Home Intervjuer Starkt momentum för Curasight under första halvåret 2022

Starkt momentum för Curasight under första halvåret 2022

Curasight har starkt momentum

Starkt momentum för Curasight under första halvåret 2022

2 september, 2022

2022 har hittills varit ett händelserikt år för det danska biotechbolaget Curasight. Genom att lägga till ytterligare två indikationer till sin strategi under våren väntar bolaget nu på resultat från den prövarinitierade fas II-studien med uTRACE i hjärncancer. BioStock kontaktade vd Ulrich Krasilnikoff för en kommentar till Q2-rapporten som släpptes i förra veckan.

Curasights teknik kretsar kring uPAR-receptorn, en känd biomarkör för canceraggressivitet.  Bolagets PET-spårningsämne uTRACE är ett nytt icke-invasivt diagnostiskt verktyg för att lokalisera cancer och bedöma dess aggressivitet. Bolaget har hittills presenterat positiva fas II-resultat från prövarinitierade studier med uTRACE i prostatacancer, huvud- och nackcancer samt neuroendokrina tumörer. Om allt går vägen hoppas Curasight också kunna lägga till hjärncancer till den listan i höst.

Fas II-studien med uTRACE pågår för närvarande och rekryteringen till studien slutfördes tidigare i somras. Totalt har 35 patienter med hjärncancer testats med uTRACE på Rigshospitalet i Köpenhamn och resultat väntas någon gång under andra halvåret 2022.

Resultaten är en viktig milstolpe i Curasights uppdaterade strategi, där man siktar på att fullfölja alla ovan nämnda cancerindikationer för uTRACE.

Ny strategi för att driva fler indikationer

Utöver det siktar Curasight också på att utveckla läkemedelskandidaten uTREAT för behandling av hjärncancer. Behandlingskonceptet kretsar kring att båda kandidaterna används i kombination, vilket i praktiken innebär att det läkarna kan se också är det som behandlas – eller som bolaget uttrycker det, det du ser är det du behandlar.

Curasight har länge haft ett särskilt fokus på hjärncancer, på grund av det stora behovet av nya behandlingsalternativ för sjukdomen. Varje år drabbas cirka 65 000 personer av hjärncancer i USA och EU, där cirka 30 000 är höggradiga gliom. Medianöverlevnaden är cirka 14 månader och 5-årsöverlevnaden ligger på bara cirka 5 procent.

Med positiva fas II-resultat i flera indikationer har planerna dock ändrats, både för uTRACE och uTREAT. Förutom att under det andra halvåret 2022 förvänta sig fas II-resultat för uTRACE i hjärncancer, räknar Curasight också med att kunna presentera prekliniska data från användning av uTREAT-tekniken vid hjärncancer. Bolaget siktar även på att starta prekliniska studier med uTREAT i neuroendokrina tumörer samt huvud- och nack-cancer.

Curasight stärkte patentportföljen under kvartalet

Ett annat viktigt och värdehöjande steg för Curasight under det gångna kvartalet var tillskottet av ytterligare ett godkänt patent till patentfamiljen. Det amerikanska patentverket beviljade en patentansökan för en version av uTRACE som använder koppar som bildmedel. Den första versionen av uTRACE använder Gallium som bildmedel, men eftersom koppar används i stor utsträckning i USA ökar kopparversionen av uTRACE den kommersiella potentialen i landet.

Stark finansiell ställning för Curasight

Om vi tittar på den finansiella sidan under det andra kvartalet 2022 rapporterade Curasight en förlust på cirka 2,2 MDKK, att jämföra med en förlust på cirka 0,8 MDKK för samma period förra året. Kassan uppgick vid kvartalets utgång till cirka 60 MDKK. Du kan läsa mer om bolagets senaste rapport här.

VD-kommentar

BioStock kontaktade Curasights vd Ulrich Krasilnikoff för att få hans syn på det gångna kvartalet och vad han ser framför sig.

Ulrich Krasilnikoff, vd Curasight
Ulrich Krasilnikoff, vd Curasight

Först och främst, Ulrich, hur skulle du beskriva andra kvartalet 2022?

– Q2 har varit lika framgångsrikt som Q1 med utfärdandet av ett nytt amerikanskt patent baserat på en kopparversion av uTRACE. Tillsammans med det redan utfärdade patentet för uTRACE baserat på 68Ga-bildmedlet består uTRACE-plattformen nu av två bildmedel som båda riktar sig mot uPAR men med olika egenskaper. Tillskottet av en andra substans är av stor betydelse för vår kommersiella strategi och innebär att vi kommer att ha en stark position på den nordamerikanska marknaden – särskilt för vårdgivare som föredrar att använda koppar som den radioaktiva isotopen.

– Vidare är vi oerhört glada över att den prövarinitierade fas II-studien med uTRACE-teknologin inom hjärncancer nu har inkluderat alla patienter, efter att ha klarat av tidigare utmaningar i rekryteringen på grund av covid-19-pandemin. Vi ser fram emot att se data från denna studie inom hjärncancer, eftersom vi tror att det också kommer att ge oss viktig insikt i den bästa vägen framåt för att använda den uPAR-inriktade radionuklidterapin uTREAT hos hjärncancerpatienter, särskilt de mest aggressiva och högkvalitativa gliomerna.

Du har lagt till huvud- och nack-cancer och neuroendokrina tumörer till listan över indikationer som eftersträvas för uTREAT. Varför ingår inte prostatacancer i den listan?

– Det handlar bara om resursfördelning och där det idag finns störst ouppfyllda behov inom diagnostik och behandling inom de olika cancerindikationerna.

– Detta utesluter inte att vi även kommer att fortsätta det terapeutiska spåret inom prostatacancer med uTREAT, eftersom vi har övertygande prekliniska data med uTREAT i prostatacancer, men vi kommer först att driva indikationen när tiden är rätt.

– Den stora utmaningen med prostatacancer är att ställa rätt diagnos – och ta reda på om cancern är aggressiv eller om det är en mild form som bara kräver regelbunden, tillexempel en gång om året, kontroll på sjukhuset med en enkel skanning. Detta kan vi göra icke-invasivt med uTRACE-avbildning som redan har påvisats i den publicerade prövarinitierade fas II-studien från Rigshospitalet.

– För närvarande utförs utvärderingen av aggressivitet genom att ta biopsier och patologisk utvärdering. Tyvärr är metoderna inte så tillförlitliga eller reproducerbara och hämmas av biverkningar som blödning och infektion. Därför görs överbehandling av prostatacancerpatienter, eftersom prostatan ofta tas bort baserat på en “better safe than sorry-strategi” utan att ha en tydlig bild av hur allvarlig cancern är. Detta är inte trivialt, eftersom patienten har stor risk att bli impotent eller urininkontinent vid avlägsnande av prostata.

Ni vill inleda prekliniska studier för uTREAT i huvud- och nack-cancer och neuroendokrina tumörer. Vad är tidslinjen för dessa projekt?

– Båda prekliniska studierna kommer att inledas i höst med ett förväntat slutförande under första halvåret 2023.

I en kommentar till rapporten för första kvartalet sa du att du hade förhoppningar om att kunna ingå ett eller flera partnerskapsavtal inom de närmaste 12 månaderna. Har du fortfarande samma förhoppningar?

– Ja – det är fortfarande vår förväntan att kunna ingå ett eller flera partnerskapsavtal inom de närmaste 6 – 12 månaderna. Detta är en ganska normal tidsram för partnerskapsavtal, eftersom det finns många faktorer att ta hänsyn till. Det handlar bland annat om vilka bolag som är intresserade av vilka cancerdiagnoser, geografisk täckning och inte minst den underliggande ekonomin – då syftet bland annat är att få den kliniska utvecklingen finansierad, så att vi blir mindre beroende av att få extern finansiering på finansmarknaden.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev