Home Intervjuer Enzymatica arbetar för att stärka distributörsledet

Enzymatica arbetar för att stärka distributörsledet

Emzymatica

Enzymatica arbetar för att stärka distributörsledet

8 november, 2023

Efter inledande försäljningsframgångar i början av året sjönk Enzymaticas försäljning under det tredje kvartalet, främst på grund av en lägre orderingång från den viktiga partnern STADA. Bolaget har nu inlett diskussioner med STADA om hur man bäst jobbar framåt, samt initierat diskussioner med nya möjliga partners för flera av huvudmarknaderna. Under tredje kvartalet presenterade bolaget även positiva studieresultat som förväntas bli viktiga i lanseringar på nya marknader, enligt en intervju med vd Claus Egstrand.

Enzymatica har utvecklat ColdZyme, en receptfri munspray som behandlar och lindrar förkylning. Produkten baseras på en barriärteknologi som skyddar mot förkylningsvirus och deaktiverar viruset. ColdZyme säljs på över 30 marknader över fyra kontinenter, och distributörsavtal har etablerats för ytterligare cirka 30 länder.

Enzymatica släppte nyligen sin rapport för det tredje kvartalet, där man på översta raden i resultaträkningen noterar att bolaget presterat en nettoomsättning på 13,3 Mkr, vilket är en klar nedgång mot de 18,5 Mkr som man noterade för motsvarande period förra året.

Ser över samarbetet med STADA

Denna nedgång tillskrivs helt den reducerade orderingången från internationella partners, med partnern STADA som den mest anmärkningsvärda för sin betydligt lägre beställningsvolym än vad som prognostiserats. Denna utveckling har lett till en strategisk omprövning hos Enzymatica, där man nu ser över möjligheten att inte längre erbjuda exklusiva försäljningsrättigheter till STADA där de idag är aktiva. Bolaget för dialoger med nya potentiella partners för flera av dessa regioner.

Konversationer med Sanofi visar positiva tecken, och samarbete med partners i Kina och Japan är fortsatt uppmuntrande, särskilt i ljuset av nyligen framkomna forskningsresultat som kan förbättra och skärpa ColdZymes produktpåståenden och klassificeringar.

Försäljning på hemmamarknader ljuspunkt

Vad som dock är värt att notera är att försäljningen på bolagets hemmamarknader, Sverige, Storbritannien och Island, steg med 27 procent under kvartalet jämfört med samma period 2022. Enzymatica väljer samtidigt att hålla fast vid sina långsiktiga mål, där man siktar på att nå en omsättning på minst 600 Mkr och en EBIT-marginal på minst 28 procent fram till 2026.

Positiva resultat för ColdZyme

För att uppnå de finansiella målen kommer det vara viktigt för bolaget att fortsätta presentera data som stödjer produkten. I augusti rapporterade forskare från Innsbruck resultat från en studie som påvisade en minskning av virusmängden i infekterade celler med över 99 procent genom användning av ColdZyme.

Vidare har preliminära resultat från en pågående klinisk studie vid universitetet i Kent visat att ColdZyme minskar rhinovirus och halsont betydligt jämfört med placebo. Det ses som en indikation på att produkten har en verklig effekt på de vanligaste orsakerna till förkylning. De slutliga resultaten förväntas under första halvåret nästa år. Dessutom har ett abstract accepterats för presentation vid International Olympic Committee Conference on the Prevention of Injury and Illness in Sport.

Enligt bolaget har resultaten lett till ett markant ökat intresse för ColdZyme, med flera förfrågningar från potentiella partners, inklusive några av de globala ledarna inom konsumenthälsa.

Vd kommenterar

Claus Egstrand

BioStock har kontaktat Enzymaticas vd Claus Egstrand för att få höra hur han tänker kring kvartalet som gått och på det arbete som ligger framför bolaget.

Om vi börjar med den låga orderingången från STADA, kan du förklara vad det är som ligger bakom att det ser ut så?

– Det är något som vi i första hand diskuterar direkt med STADA men det är helt klart att de inte driver på marknadsföringen och försäljningen av vår produkt på det sätt som vi hade förväntat oss. Vi ser ju vilken fin tillväxt vi har i både Sverige och UK där vi själva driver på marknadsaktiviteter och andra försäljningsinitiativ.

Vilka marknader har STADA försäljningsrättigheter på idag?

– STADA har rättigheter för ett 40-tal marknader, men finns inte på alls så många. Historiskt har större delen av vår försäljning till STADA avsett ett tiotal marknader i Europa, bland annat Tyskland och Polen. Vi har alltid haft ett väldigt nära och bra samarbete med STADA och min förhoppning är att vi hittar en gemensam väg framåt efter en period som inte har varit gynnsam för oss.

Ni för diskussioner med potentiella nya partners för flera av de marknader som STADA har nu. När är det rimligt att anta att dessa partners är up and running?

– Det vill jag inte spekulera i förrän vi vet var vi landar i diskussionerna med STADA. Men traditionellt är det viktigt i vår bransch att finnas i butikerna när förkylningssäsongen startar på hösten. Det är det perspektivet vi alltid har när vi tittar på nya marknader.

Under Q3 presenterade ni även positiva forskningsresultat för ColdZyme. Vilken roll spelar era senaste resultat i diskussionerna med potentiella distributionspartners och vid lansering på nya marknader?

– De spelar väldigt stor roll och de nya resultaten är den främsta anledningen till att vi har blivit kontaktade av flera stora aktörer under de senaste månaderna.

– Jag är faktiskt lite förvånad över att resultaten från studien vid universitetet i Kent inte har fått större uppmärksamhet medialt. Jag har arbetat inom consumer healthcare i mer än 20 år och jag har sällan sett något liknande. De första resultaten visar att ColdZyme statistiskt signifikant minskar virusmängden jämfört med placebo, vilket också gjorde att de deltagare som använde ColdZyme upplever betydligt mildare symptom på halsont än de som använde placebo. Det är en rejält stor nyhet i vår bransch och därför är det också en rad aktörer som hört av sig och är intresserade av Enzymatica och vår teknik.

Trots detta såg ni alltså ett försäljningstapp under Q3. Vilka förväntningar har ni för resten av året?

– Totalt sett är det ett tapp men vi får inte glömma att våra egna marknader (Sverige, UK, Island) har ökat med 27 procent under perioden. Vi lämnar aldrig prognoser om vår försäljning, men jag tror att Enzymatica står inför några väldigt spännande månader. Vi är i slutfasen av processen för vår MDR-certifiering, vi för diskussioner med stora och mycket intresserade aktörer och vi ser hur våra senaste marknadsföringsinitiativ i Sverige har gett väldigt bra effekt. Så även om jag inte alls är nöjd med försäljningen i Q3 ser jag väldigt positivt på vår framtid på både kort och lång sikt.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev