Home Intervjuer Arcede Pharmas RCD405 vältolererad

Arcede Pharmas RCD405 vältolererad

Arcede Pharmas tox-resultat visar att RCD405 är väl tolererad

Arcede Pharmas RCD405 vältolererad

28 november, 2022

Lundabolaget Arcede Pharma är i full gång med att avsluta det prekliniska arbetet med läkemedelskandidaten RCD405. Nu rapporterar bolaget av den första delen av det toxikologiska programmet och konstaterar att substansen är väl tolererad. BioStock kontaktade bolagets vd Mia Lundblad för att få veta mer om vad detta innebär för projektet och om nästa steg i utvecklingen.

Arcede Pharma utvecklar läkemedelskandidaten RCD405 för behandling av kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och svår astma. Substansen verkar både luftvägsrelaxerande och antiinflammatoriskt, något som särskiljer den från dagens behandlingar. Förhoppningarna är att utvecklingen i slutändan ska förse patienter med en behandling som med sin dubbla verkningsmekanism inte bara är mer effektiv än dagens behandlingar utan även kan påverka den underliggande sjukdomsutvecklingen.

Tillkännager resultat från toxstudien

Ett viktigt steg på den resan tas nu när bolaget annonserar resultaten från den första delen av det prekliniska toxikologiska programmet. Programmet utförs i två olika djurslag och är uppdelat i två delar där varje hälft består av flera studier. I de nu rapporterade delstudierna testades säkerheten av en upprepad dosering under fyra veckor med höga doser av RCD405. Därmed är den första hälften av toxikologiprogrammet nu avslutad och Arcede Pharma konstaterar att substansen tolereras väl och att man hittills inte sett några oväntade effekter eller biverkningar.

Det som återstår innan steget in till kliniska tester kan tas är att slutföra den andra delen av de toxikologiska studierna. Den delen har delvis påbörjats men har enligt bolaget till viss del fördröjts något jämfört med den ursprungliga planen på grund av ”resursmässiga orsaker hos kontraktslaboratoriet”.

Vd kommenterar

BioStock pratade med Arcede Pharmas vd Mia Lundblad för att få veta mer.

Mia Lundblad, vd Arcede Pharma
Mia Lundblad, vd Arcede Pharma

Först och främst, vad betyder det att ni nu kunnat avrapportera den första delen i er toxikologiska studie?

– Detta är naturligtvis viktigt för att kunna gå vidare med de resterande studierna och det är dessutom betryggande att vi inte ser några oväntade eller oönskade effekter.

Ni har ju som sagt inte sett några oväntade eller allvarliga biverkningar i studien. När det kommer till läkemedel som finns på marknaden i dag, vilka biverkningar är vanliga då?

– Problemet med de läkemedel som finns idag är främst att vissa av dem förlorar effekt efter längre tids behandling och att de inte har någon direkt effekt på den underliggande sjukdomen och att patienterna därmed blir sämre över tid. Vissa läkemedel ger dessutom en ökad risk för lunginflammation och infektioner i munhålan. Framför allt infektioner i lungan utgör ett problem hos dessa patienter som redan har en nedsatt lungfunktion.

Så förutom den dubbla verkningsmekanismen kan detta potentiellt bli en viktig fördel med RCD405 jämfört med konkurrerande läkemedel?

– Studierna är inte första hand avsedda för att prediktera biverkningar i sig utan mer för att bestämma de doser som man kan ge i kliniken och som anses vara säkra, utan att ge oönskade effekter. De genererar alltså i första hand data som används för att prediktera de maximala koncentrationer som kan tolereras.

– De ger dock också en bild av vilka andra effekter, utöver de förväntade, man kan tänkas se vid terapeutiska doser och koncentrationer och även vid doser som är betydligt högre än de som är tänkta att ge den avsedda effekten.

När det kommer till den fördröjning som ni sett hos kontraktslaboratoriet, går det att säga något om hur stor fördröjningen blir?

– Det är en global brist på djur och därför är det svårt att för närvarande med säkerhet ge några bestämda tider. Vi har en regelbunden kommunikation med vårt kontraktslaboratorium och försöker naturligtvis minimera fördröjningen så mycket som möjligt, så att den begränsas till ett fåtal månader.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev