Home Nyheter CombiGene i miljardavtal med Spark Therapeutics

CombiGene i miljardavtal med Spark Therapeutics

CombiGene i miljardavtal med Spark Therapeutics

12 oktober, 2021

CombiGene har ingått ett exklusivt samarbets- och licensavtal med Spark Therapeutics rörande CG01, CombiGenes genterapi som utvecklas för behandling av läkemedelsresistent fokal epilepsi. Enligt avtalsvillkoren är CombiGene berättigat att erhålla upp till 328,5 miljoner USD exklusive royalties med 8,5 miljoner USD vid undertecknandet, samt upp till 50 miljoner USD vid flera prekliniska och kliniska milstolpar.

Bioteknikbolaget CombiGenes läkemedelskandidat CG01 utvecklas för behandling av läkemedelsresistent fokal epilepsi, den vanligaste formen av epilepsi hos vuxna epileptiker. CombiGenes ambition är att CG01 ska bli världens första botande behandling, jämfört med dagens behandlingar som endast behandlar symptomen.

CG01 riktar sig mot en för genterapiområdet omfattande patientpopulation där cirka 47 000 läkemedelsresistenta patienter med fokal epilepsi beräknas tillkomma varje år i USA, EU4, Storbritannien, Japan och Kina. Utvecklingen av CG01 befinner sig i sent prekliniskt skede med målsättningen att kliniska studier ska kunna inledas under nästa år. Bolagets produktionsplattform som tagits fram tillsammans med dess partners Cobra Biologics och Viralgen, är skalbar upp till full kommersiell produktion.

Avtalet med Spark Therapeutics

Idag den 12 oktober kunde CombiGene meddela att man har ingått ett samarbets- och licensavtal med Spark Therapeutics för CG01. Spark är ett av världens största genterapibolag och är ett oberoende dotterbolag till Roche, världens tredje största läkemedelsbolag.

Avtalet ger Spark en exklusiv global licens att utveckla, tillverka och kommersialisera CG01. CombiGene kommer att fortsätta att genomföra vissa delar av det prekliniska programmet i samarbete med Spark. Enligt avtalsvillkoren är CombiGene berättigat att erhålla upp till 328,5 miljoner USD exklusive royalties med 8,5 miljoner USD vid undertecknandet, upp till 50 miljoner USD vid flera prekliniska och kliniska milstolpar. CombiGene kommer också att ersättas för överenskomna utvecklingskostnader. Vid kommersialisering är CombiGene berättigat till stegvis ökande royalties upp till låga tvåsiffriga procenttal baserat på nettoomsättning.

»Spark utvärderar ständigt nya möjligheter att utmana status quo när det gäller behandling av sjukdomar med stora medicinska behov och samarbete är en viktig del av vår strategi. Vi blev imponerade av CombiGenes genterapiplattform och ser fram emot att använda vår samlade expertis för att hantera sjukdomar som påverkar det centrala nervsystemet« – Joseph La Barge, Chief Business Officer på Spark Therapeutics

»Vårt epilepsiprojekt CG01 har fortsatt att visa styrka under hela den prekliniska fasen, och i Spark har vi nu hittat en perfekt partner för att ta CG01 genom den kliniska fasen och vidare till full kommersialisering. CombiGene och Spark har haft en produktiv kontinuerlig dialog under de senare delarna av CG01:s prekliniska utveckling, och hela CombiGene-teamet har lärt känna Spark som en visionär och patientfokuserad organisation med styrka, know-how och erfarenhet för att tillvarata CG01:s fulla potential. Vi ser fram emot att utveckla denna potentiellt transformativa terapi tillsammans med Spark till förmån för en patientgrupp i behov av bättre behandlingar« – Jan Nilsson, vd CombiGene

Beskedet mottogs positivt av marknaden som vid tidpunkten för denna artikels publicering handlade upp bolagets aktie med över 100 procent jämfört med gårdagens stängningskurs.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev