Home Intervjuer Spago Nanomedical startar fas IIa-studie i endometrios

Spago Nanomedical startar fas IIa-studie i endometrios

Spago Nanomedical startar fas IIa-studie i endometrios

Spago Nanomedical startar fas IIa-studie i endometrios

6 december, 2022

Lundabaserade Spago Nanomedical meddelade nyligen att bolaget fått klartecken att inleda en fas IIa-studie med produktkandidaten SN132D för diagnos av den utbredda sjukdomen endometrios. Patientrekryteringen har redan inletts och bolaget förväntar sig att kunna inkludera den första patienten inom kort. BioStock pratade med vd Mats Hansen om det nya området och den kommande studien, men även om SPAGOPIX-01-studien i bröstcancer som nyligen har avslutats.

First North-bolaget Spago Nanomedical utvecklar nya diagnostik- och behandlingskoncept baserade på polymera nanopartiklar med precis målsökning av specifik vävnad. I Tumorad utvecklar bolaget en ny radionuklidterapi mot cancer, där läkemedelskandidaten 177Lu-SN201 för närvarande förbereds inför de första kliniska studierna i människa.

Inom SpagoPix-programmet utvecklar bolaget ett nytt gadoliniumfritt kontrastmedel för förbättrad bilddiagnostik med magnetresonanstomografi (MRT) av cancer och andra sjukdomar. Produktkandidaten SN132D har genomgått klinisk prövning i SPAGOPIX-01, en fas I-studie i bröstcancer som nyligen har avslutats. De första resultaten från studien ska presenteras vid 2022 San Antonio Breast Cancer Symposium (SABCS) den 6–10 december 2022.

Endometrios – en utbredd sjukdom

Nu riktar Spago Nanomedical sitt SpagoPix-fokus mot endometrios, en kronisk sjukdom som enligt WHO drabbar cirka 10 procent av kvinnor i fertil ålder världen över. Det östrogenberoende sjukdomstillståndet innebär att celler, som normalt växer inuti livmodern, har spritt sig utanför organet och orsakar en kronisk inflammation som leder till mycket smärtsamma menstruationer, blödningar, kronisk buksmärta och infertilitet.

För många av de drabbade innebär endometrios, förutom den svåra smärtan, även minskad livskvalitet i form av trötthet, depression och ångest. Tillståndet är även förknippad med stora samhällskostnader eftersom de drabbade ofta är förhindrade att gå till jobbet eller skolan på grund av sina symtom.

Det finns idag inga botande behandlingar av endometrios, dagens behandlingar går ut på att lindra symtomen genom smärtstillande, olika hormonbehandlingar eller operation.

Spago Nanomedical startar fas IIa-studie i endometrios

Flera av behandlingsmetoderna mildrar symtomen, men ett stort problem inom vården är att det tar lång tid att få en diagnos – idag får man vänta i genomsnitt ca sju år. Genom en tidig och mer pricksäker diagnos kan drabbade kvinnor få behandling snabbare och det är här Spago Nanomedicals produktkandidat potentiellt kan göra skillnad.

Förutom snabbare behandling och högre livskvalitet för patienterna, har Spago Nanomedical även identifierat en betydande marknadspotential för SpagoPix inom området. Bolaget har uppskattat den totala adresserbara marknaden för SN132D inom endometrios till 500 MEUR årligen.

BioStock fick tillfälle att prata med vd Mats Hansen om produktkandidaten SN132D, den kommande studien och vad det innebär för Spago Nanomedical.

Mats, innan vi går in på endometrios-studien, vad kan du sägs om SPAGOPIX-01-studien?

– Vi avslutar SPAGOPIX-01-studien nu efter att ha uppnått de primära mål vi hade avseende säkerhet och initial effekt.  Resultaten indikerar även att de överensstämmer med de prekliniska data som vi hade sedan tidigare, vilket validerar vår teknologiplattform ytterligare.

– Vi kommer under veckan presentera interimsdata från SPAGOPIX-01-studien under ett symposium i San Antonio i USA. De slutgiltiga resultaten kommer vi att publicera under våren 2023.

Kommer ni fortsätta utvecklingen av SpagoPix inom cancerområdet?

Mats Hansen, vd Spago Nanomedical
Mats Hansen, vd Spago Nanomedical

– Med den lyckade SPAGOPIX-01-studien har vi nu lagt grunden för fortsatt utveckling. Att kunna visa att SN132D är säker och fungerar som vi förväntat oss, är en väldigt stabil grund för vidare diskussioner med tänkbara partners.

Nu ska ni utvärdera SN132D i endometrios – varför har ni valt detta område?

– Vi får möjlighet att positionera SpagoPix inom en indikation där MRT inte fungerar optimalt idag. Det är ett stort område där konkurrensen inte är lika hård som inom cancerområdet. En annan aspekt är att genom att visa att vår teknologi potentiellt fungerar även inom endometrios, konkurrerar vi inte direkt mot tänkbara partners befintliga produkter inom cancerområdet.

På vilka sätt kan SpagoPix förbättra situationen för personer med endometrios?

– Ett stort problem för drabbade kvinnor är att det tar för lång tid att få en korrekt diagnos och relevant behandling. Genom att förbättra MRT-diagnostiken kan vi även förbättra dagens metoder som bl. a. inkluderar ultraljud och kirurgiska ingrepp.

– Dagens MR-teknik fungerar och är icke-invasiv, men det saknas ett effektivt kontrastmedel. Med SpagoPix kan vi möjligen även bidra till att guida den botande kirurgin på ett mer precist sätt.

Hur är studien upplagd?

– Studien ska genomföras på Skånes Universitetssjukhus i Malmö under ledning av Dr Ligita Jokubkiene, docent och överläkare vid avdelningen för obstetrik och gynekologi. Studien kommer att inkludera upp till 18 patienter och påminner mycket om upplägget i SPAGOPIX-01-studien. Patienter som misstänks ha endometrios kommer att erhålla kontrastmedel och vi jämför med och utan SpagoPix och vi ska även jämföra med ultraljud-diagnostik.

Avslutningsvis, kan du säga något om tidslinjerna i studien?

– Studien startar omedelbart och den första patienten är förhoppningsvis snart inkluderad. Sedan räknar vi med att kunna presentera resultat redan kring halvårsskiftet 2023.

– Det här är ett snabbt och effektivt sätt för oss att erhålla en initial proof-of-concept inom en mycket stor indikation där vi ser att SpagoPix en betydande potential.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev