Home Intervjuer CombiGene kommenterar bidraget från Eurostars

CombiGene kommenterar bidraget från Eurostars

CombiGene kommenterar bidraget från Eurostars

22 december, 2023

CombiGene har, tillsammans med sin danska partner Zyneyro, fått välkommet finansiellt stöd om 8,6 Mkr från Eurostars för den fortsatta utvecklingen av peptiden COZY1, en läkemedelskandidat för behandling av svåra kroniska smärttillstånd. BioStock kontaktade CombiGenes vd Peter Ekolind för en kommentar.

I början av 2023 ingick genterapibolaget CombiGene ett samarbete med det danska bioteknikbolaget Zyneyro för utveckling av mer effektiva behandlingar av svåra temporära och kroniska smärttillstånd. Den gemensamma pipelinen består av det längst skridna projektet – peptidbehandlingen COZY01 – samt genterapibehandlingen COZY02.

Framsteg under 2023

Sedan samarbetsavtalet undertecknades har parterna gjort flera framsteg, i synnerhet gällande projektets huvudfokus COZY1. Bland annat stärktes behandlingskonceptet vid en framlagd doktorsavhandling vid Köpenhamns universitet. Läs mer här.

I september anlitades kontraktstillverkaren (CDMO) AmbioPharm för tillverkning av COZY01. Den nya partnern uppfyller alla regulatoriska kriterier, vilket förbereder vägen till toxikologiska studier och studier i människa. AmbioPharms kapacitet för kommersiell produktion positionerar dem, menar bolaget, även som en potentiell långsiktig partner i projektet.

En månad senare valdes indikation för projektet. Den första Proof-of-Concept-studien för COZY01 i patienter kommer att fokusera på smärta i samband med Herpes Zoster (bältros) – en mycket smärtsam komplikation. Efter visat Proof-of-Concept kommer den fortsatta utvecklingen inrikta sig på diabetesneuropati, en av de vanligaste kroniska komplikationerna vid diabetes.

Slutligen valdes Charles River Laboratories som ny CRO-partner (kontraktsforskningsbolag). Detta innebär ett steg närmare initieringen av de toxikologistudier som krävs för att kunna lämna in en klinisk prövningsansökan.

Vd kommenterar Eurostarsbidraget

CombiGene kommenterar bidraget från Eurostars
Peter Ekolind, vd CombiGene

Att COZY1-projektet utvecklas i en positiv riktning stod klart i veckan då CombiGene erhöll 0,7 MEUR eller 8,6 Mkr i bidrag från Eurostars. Eurostars är ett europeiskt samarbete för att stödja små och medelstora innovativa bolag. BioStock sökte CombiGenes vd Peter Ekolind för att få veta mer.

I ett pressmeddelande konstaterar du att projektet nu har fått en väldigt viktig extern validering. Kan du konkretisera på vilket sätt detta bidrar till att föra projektet framåt, på sikt?

– Att Eurostars via de nationella myndigheterna Vinnova i Sverige och Innovationsfonden i Danmark väljer att satsa medel på den fortsatta utvecklingen av COZY01 peptiden i hård konkurrens med andra välmeriterade ansökningar, är i sig en kvalitetsstämpel.

– Projekt som väljs ut för finansiering genom Eurostars måste vara nyskapande och ha en tydlig marknadsorientering. Endast cirka 30 procent av alla ansökningar till Eurostars är framgångsrika, vilket understryker hur noggrann och selektiv urvalsprocessen är. Det ger oss en möjlighet att gå vidare med fler ansökningar om anslag och är motiverande för teamet.

Hur kommer pengarna att användas?

– Finansieringen från Eurostars kommer att användas till att identifiera potentiella biomarkörer för effekt på målproteinet, påvisa effekt av behandlingen i mänsklig vävnad, samt utveckla och producera ett kliniskt prövningsmaterial för den första studien i människa.

Om du blickar framåt, hur hoppas du kunna summera CombiGenes 2024 denna tid nästa år?

– Då hoppas jag att vi landat strategin med det återtagna epilepsiprojektet CG01, kanske tom hittat en ny kommersiell partner, att vi har kunnat fatta beslut om hur vi går vidare med CGT2. Samt slutligen att vi har landat fler milstolpar i COZY-programmet på väg mot ansökan om en klinisk prövning.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev