kan designa program för att lära mer om eventuella biverkningar med läkemedlet. I rabeximods fall har vi dock väldigt mycket på plats då vi har ackumulerade säkerhetsdata från närmare 300 patienter, som visar på en gynnsam säkerhetsprofil.

– Självfallet är det också viktigt att ha en tydlig bild av verkningsmekanismen när man pratar med partners. Denna typ av information är väsentlig för att komma vidare i partnerdiskussioner. Den nya kunskapen är således en viktig riskminimerande faktor för projektet.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev