Home Nyheter Amerikansk biotech tar in mer kapital

Amerikansk biotech tar in mer kapital

Positiva signaler från USA

Amerikansk biotech tar in mer kapital

20 februari, 2024

Att det rått kapitaltorka för bioteknikbolag de senaste åren har nog ingen missat. Nu kommer det dock hoppfulla signaler från andra sidan Atlanten om ett ljus i tunneln. Financial Times rapporterar att amerikanska bioteknikbolag lyckades ta in totalt 6,2 miljarder USD under januari, vilket är den högsta siffran under en enskild månad sedan februari 2021, då bioteknik var som allra hetast.

Undersökningen är gjord av investmentbanken Jefferies, där man är övertygad om att 2024 kommer vara ett starkt år för biotekniksektorn. Mängden rest kapital under januari står i stark kontrast till situationen som varit de senaste åren, där många bolag tvingats skära ner på personal och lägga projekt på hyllan för att spara pengar, medan andra tvingats lägga ner verksamheten helt.

“Det har skett en märkbar, dramatisk förbättring av sentimentet bland investerare”, säger Rahul Chaudhary, healthcare-chef på Leerink Partners, till Financial Times.

Opportunistiska kapitalrundor

Uppsvinget kommer efter positiva tongångar på börsen, förväntningar om att Federal Reserve snart kommer börja sänka räntorna och en boom i förvärvsaktiviteten i sektorn. SPDR S&P Biotech ETF (XBI) är en temperaturmätare på sektorn som har många ögon på sig. Efter toppnoteringarna 2021 föll fonden med nästan två tredjedelar, men har sedan slutet av oktober återhämtat sig med cirka 40 procent på den återvändande optimismen.

Fler opportunistiska kapitalanskaffningar Jesse Mark, aktiechef på Jefferies, säger att den mest anmärkningsvärda förändringen är ökningen av mängden “opportunistiska” kapitalanskaffningar som inte är direkt kopplade till några tydliga milstolpar i utvecklingen.

“Under två utmanande år förlitade sig de flesta bolag på katalysatorer för att skaffa kapital”, säger Mark och tillägger: ”Nu har bredare investerarintresse öppnat dörren för opportunistiska emissioner.”

Stor backlog av bolag som vill till börsen

Majoriteten av kapitalet som rests – närmare bestämt 5,6 miljarder USD – togs in av noterade bolag. Samtidigt har även börsnoteringar tagit fart, och den starka utvecklingen förväntas uppmuntra en fortsättning av trenden.

“Det finns en stor backlog av bioteknikbolag som hållit sig från att gå till börsen under de senaste åren som vässar sina pennor igen”, säger Yasin Keshvargar, kapitalmarknadspartner på advokatbyrån Davis Polk.

Kyverna ett positivt exempel

Ett exempel på detta är amerikanska Kyverna Therapeutics, som utvecklar behandlingar för autoimmuna sjukdomar. Bolaget tog in 319 miljoner USD i sin börsnotering i början av februari. Suget efter Kyverna-aktier var så högt att man tvingades höja prisintervallet till vilket man sålde de första aktierna. När börshandeln väl satts igång steg aktien ytterligare 36 procent.

De flesta av de bolag som nu noterats har dock kommit relativt långt i utvecklingsprocessen, och investerare är fortsatt försiktiga med att stödja bolag i tidigare skeden. Metagenomi, en preklinisk grupp som backas av Moderna och Bayer, prissatte sin börsintroduktion till 94 miljoner USD och föll sedan med 31 procent under den första handelsdagen.

“Börsintroduktioner inom bioteknik påverkas i det stora hela mycket av samma underliggande ekonomiska omständigheter som de som sker i andra sektorer, men det finns vissa specifika faktorer som spelar roll. Bland annat är M&A-aktiviteten inom området viktig, samtidigt som vi behöver stor entusiasm från specialiserade bioteknikinvesterare, som är viktiga köpare”, säger Yasin Keshvargar.

Något svalare i Norden

Om vi ställer om siktet och tittar närmare på Norden så har börsnoteringar av life sciencebolag fortsatt lysa med sin frånvaro. Samtidigt har kapitalanskaffningarna ofta präglats av snåla täckningsgrader och många bolag har blivit tvungna att dra i handbromsen. Man har helt enkelt fått anpassa sig till den nya verkligheten.

Sedan årsskiftet har vi sett kapitalanskaffningar i Arcede Pharma, WntResearch, CLS, Carbiotix, Hamlet Pharma och Eurocine Vaccines. Här sticker CLS ut, som lyckades uppnå en täckningsgrad på 100 procent i TO 6 B, vilket tillförde det lundabaserade medicinteknikbolaget 23,5 Mkr. Likviden kommer att gå till den pågående marknadslanseringen av bolagets laserablationsteknik.

Eurocine tvingas till kontrollbalansräkning

Riktigt lika bra gick det inte för Eurocine Vaccines, som siktade på att ta in cirka 7,5 Mkr i en unitemission tänkt att finansiera bolagets HSV-2-projekt. Kort efter att ha meddelat en teckningsgrad på 38,7 procent upprättade bolaget en kontrollbalansräkning. Detta är ett kontrollinstrument som ett aktiebolag behöver ta till när man misstänker att det egna kapitalet understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Bolaget har sedan dess kallat till en extra bolagsstämma, där man ska avgöra huruvida bolaget ska drivas vidare eller likvideras.

Vi noterar att bolaget störste ägare, Flerie Invest, under processen valt att minska sitt innehav. I ett flaggningsmeddelande framgår att man som ett resultat av emissionen och försäljning av aktier minskat sin ägarandel till 3,7 procent, från tidigare 8,3 procent.

Kan tidiga USA-signaler vittna om en botten?

Hur investeringshumöret inom nordisk life science utvecklar sig framöver kommer vi få anledning att återkomma till. Förhoppningsvis kan den senaste tidens signaler från USA innebära att vi i Norden – som traditionellt laggar något efter den amerikanska marknaden – nu närmar oss botten, för att vända till en mer uppåtgående trend.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev