Home Intervjuer Positiva uTREAT-resultat i glioblastom för Curasight

Positiva uTREAT-resultat i glioblastom för Curasight

Positiva resultat med uTREAT för Curasight

Positiva uTREAT-resultat i glioblastom för Curasight

8 juni, 2023

Bioteknikbolaget Curasight tillkännagav nyligen prekliniska data som pekar på att uTREAT har effekt vid behandling av glioblastom. Denna upptäckt är ett viktigt steg i utvecklingen av uTREAT som ett nytt läkemedel mot hjärncancer. BioStock kontaktade vd Ulrich Krasilnikoff för att få veta mer.

Köpenhamnsbaserade Curasight har utvecklat en teranostisk metod som kombinerar diagnos och behandling av cancer. Tekniken kretsar kring uPAR-receptorn, som är en erkänd markör för canceraggressivitet. Bolagets nya icke-invasiva diagnostiska verktyg, uTRACE, är framtaget för att lokalisera cancer och utvärdera dess aggressivitet. För behandling av sjukdomen, har man tagit fram uTREAT, där spårämnet är utrustat med en beta-emitterande radionuklid som därmed skapar en kortdistansstrålbehandling.

Utmanande cancerform

En av de cancerindikationer som man riktar sig mot med den teranostiska teknologin är glioblastom. Detta är en aggressiv hjärncancer som är utmanande att behandla. Det är ett medicinskt område med ett stort behov av innovativa lösningar. Varje år diagnostiseras cirka 65 000 patienter med primära hjärntumörer i USA och EU. Mer än 30 000 av dem lider av glioblastom.

Tyvärr är prognosen för patienter med denna form av hjärncancer dyster, där ungefär 50 procent av patienterna går bort inom 14 månader efter diagnos och bara 5 procent överlever fem år efter diagnos. Barn utgör cirka 10 procent av dessa patienter.

Positiva resultat med uTREAT

Curasight riktar sig mot glioblastom med både uTRACE och uTREAT. Bolaget väntar för närvarande på resultat från den prövarinitierade fas II-studien med uTRACE. Under tiden kunde bolaget nyligen presentera positiva resultat från sina prekliniska studier med uTREAT.

Resultaten visade att uTREAT effektivt hämmade tumörtillväxt och ledde till längre överlevnad jämfört med de obehandlade, när man administrerade den till en modell av human aggressiv hjärncancer.

VD kommenterar

BioStock kontaktade vd Ulrich Krasilnikoff för att få veta mer om vad denna milstolpe betyder för bolaget.

Ulrich Krasilnikoff, vd Curasight
Ulrich Krasilnikoff, vd Curasight

Först och främst, vad betyder dessa resultat för utvecklingen av uTREAT?

– Dessa data visar vilken potential som finns för uTREAT som en radioligandterapi för behandling av aggressiv hjärncancer och stödjer vidare utveckling för denna behandling. Dessutom bekräftar resultaten vår ambition att utveckla vår teranostiska plattform, bestående av uTRACE och uTREAT, för utvärdering i patienter med aggressiv hjärncancer.

Vad är nästa steg i detta projekt?

– Det akuta behovet av att förbättra behandlingsresultaten i denna utmanande sjukdom driver vår strategiska strävan. Data stöder vår strategi att gå vidare med uTREAT till klinisk utveckling. När vi vet utfallet av den prövarinitierade fas II-studien med uTRACE i aggressiv hjärncancer kommer vi att ta fram en plan för hur vi ska kunna accelerera den kliniska utvecklingen inom denna kritiska sjukdom.

När kan vi förvänta oss att uTREAT för glioblastom går in i kliniska studier?

– Det är för tidigt att säga något exakt om detta, men vi förväntar oss att kunna erhålla särläkemedelsstatus för indikationen av FDA. Detta ger ett snabbspår genom den kliniska utvecklingen och godkännandet, eftersom behandlingsresultaten i denna patientgrupp är så låg med de nuvarande behandlingsalternativen.

– Det har inte skett någon förbättring i utsikterna för dessa patienter under de senaste 15 – 20 åren – så allt som kan förlänga livslängden och förhoppningsvis i slutändan ge ett botemedel har hög prioritet för hälsomyndigheterna.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev