Home Nyheter Thomas Eldered om sitt inträde i Toleranzia

Thomas Eldered om sitt inträde i Toleranzia

Thomas Eldered, ny styrelseledamot i Toleranzia

Thomas Eldered om sitt inträde i Toleranzia

23 september, 2021

Bioteknikbolaget Toleranzia har den senaste tiden stärkt upp både kassa och styrelserum. Via en riktad emission tog life science-veteranen Thomas Eldered steget in i bolaget där han framöver även kommer att sitta i styrelsen. BioStock har pratat med den nye styrelseledamoten för att få hans syn på bolaget.

Toleranzia utvecklar läkemedelskandidaterna TOL2, för behandling av myastenia gravis (MG), och TOL3 för behandling av ANCA vaskulit. Båda sjukdomarna är autoimmuna och i båda fallen saknas idag effektiva och specifika behandlingar, vilket innebär att de medicinska behoven är omfattande och den kommersiella potentialen är stor.

Huvudkandidaten TOL2 har avancerat längst i utvecklingen och just nu pågår intensivt arbete med förberedelser inför den fas I/IIa-studie som ska inledas nästa år.

Stärkt kassan i två omgångar

För att finansiera det fortlöpande utvecklingsarbetet genomförde bolaget nyligen två kapitalanskaffningar som innebar en betydande förstärkning av kassan. Ett tillskott på 27,5 Mkr kom genom lösen av teckningsoptionerna av serie TO3 som emitterades i samband med den nyemission som genomfördes förra hösten. Det goda utfallet där cirka 95,7 procent av teckningsoptionerna utnyttjades är enligt Toleranzia ett kvitto på det fortsatt höga förtroendet från aktieägarna kring potentialen i bolaget.

Recipharmgrundare tar plats i styrelsen

Ytterligare ett sådant kvitto kom i den nyligen genomförda nyemission på cirka 42 Mkr som riktades till life science-investerarna Flerie Invest och Nordic Tender. Flerie Invest, med grundaren Thomas Eldered i spetsen, stod för lejonparten av investeringen och Eldered tar även plats i Toleranzias styrelse. Bolaget får därigenom inte bara en rejäl förstärkning av kassan, utan får även in lång erfarenhet inom bolagsbyggande och läkemedelsutveckling. Läs mer om den riktade emissionen här.

Utöver sitt engagemang i Flerie Invest, är Eldered en av grundarna till svenska Recipharm. I sin roll som vd byggde han från starten 1995 upp bolaget till att bli ett av världens största kontraktstillverkare (CDMO) av läkemedel. När Recipharm under våren köptes upp av EQT lämnade han över rodret och kan nu lägga mer tid och energi på t.ex. sitt engagemang i Toleranzia.

BioStock fick möjlighet prata med Eldered och få hans syn på investeringen i Toleranzia och vilken potential han ser i bolaget framöver.

Thomas, först och främst, vad är det i Toleranzia som lockar dig som investerare?
– I Flerie Invest söker vi delaktighet i bolag med högtflygande vetenskapliga ambitioner att möta angelägna medicinska utmaningar. Toleranzia är precis ett sådant bolag genom de stora möjligheter man har att utveckla en helt ny typ av behandlingar mot en rad svåra autoimmuna sjukdomar.

Bolaget har ju nyligen tagit in pengar, där du är en av de som valt att investera. Hur ser du på intresset för Toleranzia och på bolagets position idag?
– Vi är imponerade över de tidiga effektdata som Toleranzia presenterat och vi anser att bolaget är mycket väl positionerat för att driva utvecklingen inom behandling av autoimmuna sjukdomar. Investerare har enligt vår mening inte fullt ut uppskattat den potential som finns i att förse patienter med inte bara symtomlindring utan till och med en botande behandling av autoimmuna sjukdomar.

Du har även tagit plats i styrelsen, vilket signalerar att du tänker spela en aktiv roll i bolaget. Vad känner du att du tillför till bolaget i det skede man befinner sig i nu?
– Jag vill tillföra min erfarenhet av att bygga och utveckla företag tillsammans med det nätverk och kunskaper jag har om läkemedelsutveckling och inte minst produktion.

Om du blickar lite framåt, vilka förväntningar har du på Toleranzia?
– De projekt som Toleranzia driver är utomordentligt spännande. Jag är väl medveten om de utmaningar bolaget står inför men jag hoppas verkligen att vi kan höja tempo och ambition i utvecklingsarbetet och bygga vidare på den lovande grund som bolaget skapat.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev