Home Intervjuer Flerie Invest investerar tungt i life science

Flerie Invest investerar tungt i life science

Flerie Invest

Flerie Invest investerar tungt i life science

21 oktober, 2022

Det senaste året har investeringsbolaget Flerie Invest nära dubblerat antalet life science-bolag i sin portfölj som i nuläget inkluderar cirka 30 bolag. En drivande faktor är att mannen bakom bolaget – Thomas Eldered – sålde hela sitt innehav i framgångsbolaget Recipharm under 2021, och därmed frigjorde betydande kapital för nya investeringar. BioStock fick möjlighet att intervjua Thomas Eldered angående hans investeringsstrategi. 

Flerie Invest är ett investmentbolag baserat i Stockholm och London med aktivt ägande i tillväxtbolag inom life science. Flerie Invest drivs av Thomas Eldered, även känd som medgrundare och tidigare vd för Recipharm – en global ledare inom kontraktstillverkning av läkemedel. Efter att Recipharm såldes till EQT 2021 har Eldered fokuserat på att investera i nya potentiella framgångsbolag.

I Flerie Invests portfölj finns både onoterade bolag så som Atrogi, Empros Pharma och Symcel samt noterade bolag som Toleranzia, Nanologica, Egetis Therapeutics, Eurocine Vaccines, XSpray Pharma, Lipum och Xintela.

Omnämnd tidigare av BioStock

BioStock har tidigare nämnt Flerie Invest vid ett flertal tillfällen, bland annat när bolaget valde att förvärva Almi Invests samtliga aktier i Lipum 2021. Under samma år gick Flerie Invest även in som ägare i Toleranzia via en riktad emission, vilket Thomas Eldered kommenterade i en artikel.

Ökade innehav

I september i år stod det klart att Flerie Invest ökar sitt innehav i Lipum via en riktad emission där de åtog sig att teckna aktier motsvarande cirka 25 Mkr. Flerie Invest är därmed Lipums största ägare med cirka 28,3 procent av aktierna och rösterna.

Strax innan det ökade Flerie Invest även sitt innehav i Xintela till 34 procent, vilket gjorde att de passade gränsen för budplikt. Ett uppköpserbjudande offentliggjordes i slutet av augusti, men styrelsen i Xintela rekommenderade aktieägarna att tacka nej med anledning av bolagets framtida potential och att Flerie Invest inte hade som ambition att förvärva samtliga aktier. 6,7 procent av antalet aktier och röster lämnades in i erbjudandet och Flerie Invests innehav uppgår därmed till 40,7 procent av Xintela.

Satsning i NorthX Biologics innovationshubb

En annan av Flerie Invests större investeringar är NorthX Biologics som utvecklar och producerar avancerade biologiska läkemedel, så som gen- och cellterapier. BioStock intervjuade nyligen NorthX Biologics nytillträdde vd Helena Strigård vid Nordic Life Science Days i Malmö – se intervjun här.

NorthX Biologics etablerades efter Flerie Invests uppköp av Cobra Biologics anläggning i Matfors från Charles River Laboratories i oktober 2021. Läkemedelsfabriken, som har en produktionsyta på 7000 kvm och är specialiserad på DNA‐ och proteintillverkning, förvärvades till en köpeskillnad om cirka 455 miljoner kronor.

Bolaget utgör en innovationshubb för processutveckling och storskalig produktion av läkemedel åt biotechbolag och forskargrupper, vilket stärker Sveriges position inom life science enligt Jenni Nordborg, regeringens life science-samordnare, i ett pressmeddelande:

»Genom satsningen på anläggningen i Matfors kommer Sverige att kunna behålla produktion och utveckling av nya läkemedel. Det är en viktig pusselbit för att bygga Sveriges position som en ledande nation inom life science.«

Även innovationsmyndigheten Vinnova har skjutit in cirka 50 miljoner kronor till innovationshubben.

Investerar i lösningar på medicinska problem

Flerie Invest investerar dock inte bara i svenska bolag – portföljen består även av bolag baserade i USA och andra länder i Europa och Israel. Bland dessa kan nämnas Vitara Biomedical som utvecklar en vätskefylld kuvös för förtidigt födda barn, samt Geneos Therapeutics som utvecklar individanpassade cancervaccin, båda amerikanska bolag. I portföljen ingår även två nederländska bolag: Amarna Therapeutics som utvecklar genterapier, bland annat för blödarsjuka, baserade på en helt ny viral vektor som kan möjliggöra upprepad dosering, och Synerkine Pharma som utvecklar en ny klass av läkemedel med tillämpning inom kronisk smärta, artros och andra områden.

Med totalt 32 bolag i portföljen verkar Flerie Invest ha täckt in potentiella lösningar på några av nutidens största medicinska utmaningar. I Flerie Invests strategi ingår att man kan vara med och bidra till deras framgång genom att förse bolagen med de finansiella resurser och den expertis som krävs för att ta projekten vidare.

Thomas Eldered
Thomas Eldered

BioStock kontaktade Thomas Eldered för att få veta mer.

Flerie Invest investerar kontinuerligt i nya projekt, och 2022 har präglats av fler investeringar än vanligt. Beror detta enbart på kapitaltillskottet från försäljningen av Recipharm, eller finns det fler motiv till er accelererade investeringstakt?

– Den ökade takten har varit möjligt på grund av att Flerie-teamet har stärkts. Jag och Carl-Johan Spak, PhD, byggde upp Flerie Invest från 2011 och framåt, men 2021 och 2022 stärktes teamet med bland andra Ted Fjällman, PhD, Karl Elmqvist, MD, och Mark Quick, MBA. Tillsammans med ett nätverk av externa specialister kan vi nu göra djupare och bredare due diligence-aktiviteter samt att vi har kapacitet att vara aktiva ägare i fler bolag.

– Teamet har sett många möjligheter senaste året och i synnerhet den sista tiden då värderingar har gått ned i många bolag trots mycket lovande utvecklingsprojekt. Trots detta har det varit svårt för många utvecklingsbolag att hitta nya investerare. Vår tillgång till kapital har gjort det möjligt att hjälpa bolag i denna situation och göra fler investeringar än vi annars hade gjort.

»Teamet har sett många möjligheter senaste året och i synnerhet den sista tiden då värderingar har gått ned i många bolag trots mycket lovande utvecklingsprojekt.«

Hur mycket har ni hittills investerat under 2022?

– Drygt 1 miljard kronor i nya och befintliga bolag. Med 32 bolag i portföljen är vi nu rätt nöjda och investeringstakten kommer att gå ner något framöver.

Vilka kriterier utgår ni från när ni investerar i ett life science-bolag?

– Vetenskapliga grunden och innovationsgrad är mycket viktig. Vi söker främst projekt eller bolag som är pionjärer inom ett angeläget område. Det bör vara inom ett område som vi känner oss bekväma med eller där vi har tillgång till experter i nätverket som kan hjälpa oss att utvärdera. Vi gör till exempel inga investeringar inom digital hälsa då det är ett område vi kan väldigt lite om och som dessutom har en helt annorlunda affärsmodell. Vårt huvudfokus är läkemedelsutveckling men vi har också gjort några investeringar inom medtech/diagnostik på sistone, dock inom områden som följer en liknande utvecklingsplan som läkemedelsbolag.

»Vetenskapliga grunden och innovationsgrad är mycket viktig. Vi söker främst projekt eller bolag som är pionjärer inom ett angeläget område.«

– Teamet är också väldigt viktigt. Kompetens, historik och erfarenhet kan många gånger vara helt avgörande. Uthållighet och driv är viktiga egenskaper som gör att teamet klarar sig när det är tuffare tider. Vår bransch är en långsiktig bransch.

– Vi tittar även på övriga investerare och ägare. Många gånger investerar vi tillsammans med likasinnade investerare, svenska såväl som utländska. Normalt eftersträvar vi en andel på 10-40 procent, tillräckligt för att ta en styrelseplats – vi är inte en passiv investerare.

– Det är en fördel om vi kan se samarbetsmöjligheter eller synergier mellan bolag. Ett tydligt exempel är NorthX Biologics som redan idag hjälper systerbolag med processutveckling och GMP-tillverkning.

– Vi vill gärna investera i fler kommersiellt växande bolag – dvs. bolag som passerat utvecklingsstadiet och börjat sälja sin produkt eller tjänst. Detta kommersiella tillväxtsegment balanserar i någon mån vårt stora produktutvecklingssegment.

Vilken investeringshorisont har ni generellt när ni går in i ett bolag?

– Vår styrka, jämfört med till exempel VC-fonder, är att vi investerar från egen balansräkning utan generell investeringshorisont och därmed kan vara långsiktiga värdeskapare. Men det är viktigt att påpeka att vi ändå är otåliga. Innovativa läkemedel kan bli revolutionerande för patienter och vi vill gärna söka sätt att snabba på utvecklingen. Vi vill bygga solida bolag som kan tas hela vägen till marknaden för att nå patienten, även om det är via uppköp från big pharma och därmed en exit om så behövs.

»Vår styrka, jämfört med till exempel VC-fonder, är att vi investerar från egen balansräkning utan generell investeringshorisont och därmed kan vara långsiktiga värdeskapare«

Finns det bolag i er portfölj som du vill lyfta fram lite extra, och i så fall varför?

– Vi tror på alla våra bolag, noterade eller onoterade, men kanske det är värt att lyfta några onoterade bolag som man annars inte kan få så mycket information om:

Atrogi – helt ny mekanism för att behandla diabetes typ 2 – enorm marknad men med konkurrens, partneringdeal möjlig efter fas I-resultat. Kan bli en helt ny klass läkemedel.

Empros Pharma – har utvecklat en oral behandling mot fetma som idag är i sen klinisk utvecklingsfas. Behandlingen ger lika bra viktminskning och har få biverkningar jämfört med konkurrenterna som i många fall behöver injiceras.

EpiEndo Pharmaceuticals – kliniskt testad ny molekyl som kan tillämpas på många kroniska lungsjukdomar genom att stärka lungepitelet.

Prokarium – har utvecklat en bakterie som motverkar blåscancer i tidiga skeden och som helt kan ersätta dagens standard of care (BCG).

Symcel – ett medtechbolag som utvecklat ett instrument som kan mäta bakteriers metabolism och därmed identifiera olika bakterier mycket snabbare än dagens metoder – stor tillämpning på sjukhus (och i forskningslabb).

Hur ser er investeringsstrategi ut framöver?

– Vi kommer att fortsätta investera i Sverige och utomlands, och därmed attrahera utländskt kapital till Sverige för att gynna ekosystemet och våra befintliga bolag genom saminvesteringar.

»Vi kommer att fortsätta investera i Sverige och utomlands, och därmed attrahera utländskt kapital till Sverige för att gynna ekosystemet och våra befintliga bolag genom saminvesteringar«

– Jämfört med 2022 kommer vi under 2023 ha mer fokus på värdeskapande i den befintliga portföljen, men några nya investeringar i innovativa bolag blir det nog.

– Vi ser att tillverkning av biologiska läkemedel är en framtidsbransch, och i synnerhet cell-och genterapi. Därför kommer vi att fortsatt satsa på NorthX Biologics för att lösa processutvecklings- och tillverkningsbehov i Sverige och Norden, men även attrahera kunder från andra länder i världen. Detta kommer att gynna hela pharmaekosystemet i Sverige.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev