Home Nyheter Dicots vd om TO4 och förberedelser inför fas I

Dicots vd om TO4 och förberedelser inför fas I

Dicot CEO comments TO4

Dicots vd om TO4 och förberedelser inför fas I

8 juni, 2023

Med augusti månad i sikte tar läkemedelsbolaget Dicot ett avgörande steg framåt. Planen är att då inleda den kliniska fas I-studien med läkemedelskandidaten LIB-01. Inför den är bolaget nu aktuellt med lösen i teckningsoptionen TO4 och BioStock pratade med vd Elin Trampe om hennes reflektioner.

Uppsalabolaget Dicot fortsätter sitt arbete med utvecklingen av LIB-01. Ambitionen är att introducera läkemedelskandidaten som en modern förbättrad lösning för behandling av erektil dysfunktion och tidig utlösning. Bolagets mål är att utveckla ett läkemedel med längre verkningstid, färre biverkningar och som hjälper fler jämfört med nuvarande preparat.

Dicot strävar efter att LIB-01 ska bli förstahandsvalet vid behandling av erektionssvikt och tidig utlösning. På så sätt vill man förbättra livskvalitén för män som lider av dessa tillstånd och deras partners.

Förbereder för fas I

Efter vårens positiva resultat i det prekliniska tox-programmet ligger nu fullt fokus på att starta klinisk fas I-studie, som är planerad till augusti. Bolaget skickade nyligen in ansökan till Läkemedelsverket, som först behöver ge sitt godkännande innan prövningen kan starta. Du kan läsa mer om förberedelserna här.

För att kunna genomföra studierna enligt plan är det viktigt att bolaget står stabilt finansiellt sett. Dicot genomförde under det första kvartalet en framgångsrik företrädesemission som säkrade cirka 55 Mkr. Emissionen övertecknades med 110 procent, trots den utmanande miljön på kapitalanskaffningsmarknaden – ett starkt kvitto för projektet.

Just nu är Dicot aktuellt med lösen i teckningsoptionen TO4, som löper fram till den 15 juni. Varje teckningsoption av serie TO4 berättigar till teckning av en ny aktie till en kurs på 0,11 kr. Skulle alla teckningsoptioner i serien utnyttjas, skulle detta innebära att man tillför Dicot ungefär totalt 24,8 Mkr. Bolaget meddelade nyligen att ledning och styrelse samt större aktieägare åtagit sig att nyttja sina teckningsoptioner, vilket motsvarar cirka 3,9 Mkr.

Vd kommenterar

BioStock kontaktade Dicots vd Elin Trampe för att höra mer om projektet och om den aktuella kapitalanskaffningen.

Elin Trampe, vd Dicot
Elin Trampe, vd Dicot

Fas I är i huvudsak till för att fastställa att LIB-01 är säker, men kommer ni även kunna mäta effekt redan i den här studien?

– I denna fas I-studie tittar vi på säkerhet, och det är så vi måste lägga upp den första studien i människa. Säkerhetsprofilen är det första som vi ska utvärdera. Denna fas I-studie är alltså ingen effektstudie. Dosnivåerna, dosförfarandet och antal deltagare i studien är satta för att kunna utvärdera säkerheten hos LIB-01 i människa. I den mån vi eventuellt kan se en effekt kommer det i första hand kunna bidra med viktig information inför kommande effektstudier i fas II och eventuellt kunna ge ledtrådar kring verkningsmekanismen.

När det gäller effekt, vad har ni sett hittills?

– Vi har tydligt sett LIB-01’s effekt i våra prekliniska studier. Studierna har gjorts i validerade modeller av ett inom området världsledande CRO som också arbetade åt Pfizer i utvecklandet av Viagra. Effekten har också visat sig sitta i under lång tid vilket är något helt unikt. Det kan komma att normalisera sexlivet för de drabbade om man kan ta ett långtidsverkande preparat som gör att man kan vara spontan i sitt sexliv.

Ni är just nu aktuella med lösen i er teckningsoption TO4 och har ytterligare en teckningsoption, TO5 i höst. Vad är det som ligger bakom det här upplägget?

– Vi gjorde en lyckad företrädesemission av units i januari i år. Och i samband med den gavs dessa två serier teckningsoptioner ut. Med optionerna har man rätt att teckna nya aktier i Dicot där TO4 har teckningsperiod nu fram till 15 juni och TO5 har teckningsperiod senare i år, 1-15 november.

För den som är intresserad av att teckna i er TO4, vad behöver man göra?

– Var man inte med i emissionen i januari och fick teckningsoptioner där, så går dom att köpa fram till 13 juni under kortnamnet ”DICOT TO 4” via t ex Avanza, Nordnet eller annan bank.  Vi har mer detaljerad info på vår hemsida och där det också finns instruktioner hur man sedan omsätter dessa optioner till aktier.

Om vi tittar på projektet på lite längre sikt, hur ser strategin ut?

– Målet är såklart att vår kandidat ska bli ett läkemedel på världsmarknaden. Det är ett globalt problem vi adresserar. Vår strävan är att preparatet ska finnas på så många marknader som möjligt. Affärsstrategin är att utveckla LIB-01 i egen regi till och med klinisk fas IIa. Sedan är strategin att utveckla kandidaten vidare i partnerskap med större etablerade läkemedelsföretag.

– Detta är en viktig del i finanseringsstrategin också då vi förväntar oss upfront-betalning vid signering av dessa samarbetsavtal, samt därefter milstolpe-betalningar vid uppnådda delmål.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev