Home Nyheter BioInvent laddar för presentationer av kliniska data

BioInvent laddar för presentationer av kliniska data

BioInvent laddar för presentationer av kliniska data

31 oktober, 2023

BioInvent nådde en milstolpe under det tredje kvartalet 2023 med rekryteringen av den första patienten till fas IIa-studien av BI-1808 som monoterapi. BI-1808, som är en potentiellt ny checkpointhämmare, positionerar BioInvent i frontlinjen när det gäller att utnyttja värdet av TNFR2 inom cancerterapi. Samtidigt förbereder sig bolaget inför presentationer av kliniska data för BI-1808 vid SITC i San Diego, Kalifornien och av BI-1607 vid SABC i San Antonio, Texas.

Till skillnad från traditionella metoder fokuserar BioInvents läkemedelsutveckling på antikroppars funktion, snarare än på fördefinierade mål. Medan traditionella metoder tenderar att fokusera på att först välja målstrukturer och därmed potentiellt begränsa funktionaliteten, identifierar BioInvents tillvägagångssätt sjukdomsrelevanta antikroppar som sedan används sekventiellt för att identifiera respektive mål.

Detta har resulterat i ett flertal högfunktionella antikroppar från BioInvents egenutvecklade n-CoDeR-antikroppsbibliotek med hjälp av den patenterade forskningsplattformen F.I.R.S.T. Dessutom har det lett till identifiering av flera måltavlor och antikroppar som potentiellt kan leda till innovativa cancerterapier.

BioInvent har för närvarande fyra läkemedelskandidater i fem egna pågående kliniska studier.

Kommande presentationer av kliniska data

BioInvent laddar nu för två stora presentationer av kliniska data. Vid Society of Immunotherapy for Cancer (SITC) 38:e årsmöte, som hålls i San Diego den 3 – 5 november 2023, kommer bolaget att presentera senaste data från en klinisk fas I-studie som utvärderar first-in-class-antikroppen BI-1808 som monoterapi.

Vidare kommer BioInvent den 6 december 2023 att presentera de första kliniska fas I-data för sin andra anti-FcyRIIB-antikropp, BI-1607, vid San Antonio Breast Cancer Symposium (SABC) som hålls den 5–9 december i Texas, USA.

Utöver kliniska data kommer bolaget även att presentera prekliniska data för BI-1910, som har erhållit Investigational New Drug (IND)-godkännande och förväntas gå in i klinisk utveckling vid årsskiftet.

Övriga pågående aktiviteter

Samtidigt som BioInvent förbereder sig för dessa presentationer fortsätter de att avancera i sina olika kliniska program. Kliniska data för BI-1808 i kombination med pembrolizumab (Keytruda) för avancerade maligniteter planeras att presenteras under H1 2024. Bolaget utökar också omfattningen av BI-1808 till att inkludera första linjens behandling och indikationer som melanom och T-cellslymfom.

Rekryteringen av den första patienten till en fas I/II-studie för subkutan administrering av BI-1206 i kombination med pembrolizumab i solida tumörer är en annan noterbar prestation. BioInvent arbetar för närvarande aktivt med att samla in data i studien av subkutan BI-1206 i kombination med rituximab, och ytterligare uppdateringar förväntas under H1 2024. Den intravenösa delen av studien har redan genererat tidiga signaler på effekt med två långvariga partiella responser och två fall av stabil sjukdom.

Värt att notera under det tredje kvartalet 2023 är också milstolpsbetalningen om 1 miljon USD från Exelixis, vilket validerar BioInvents teknologiplattform och expertis inom cancerimmunologi. Läs mer här.

Starka finanser

Q3-rapporten belyser bolagets starka och stabila finansiella ställning, med totalt 1357,5 Mkr i likvida medel. Även om denna betydande likviditet ger bolaget operativ flexibilitet kan man dra slutsatsen att bolagets marknadsvärdering för närvarande är betydligt lägre än dess likvida tillgångar.

BioInvent är inte ensamma när det gäller denna marknadsparadox. Snarare är skillnader i marknadsvärderingar allt vanligare i det nuvarande volatila investeringsklimatet.

Martin Welschof, vd BioInvent
Martin Welschof, vd BioInvent

Spännande tider väntar

BioInvent har positionerat sig för en dynamisk avslutning på 2023, med lovande utsikter för 2024. I samband med Q3-rapporten reflekterade Martin Welschof, bolagets vd, över detta:

”Under det tredje kvartalet 2023 uppnådde BioInvent en betydande milstolpe i och med rekryteringen av den första patienten till fas 2a-studien av BI-1808 som monoterapi. BI-1808 kan potentiellt bli en ny checkpoint-hämmare och därmed spela en viktig roll inom immunonkologi. BioInvent är ledande i utvecklingen inom det område där flera företag har som mål att frigöra kraften i TNFR2 för cancerbehandling. Det ser ut att bli en spännande tid framöver och jag ser fram emot än mer data för våra nya och first-in-class immunmodulerande antikroppar för cancerbehandling.” (ordagrant från rapporten)

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev