Home Nyheter Scandion Oncology investerar för att expandera sin tidiga pipeline

Scandion Oncology investerar för att expandera sin tidiga pipeline

Preklinik Scandion Oncology

Scandion Oncology investerar för att expandera sin tidiga pipeline

8 augusti, 2022

Köpenhamnsbaserade Scandion Oncology har hittills haft störst fokus på huvudkandidaten SCO-101, vilket återspeglas av att man förväntar sig kunna kommunicera resultat från två separata kliniska studier inom kort. Nu tar bolaget dock krafttag även inom den prekliniska utvecklingen genom att stärka organisationen med Iolanda Micco som chef för läkemedelskemi. Detta ska enligt bolaget driva på det långsiktiga värdeskapandet.

Bioteknikbolaget Scandion Oncology har, med målet att erbjuda behandling mot läkemedelsresistent cancer, kommit längst i utvecklingen med huvudkandidaten SCO-101. Fas II-studien CORIST samt fas Ib-studien PANTAX – bägge varifrån resultat väntas släppas under innevarande kvartal – undersöker kandidaten i kombination med standardbehandling i metastaserad tjocktarms- respektive pankreascancer.

Nu har bolaget dessutom utökat organisationen med Iolanda Micco, som med en lång bakgrund inom läkemedelssektorn skall expandera det den tidiga pipelinen. Detta menar bolaget skall ge en mer balanserad pipeline.

Påfylld kassa möjliggör vidareutveckling

Ett steg mot att möjliggöra bland annat detta gjordes nyligen genom en nyemission som gav bolagets kassa ett tillskott om cirka 50 Mkr, vilket utöver fortsatt utveckling av SCO-101 ger bolaget medel att satsa mer på den prekliniska utvecklingen.

Hittills har Scandion Oncology alltså lagt merparten av sitt fokus på huvudkandidaten, som utöver de nuvarande programmen CORIST och PANTAX, även ingår i ett prekliniskt projekt som syftar till att undersöka kandidaten i kombination med immunoterapi i ett flertal cancerformer. Utöver huvudkandidaten utvecklar bolaget även kandidaten SCO-201, som är indikerad för solida tumörer.

Något som bolaget hittills fokuserat mindre på är sitt bibliotek av över 800 analoger. Detta avser man alltså nu att ändra på. Enligt vd Bo Rode Hansen är detta i linje med bolagets strategi att skapa mer balans i sin pipeline.
Bo Rode Hansen kommenterade valet av att utöka sitt prekliniska fokus i en intervju:

»Vi har haft en unik möjlighet att attrahera erfarenhet och kompetens från området. Vi har säkrat bolagets kapital fram till 2024, och vi har våra utläsningar av SCO-101, så detta är till för att säkra att vi utnyttjar några av de andra möjligheterna vi har.«

Relevant rekrytering för ändamålet

Med 15 anställda under förra räkenskapsåret har Scandion varit restriktiva med att anställa fler än nödvändigt, i syfte att hushålla med de ekonomiska resurserna. Eftersom man nu väljer att expandera sin tidiga pipeline, vilket man menar skulle vara ogenomförbart med den nuvarande organisationen, har man nu alltså rekryterat Iolanda Micco som enligt Bo Rode Hansen har den specifika kompetens som krävs för att ta detta steg.

Med en PhD i läkemedelskemi och över 15 års erfarenhet från fältet har Micco arbetat med både projektledning och läkemedelsupptäckt. Hon kommer senast från det danska bioteknikbolaget Vipergen, där hon hade positionen som Associate Director of Chemistry and Alliances. Detta tycks som relevanta styrkor när Micco nu ska ansvara för att expandera Scandions pipeline.

Miccos primära uppgift blir att screena och optimera det omfattande befintliga biblioteket av analoga molekyler. Detta kan ge bolaget möjlighet att finna lämpliga kandidater för vidare utveckling.

SCO-101 fortfarande huvudfokus

Anställningen av Micco och förstärkningen av den prekliniska utvecklingen innebär dock inte att fokus av huvudkandidaten minskar – SCO-101 kommer fortfarande stå överst på agendan. Något som vittnar om detta är när Scandion i början av sommaren meddelade att man kommer att undersöka kandidaten inom RAS-muterade patienter med metastaserad tjocktarmscancer, vilket man hoppas kunna påbörja redan nästa år. Läs mer här.

Detta kan därför dels ses som ett led i att skapa en stark och kompetent organisation, vilket bolaget visat prov på det senaste året, men även som ett sätt att driva på det långsiktiga värdeskapandet.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev