Home Intervjuer Lipums vd blickar fram mot 2024

Lipums vd blickar fram mot 2024

Lipums vd blickar fram mot 2024

19 december, 2023

Under 2023 har Lipum framförallt fokuserat på sin kliniska fas I-studie med SOL-116. Med hjälp av en kapitalanskaffning i mitten av året kunde bolaget öka tempot i studien ytterligare och under hösten tillkännagavs ett vd-byte. Ola Sandborgh tar nu över rodret inför nästa utvecklingsfas och BioStock kontaktade Ola för att få veta mer om planerna för 2024.

Lipum har utvecklat SOL-116, en biologisk läkemedelskandidat för behandling av reumatoid artrit (RA) och kroniska inflammatoriska sjukdomar. Antikroppen blockerar Bile Salt-Stimulated Lipase (BSSL), som är en lovande ny målmolekyl för behandling av kronisk inflammation.

BSSL:s roll vid inflammation har beskrivits mer ingående i en vetenskaplig artikel som publicerades i tidskriften PLOS ONE i augusti. Läs mer om detta i BioStocks intervju med bolagets CSO och medgrundare Susanne Lindquist här.

Fas I-studien accelererades under 2023

Under året har Lipum genomfört en klinisk fas I-studie med SOL-116 för att utvärdera dess säkerhet och tolerabilitet, samt farmakokinetik. Studien har fortskridit enligt plan och under sommaren såg bolaget en möjlighet att tidigarelägga den andra delen av studien, där friska försökspersoner får upprepade doser av SOL-116 eller placebo. För att ta tillvara på möjligheten att påskynda studien genomförde bolaget en företrädesemission som tillförde 15,3 Mkr.

Förstärkning av organisationen

Inför fas II har Lipum stärkt sitt team med Karin Franck-Larsson som CMO och Ola Sandborgh som ny vd för bolaget. Ola tillträdde rollen den 1 december, medan den tidigare vd:n Einar Pontén fortsätter arbeta för Lipum i en roll fokuserad på affärsutveckling. Läs BioStocks intervjuartikel om vd-bytet här.

Vd Ola Sandborgh kommenterar

Ola Sandborgh
Ola Sandborgh, vd Lipum

BioStock kontaktade Ola Sandborgh för att få veta mer om hans första veckor som vd för Lipum och hur planerna ser ut inför 2024.

Sett utifrån en extern synvinkel, hur skulle du beskriva bolagets framsteg under det gångna året?

– Lipum utvecklas och växer snabbt. Idag är företaget format för att effektivt kunna driva ett kliniskt utvecklingsprogram framåt. Projektet för läkemedelskandidaten SOL-116 fortlöper enligt plan, faktiskt till och med något snabbare då multipeldosdelen av fas I-studien kunde startas tidigare. I och med det kan vi förvänta oss att få ta del av intressanta data under första halvåret 2024. Resultaten, som ännu består av blindade data, har så här långt lett till slutsatsen att SOL-116 är säker och tolereras väl samt har önskvärd farmakokinetik.

– Utöver fas I-studien så har även ett mycket viktigt och efterfrågat vetenskapligt samarbete inletts tillsammans med forskare vid Karolinska Institutet (KI) och Avdelningen för reumatologi vid Institutionen för medicin. Forskningssamarbetet har syftet att grundligt utforska BSSLs roll i immunsystemet, framförallt dess roll vid reumatoid artrit, samt att ytterligare klarlägga verkningsmekanismen för anti-BSSL antikroppen SOL-116.

»Projektet för läkemedelskandidaten SOL-116 fortlöper enligt plan, faktiskt till och med något snabbare då multipeldosdelen av fas I-studien kunde startas tidigare […] Utöver fas I-studien så har även ett mycket viktigt och efterfrågat vetenskapligt samarbete inletts tillsammans med forskare vid Karolinska Institutet (KI).«

Hur har dina första veckor som vd för Lipum varit?

– Intensiva, nyorienterande och roliga! Jag har blivit väl omhändertagen och välkomnad. Dagarna har varit fyllda med externa möten och kontakter med både befintliga och potentiellt nya aktieägare. Samtidigt har jag även hunnit med diverse interna introduktionsmöten, styrelsemöten och fått möjlighet att träffa gruppen på KI som vi nu har ett forskningssamarbete med.

– 2023 lider mot sitt slut och många aktiviteter och processer för 2024 initieras. För min del innebär det en direkt möjlighet att redan nu börja forma kommande års inriktning och fokus.

Om vi blickar framåt lite, vilka milstolpar ser du fram emot att bolaget uppnår under 2024?

– Slutförandet av det fulla fas I-programmet är centralt. Från det kommer vi kunna få viktiga data kring hur SOL-116 tas emot och påverkar både friska frivilliga försökspersoner liksom patienter med reumatoid artrit. Vi kommer även erhålla resultat från biobankdata kring BSSL-nivåer hos olika patientgrupper, liksom prekliniska data från studier på våra nya knock-in möss, dvs möss som har humant BSSL vilket är optimalt för tester av SOL-116. Utöver det hoppas jag att vi kan få ta del av de första resultaten från samarbetet med KI och mer förväntas komma under 2025. Sammantaget bedömer jag att vi kommer att nå många viktiga milstolpar under 2024, både kliniskt och prekliniskt.

– Data och insikter från fas I-programmet blir förstås viktiga för att finslipa planering och utveckling av ett fas II-program där vi avser att studera dosering och effekt av SOL-116 vid behandling av patienter med reumatoid artrit.

»Sammantaget bedömer jag att vi kommer att nå många viktiga milstolpar under 2024, både kliniskt och prekliniskt. Data och insikter från fas I-programmet blir förstås viktiga för att finslipa planering och utveckling av ett fas II-program«

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev