Home Nyheter CombiGene har valt CRO för smärtprojektet

CombiGene har valt CRO för smärtprojektet

CombiGene har valt CRO för smärtprojektet

CombiGene har valt CRO för smärtprojektet

1 november, 2023

CombiGene har valt Charles River Laboratories som partner för det peptidbaserade smärtprojektet COZY01 som bedrivs i samarbete med Zyneyro. Charles River kommer att utföra de prekliniska toxikologistudier som krävs för att starta de första studierna i människa i COZY01-projektet.

Genterapibolaget CombiGene och bioteknikbolaget Zyneyro inledde i början av 2023 ett samarbete för att utveckla bättre behandlingar mot akut och kronisk smärta. Samarbetet omfattar ett program med både peptidbehandlingen COZY01 och genterapin COZY02 för behandling av svåra temporära och kroniska smärttillstånd.

I september valdes USA-baserade AmbioPharm som kontraktstillverkare för COZY01-projektet, vilket är ett viktigt steg för att kunna inleda de toxikologistudier som krävs för att lämna in en ansökan om klinisk prövning.

Charles River skall ansvara för tox-studierna

Nästa steg har nu tagits i projektet. Efter en utvärdering av flera kontraktsforskningsorganisationer (CRO), har CombiGene valt Charles River Laboratories som ny partner. Enligt CombiGene har Charles River de resurser och den expertis som krävs för att tillhandahålla högkvalitativa studier anpassade till COZY01-programmet.

I ett pressmeddelande framhåller bolaget att Charles Rivers anläggning i Edinburgh har gett värdefullt vetenskapligt stöd och råd under hela utvärderingsprocessen, samt att motparten har en global verksamhet med ledande erfarenhet av läkemedelsutveckling, samt tillgång till omfattande kompetens, vilket ger den säkerhet som krävs för ett bolag av CombiGenes storlek.

I en kommentar säger Alvar Grönberg, CombiGenes Senior Program Director:

”Det är mycket tillfredsställande att vi nu har valt Charles River som vår partner i COZY01-projektet. Att vi nu har valt en CRO innebär att COZY01-projektet har tagit ytterligare ett viktigt steg mot initieringen av de toxikologistudier som genomförs för att vi ska kunna lämna in en klinisk prövningsansökan”.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev