Home Intervjuer BioInvents vd: “This year we made unprecedented progress”

BioInvents vd: “This year we made unprecedented progress”

BioInvents vd: “Vi gjorde enastående framsteg i år”

BioInvents vd: “This year we made unprecedented progress”

21 december, 2023

2023 har utan tvekan varit ett av de mest framgångsrika åren för BioInvent, om inte det mest framgångsrika. Bolagets projektportfölj för cancerbehandling inkluderar för närvarande fem läkemedelskandidater som genomgår sex kliniska prövningar – och framsteg har meddelats i samtliga program under året. Trots detta värderas BioInvent under sin kassa, liksom många andra bolag i sektorn, på grund av den utmanande marknadsdynamiken för bioteknik. BioStock kontaktade vd Martin Welschof för att diskutera framstegen under 2023 och för att få veta hur hans förväntningar ser ut inför nästa år.

BioInvents fokus är att identifiera och utveckla nya, first-in-class immunomodulerande antikroppar för behandling av cancer. Dessa läkemedelskandidater har helt nya och unika verkningsmekanismer med förmågan att stärka, stimulera eller aktivera kroppens immunsystem för att bekämpa cancer. Hittills har bolaget utvecklat flera läkemedelskandidater som för närvarande genomgår klinisk utveckling både som monoterapi och i kombination med standardbehandlingar. Bolagets ledande produkter, BI-1206 och BI-1808, testas i fas I/IIa-studier för behandling av Non-Hodgkins lymfom och solida tumörer, och tre andra produkter testas i tidiga kliniska studier. Till exempel utvecklas BT-001, BI-1607 och BI-1910 som är potentiella behandlingar för olika typer av cancer.

Sex projekt i egen klinisk utveckling och sex utlicensierade projekt i klinisk fas

Bolaget har starka partnerskap med aktörer inom både bioteknik- och läkemedelsindustrin, vilket bidrar till en snabb och robust klinisk utveckling. Genom åren har bolaget haft partnerskap med internationella aktörer som Pfizer, Bayer, Merck, Daiichi Sankyo och Mitsubishi Tanabe Pharma. För närvarande har BioInvent samarbeten med läkemedelsbolag som MSD, Exelixis, CASI och Transgene för de kliniska program som drivs i egen regi. Dessutom drivs en extern portfölj med sex kliniska program av licensinnehavare.

Det senaste avtalet undertecknades i juli 2022 med det amerikanska bolaget Exelixis. BioInvent erhöll en förskottsbetalning på 25 miljoner USD i utbyte mot rättigheterna att välja mål identifierade med BioInvents egenutvecklade F.I.R.S.T.-plattform och n-CoDeR-bibliotek. I september 2023 nådde BioInvent en milstolpe i forskningssamarbetet med Exelixis, vilket gav en betalning på 1 miljon USD till BioInvent. Läs mer här.

Vd kommenterar

Martin Welschof, vd BioInvent
Martin Welschof, vd BioInvent

För att få veta mer om framstegen under 2023, och för att få inblick i hans förväntningar inför nästa år, kontaktade BioStock bolagets vd Martin Welschof.

Martin, what were the most important goals reached by BioInvent this year?

– This year we made unprecedented progress with one of our lead candidates based on our exciting TNFR2 proprietary platform. Our first-in-class anti-TNFR2 antibody BI-1808 showed single agent efficacy in Phase I and moved into Phase II clinical development. Demonstrating single agent activity was a huge milestone for a drug candidate with a novel mechanism of action that was fully discovered and developed by BioInvent. BI-1910, our second anti-TNFR2 agent that works through a different mechanism of action entered Phase 1 studies. In addition, we presented positive data for our second anti-FcyRIIB antibody, BI-1607.

BioInvent is currently valued under cash. What, according to you, does this imply regarding the valuation of the company’s stock?

– Growth and investment in the entire sector has been hampered by the geopolitical and financial uncertainties. BioInvent as all other similar companies is experiencing this market paradox. Unfortunately, market valuation discrepancies are common due to the current investment climate. A recovery in the global economy is likely to trigger a return to spending growth in the healthcare sector. Clearly, the high unmet medical need and the huge potential are still there, and we are confident that savy investors will recognize the huge value proposition.

Six clinical projects are currently outlicensed and run by other companies. What would you say regarding the long-term financial potential of these projects?

– These partnerships are designed to provide value once the product reaches the market when BioInvent will get a percentage of the sales from each product. Additionally, the collaborations give BioInvent milestone payments throughout the ongoing clinical development program.

Finally, what value triggers do you envision BioInvent will have communicated this time next year, and how could they contribute to the company’s overall value?

– By year end we hope to have more mature clinical data on both our lead programs, BI-1206 and BI-1808. This could serve as a basis for some exciting outlicensing opportunities. We also expect a broad set of earlier clinical data since we now have five candidates in six ongoing trials.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev