Home Intervjuer BioInvent kommenterar framstegen i bröstcancerstudie

BioInvent kommenterar framstegen i bröstcancerstudie

BioInvent kommenterar framstegen i bröstcancerstudien

BioInvent kommenterar framstegen i bröstcancerstudie

13 december, 2023

BioInvents pipeline består av fem läkemedelskandidater som avancerar genom sex kliniska studier. Under San Antonio Breast Cancer Symposium presenterade BioInvent de första kliniska data från en av dessa – fas I/IIa-studien med bolagets andra FcyRIIB-blockerande antikropp BI-1607. BioStock kontaktade BioInvents Chief Medical Officer Andres McAllister för en kommentar.

Med sitt antikroppsbibliotek n-CoDeR och screeningplattform F.I.R.S.T. för mål- och antikroppsupptäckt har BioInvent tagit fram flera lovande kandidater som nu genomgår klinisk utvärdering. BI-1206 och BI-1808 är de ledande kandidaterna, följt av BT-001, BI-1607 och BI-1910.

Fem läkemedelskandidater i sex kliniska prövningar

Förra veckan meddelade BioInvent att den första patienten rekryterats till fas I/IIa-studien med den monoklonala antikroppen BI-1910. Detta är bolagets andra monoklonala antikropp mot tumörnekrosfaktorreceptor 2 (TNFR2) att gå in i klinisk fas. I ett pressmeddelande sa BioInvents vd Martin Welschof:

“Rekryteringen av den första patienten i vår studie av BI-1910 är en viktig milstolpe för BioInvent och innebär att vi nu har en femte läkemedelskandidat i klinisk utveckling.”

Milstolpe nådd i bröstcancerstudien med BI-1607

Beskedet om studiestart var inte den enda nyheten som BioInvent kommunicerade förra veckan. Det Lundabaserade läkemedelsbolaget presenterade också de första kliniska resultaten från en fas I/IIa-studie med sin andra FcyRIIB-blockerande antikropp BI-1607.

Tidigare prekliniska Proof-of-Concept-data har indikerat att en kombinationsbehandling med BI-1607 kan förbättra effekten av nuvarande anti-HER2-behandlingar och öka svarsfrekvensen hos patienter som inte längre svarar på anti-HER2-riktade terapier såsom trastuzumab (Herceptin). BI-1607 är, liksom BI-1206, är avsedd att förbättra effekten av befintliga cancerbehandlingar och övervinna behandlingsresistens.

De nya fas I-data som lades fram vid en posterpresentation vid San Antonio Breast Cancer Symposium förra veckan omfattade 18 patienter som behandlats med doser från 75 mg upp till 900 mg. Den kliniska studien är en öppen, multicenter, doseskaleringsstudie, konsekutiv kohortstudie av BI-1607 i kombination med trastuzumab hos patienter med HER2+ avancerade solida tumörer.

Behandlingen tolererades väl och inga allvarliga biverkningar relaterade till BI-1607 observerades. Det främsta kliniska svaret som rapporterades i postern var stabil sjukdom (SD) hos 4 av 11 utvärderingsbara patienter, med sjukdomskontroll som varade i upp till 7 cykler (21 veckor). Därefter har ytterligare två SD observerats, vilket innebär att 6 av 11 patienter har uppnått stabil sjukdom.

En fas IIa-studie med BI-1607 startar under 2024

Därtill har bolaget i ett pressmeddelande kunnat meddela att man med hjälp av farmakokinetiska och farmakodynamiska data kunnat identifierat att ett brett dosintervall om 3 veckor ger fullständig täckning av kandidatens målreceptor. Något som kommer att utgöra grund för studiedesignen av en klinisk fas IIa-studie med BI-1607 som man planerar att starta nästa år.

Kommentar från Bioinvents CMO

I en kommentar sa BioInvents Chief Medical Officer Andres McAllister:

“We are very excited about the BI-1607 data, and what is coming next in development. In fact, BI-1607 can be thought of as a platform, very much like existing techniques to improve binding of MAbs to certain Fc receptors (such as defucosylation), except much better since it shuts down binding of the combining MAb to the inhibitory receptor. This should provide a strong enhancement of the activity of the combination partner. For example, we have generated a very strong preclinical data package demonstrating that BI-1607 can enhance the activity of anti-CTLA4 MAbs as well as the combination of anti-CTLA4/anti-PD1, allowing for a lower dose of anti-CTLA-4.”

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev