Home Nyheter Tungt branschfolk tar styrelsepositioner i Scandion Oncology

Tungt branschfolk tar styrelsepositioner i Scandion Oncology

Tungt branschfolk tar styrelsepositioner i Scandion Oncology

Tungt branschfolk tar styrelsepositioner i Scandion Oncology

28 april, 2022

Köpenhamnsbaserade Scandion Oncology utvecklar First-in-Class-läkemedel mot behandlingsresistent cancer. Förra året stärkte man organisationen genom att bland annat utse en Clinical Advisory Board, och nu fortsätter man på samma spår genom att tillsätta en ny styrelseordförande och ytterligare tre styrelseledamöter med gedigen branscherfarenhet som ska framtidssäkra verksamheten. 

Varje år dör ca 10 miljoner människor till följd av behandlingsresistent cancer. Med sina två huvudprojekt CORIST och PANTAX som baseras på bolagets kandidat SCO-101, ämnar Scandion Oncology förändra detta. Bolaget har initialt valt att fokusera på två former av metastaserad cancer, bägge med mycket låg överlevnad: tjocktarmscancer respektive pankreascancer.

Förra året bjöd på framsteg

År 2021 var ett bra år för Scandion Oncology. Bolaget presenterade positiva delresultat från sin fas II-studie inom CORIST-projektet, som man sedan fick möjlighet att presentera på det högprofilerade ASCO Gastrointestinal Cancers Symposium 2022 i januari i år. Dessutom fick man regulatoriskt godkännande att expandera bolagets fas Ib-studie inom PANTAX-projektet till att utöver Danmark även inkludera Tyskland – och inte minst så stärkte man upp organisationen med medlemmarna i bolagets Clinical Advisory Board, alla med utbredd erfarenhet från life science-branschen.

Strukturerar om i styrelsen

Vid gårdagens bolagsstämma framkom att Scandion Oncologys befintliga styrelseledamot Martin Møller tar över som styrelseordförande, efter avgående Peter Høngaard Andersen. Jørgen Bardenfleth fortsätter som vice styrelseordförande. Därtill tillkommer tre nya ledamöter med omfattande erfarenhet från den globala bioteknik- och läkemedelsindustrin. Ambitionen är att sätta ihop en styrelse som kan bygga vidare på de framsteg som är gjorda under den nuvarande styrelsen och ledningen.

Stor erfarenhet ska ge fortsatta framsteg

De tre tillskotten till styrelsen är Alejandra Mørk, Keld Flintholm Jørgensen och Martine Van Vugt, vilka ersätter Peter Høngaard Andersen, Carl Borrebaeck respektive Christian Vinding Thomsen.

Alejandra Mørk är till vardags vd för kontraktforskningsbolaget Klifo vars verksamhet går ut på att konsultera och genomföra olika utvecklingssteg inom läkemedelsutveckling, inklusive framtagande av regulatoriska strategier och prekliniska och kliniska studier. Mørk har spenderat hela sitt yrkesliv inom läkemedelsutveckling, och har tidigare varit regulatorisk chef vid Nycomed (senare Takeda). Hennes erfarenheter kommer väl till pass i arbetet med att ta Scandion Oncologys projekt mot godkännande och kommersialisering.

En satsning på avtalsskrivande

Keld Flintholm Jørgensen som är koncernchef med ansvar för strategi- och affärsutveckling på läkemedelsbolaget Lundbeck, har över tjugo års erfarenhet från den globala läkemedelsindustrin. Han har över tio års erfarenhet av affärsutveckling och var tidigare ansvarig för strategiska partnerskap på den schweiziska läkemedelsjätten Roche. Flintholm Jørgensens långa erfarenhet av affärstransaktioner och licens- och samarbetsavtal – vari han bland annat verkställt partneravtal och företagsförvärv för över 10 miljarder USD – är högst väsentlig för Scandion Oncology, vars strategi är att utveckla sin pipeline genom både in- och utlicensiering.

I sammanhanget är det värt att notera att upprättandet av avtal och partnerskap är en nyckelfaktor i Scandion Oncologys affärsverksamhet, i syfte att optimera värde i bolaget och dess projekt. Dessa avtal kan vara snåriga att ta fram, varför Flintholm Jørgensens erfarenhet på området är av högt värde för en mindre spelare som Scandion Oncology.

Erfarenhet av vägen till marknaden

Martine Van Vugt, å sin sida, är Senior Vice President, Corporate Strategy & Planning vid Genmab, där hon har tjänstgjort i nära tjugo år. Hon har varit med och byggt upp verksamheten från ett litet forskningsbaserat bolag till ett framgångsrikt kommersiellt läkemedelsbolag. Dessutom är hon meduppfinnare till Genmabs mest framgångsrika läkemedel Darzalex och Tapezza.

Idag ansvarar Van Vugt för Genmabs pipelinestrategi och har en ledande ställning i externa samarbeten. Om Scandion Oncology lyckas ingå partnerskap för ett eller flera av sina projekt ter sig Van Vugt, med sina väldokumenterade meriter av att både driva större projekt och externa samarbeten, som ett klokt val för bolagets framtida verksamhet.

Rustade för framtiden

Sammantaget ger förra årets framsteg i bolagets båda huvudprojekt Scandion Oncology möjlighet att fokusera på de kliniska studierna med CORIST och PANTAX, som bägge väntar resultat under Q2/Q3 i år. Nu har man alltså dessutom en stark organisation – med gedigen erfarenhet från avtalprocesser, att ingå partnerskap och driva projekt under partnerskap – som kan vägleda det fortsatta arbetet mot marknaden.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev