Home Intervjuer CombiGenes nye COO vill vara med och bygga ett stort genterapibolag

CombiGenes nye COO vill vara med och bygga ett stort genterapibolag

CombiGene

CombiGenes nye COO vill vara med och bygga ett stort genterapibolag

30 september, 2022

Peter Ekolind, tidigare Nordenchef på Getinge Group, är ny operativ chef för genterapibolaget CombiGene. BioStock kontaktade Ekolind för att få veta mer om hans ambitioner för bolaget, samt hur han ser på en potentiell breddning av bolagets portfölj.

CombiGenes läkemedelskandidat CG01 utvecklas som en ny behandling mot läkemedelsresistent fokal epilepsi, en sjukdom som årligen drabbar cirka 47 000 patienter i USA, EU4, Storbritannien, Japan och Kina. Dagens behandlingsalternativ är endast symptomlindrande och kräver livslång behandling. CG01, däremot, syftar till att bota sjukdomen efter endast en eller ett par behandlingstillfällen.

Efter en rad övertygande prekliniska data kunde CombiGene under 2021 sluta avtal med det amerikanska genterapibolaget Spark Therapeutics som ger Spark en exklusiv global licens att utveckla, tillverka och kommersialisera CG01. För CombiGenes vidkommande så väntar en potentiellt framtida ersättning om upp till 328,5 miljoner USD exklusive royalties, varav 8,5 miljoner USD erhölls i samband med undertecknandet, samt totalt upp till 50 miljoner USD vid prekliniska och kliniska milstolpar.

CombiGenes nye COO kommenterar

Peter Ekolind, COO CombiGene
Peter Ekolind, COO CombiGene

I veckan tillträdde Peter Ekolind på deltid rollen som Chief Operating Officer på CombiGene, med ansvar för bolagets operativa verksamhet. BioStock kontaktade honom för att få veta mer om hans bakgrund, varför han valde att ansluta till bolaget och vad han har för målsättningar framöver.

Peter, kan du berätta lite om dina professionella erfarenheter?

– Jag har arbetat inom Life Science under större delen av mitt yrkesverksamma liv. Under de första 15 åren var jag verksam inom läkemedelsindustrin i Sverige och Norge, framför allt inom försäljning, marknadsföring och ledning. Därefter växlade jag till medtech när jag 2001 började som vd och nordenchef för Getinge Sverige AB. Under min ledning dubblerade Getinge Sverige sin omsättning från 100 miljoner kronor till strax över 200 miljoner när jag lämnade bolaget 2008. Därefter har jag arbetat som vd i mindre entreprenörsdrivna bolag som Airsonett och startup-bolaget Avidicare. Under de senaste åren har jag arbetat som COO på Xintela AB (publ) på konsultbasis.

Du utsågs nyligen till tillförordnad vd för onkologibolaget Targinta som ett deltidsuppdrag. Hur fungerar det att kombinera dessa operativa roller?

– Jag ser inga problem med detta. Båda bolagen är verksamma inom biologisk läkemedelsutveckling. Uppdraget i Targinta är dessutom ett interimsuppdrag till dess att en permanent vd rekryterats och i CombiGene är uppdraget att förstärka den operativa ledningskapaciteten i bolaget. I nuläget anser vi att det är tillräckligt med deltidsuppdrag i respektive bolag.

Vad gjorde dig intresserad av rollen som COO för CombiGene?

– Under senare tid har mitt intresse alltmer fokuserat på bolag som är verksamma inom cellterapi och genteknik. Xintela fokuserar på stamceller och målriktad cancerterapi, Combigene satsar på genterapi som idag är ett expansivt och dynamiskt område. Jag tror att det ligger en enormt stor möjlighet i att behandla svåra, plågsamma och idag obotliga sjukdomar genom att ”hjälpa” kroppen på vägen genom till exempel genterapi. CombiGenes affärsmodell är intressant och genom avtalet med Spark Therapeutics för epilepsiprojektet visar bolaget att det har en välutvecklad förmåga att teckna avtal med företag inom Big Pharma. När COO rollen blev aktuell på CombiGene blev jag intresserad av utmaningen och sökte jobbet.

Baserat på dina erfarenheter, hur skiljer sig arbetssätt och strukturer mellan större globala läkemedelsbolag jämfört med mindre och kanske mer snabbfotade bioteknikbolag som CombiGene?

– På många sätt såklart. Resurser i form av personal och budget är en självklar skillnad, men storleken på de globala läkemedelsbolagen leder även till att utvecklingen tar tid, ibland väldigt lång tid. Det CombiGene saknar i resurser kan till viss del kompenseras med en snabbhet i beslutfattande och tempo i utvecklingen, vilket även gäller beslut i frågor som inlicensiering av nya projekt.

CombiGenes nuvarande affärsfokus är att expandera och inlicensiera ytterligare genterapiprojekt. Hur ser du på betydelsen av denna process?

– Den är ju helt central för bolaget. Affärsmodellen bygger på att Combigene kan identifiera och attrahera nya genterapiprojekt i tidigt skede där det finns en kommersiell affärsmöjlighet. För att lyckas med detta krävs det ett kompetent och aktivt team. Teamet har jag redan har fått stifta bekantskap med och ser framemot att få arbeta tillsammans med dem.

Om vi blickar framåt, hur vill du vara med och utveckla CombiGenes verksamhet på ett par års sikt?

– På några års sikt ser jag att det finns en större och bredare portfölj av genterapiprojekt i bolaget. Med fler projekt kommer behovet av en allt större organisation och där ser jag att jag med min bakgrund skall kunna bidra till att utveckla bolaget. Fortsatt rekrytering av rätt kompetens kommer att vara avgörande för bolagets framtida utveckling.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev