Home Intervjuer Arcede Pharma blickar framåt med stärkt team

Arcede Pharma blickar framåt med stärkt team

Arcede Pharma släpper sin Q3-rapport

Arcede Pharma blickar framåt med stärkt team

15 februari, 2023

I måndags var det dags för Arcede Pharma att släppa sin rapport för det tredje kvartalet i det förkortade räkenskapsåret 2022. Medan man inväntar start av den sista delen i toxikologiprogrammet har två ledande experter inom det respiratoriska området anslutit som rådgivare till bolaget. BioStock kontaktade vd Mia Lundblad för att få veta mer.

Lundabolaget Arcede Pharma utvecklar RCD405, som är en dubbelverkande läkemedelskandidat för behandling av kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och svår astma. Målet är att få fram ett läkemedel som skiljer sig från existerande behandlingar genom att den både verkar luftvägsrelaxerande och antiinflammatoriskt. Förhoppningen är att kunna erbjuda patienter ett mer effektivt läkemedel som dessutom kan påverka den underliggande sjukdomsutvecklingen.

Bolaget befinner sig i det avslutande prekliniska stadiet, där man inväntar start av den sista och avslutande delen av det toxikologiska programmet. Under hösten presenterade man preliminära resultat från den första delen av programmet, som visade att RCD405 tolereras väl och inte gav några oväntade effekter eller biverkningar. Du kan läsa mer om resultaten här.

Nya vetenskapliga rådgivare på plats

Arcede Pharma meddelade nyligen att man engagerat två ledande experter inom det respiratoriska området som vetenskapligare rådgivare. Utöver erfarenheten får bolaget med det även tillgång till ett brett nätverk inom området. BioStock tog en pratstund med en av de nya rådgivarna, professor Clive Page, som är chef för Sackler-institutet för lungfarmakologi vid Kings College i London, i en intervju som du kan se här.

Bolaget har även börjat jobba tillsammans med professor Arne Egesten, som är avdelningschef vid avdelningen för lungmedicin, allergologi och palliativ medicin vid Lunds Universitetssjukhus. Tillsammans med hans grupp har man inlett försök som syftar till att få en bättre förståelse kring verkningsmekanismen i RCD405. Försöken kommer att fortsätta under våren.

Fler patentgodkännanden

Utöver de nya rådgivarna har Arcede Pharma också kommit med besked om fler patentgodkännanden gällande läkemedelskandidaten. Under fjolåret fick man grönt ljus från patentmyndigheterna i Japan och Sydafrika och i slutet av januari slöt sig även Kanada till den skaran. Detta innebär att RCD405 nu är skyddade i de berörda länderna fram till 2039. Bolaget har sedan tidigare även godkännande inom EU.

Vd kommenterar

På den finansiella sidan noterar vi att kassaflödet under det förkortade räkenskapsårets 8 månader uppgick till -7,8 Mkratt kassan vid periodens slut uppgick till cirka 16,7 Mkr. BioStock kontaktade Arcede Pharma-vd:n Mia Lundblad för att få hennes syn på det första räkenskapsåret som vd för ett börsnoterat bolag.

Mia Lundblad, vd Arcede Pharma
Mia Lundblad, vd Arcede Pharma

Först och främst Mia, du presenterar nu din första bokslutskommuniké. Hur skulle du beskriva året 2022?

– Det har varit oerhört intensivt, spännande och utvecklande. Vi har genererat mycket värdefulla data som tillsammans med kommande studieresultat sammantaget gör att vi får en mycket bättre förståelse för de mekanismer som är involverade i de dubbla effekter som RCD405 har uppvisat.

– Dessutom har vi har även etablerat ett värdefullt nätverk, både vad gäller den vetenskapliga delen men även från ett läkemedelsutvecklingsperspektiv. Vi har även fått mycket positiva signaler vad gäller potentialen för RCD405.

Ni har ju löpande kontakt med ert kontraktslaboratorium gällande start av den andra toxikologiska studien i ert program. Har ni fått några signaler om när den kan dra i gång?

– Studien kommer att initieras i slutet av april och själva doseringen kommer att pågå i fyra veckor, därefter kommer några av djuren studeras under en period när de inte blir doserade, en s.k. recovery period. Analys av alla prover påbörjas när hela studieperioden för alla individer är avslutad.

Om vi ser till 2023 i övrigt. Vilka milstolpar hoppas du kunna avrapportera under året?

– Givet start av studierna i april kommer vi att kunna rapportera de slutliga resultaten från de toxikologiska studierna. I samarbete med Iconovo har vi målsättningen att finna den optimala formuleringen, dvs. receptet, för RCD405 så att den kan inhaleras med hjälp av en enkel inhalator. Dessutom har vi genererat tillräckligt med data som möjliggör att vi kan påbörja sammanställningen av all dokumentation som krävs för att inleda den kliniska utvecklingen.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev