Home Intervjuer Scandion Oncology vill dubbla potentialen genom nyemission

Scandion Oncology vill dubbla potentialen genom nyemission

Scandion Oncology nyemission

Scandion Oncology vill dubbla potentialen genom nyemission

9 juni, 2022

Köpenhamnsbaserade Scandion Oncology vill vara först på marknaden med en behandling mot läkemedelsresistent cancer. Nu ska bolaget med hjälp av påfylld kassa satsa på ytterligare utveckling av huvudkandidaten SCO-101, vilket bolaget menar ska dubbla den kommersiella potentialen. BioStock har kontaktat vd Bo Rode Hansen för att få veta mer om företrädesemissionen.

Ungefär 90 procent av patienterna med metastaserad cancer drabbas av läkemedelsresistens. Detta är förknippat med mycket dystra utsikter, och är även det problem Scandion Oncology vill lösa. I de kliniska studierna CORIST och PANTAX utvärderas kandidaten SCO-101 för två av de cancerdiagnoser som har lägst överlevnad: metastaserad tjocktarms- respektive pankreascancer. Bolagets ledande kandidat har visat sig kunna hämma de resistensmekanismer som tar sig uttryck i cancerceller och som leder till otillräcklig effekt av dagens läkemedel.

Huvudprojekt med resultat i Q2/Q3

Genom att administrera bolagets kandidat tillsammans med den kemoterapi som utgör dagens standardbehandling inom respektive cancerindikation, hoppas bolaget kunna motverka de minst sagt problematiska resistensmekanismer som drabbar så många cancerpatienter. Således vill det Köpenhamnsbaserade bolaget, genom att erbjuda en effektiv kombinationsbehandling, förändra dagens avancerade cancervård.

Scandion är i full färd mot detta mål med de bägge huvudprojekten. Projektet CORIST är en Proof-of-Concept fas II-studie som utvärderar SCO-101 för indikationen metastaserad tjocktarmscancer. Bolaget hoppas kunna visa på kandidatens förmåga att verka både längre och bättre i cancerceller, vilket ska möjliggöra för initiering av marknadsförberedande utveckling.

Det andra huvudprojektet, PANTAX, är en fas Ib-studie med målsättningen att dokumentera data rörande kandidatens effekt i patienter med pankreascancer i kombination med olika kemoterapier, vilket man hoppas ska bana väg för en bredare potential inom ytterligare indikationer. Bägge projekt väntas släppa resultat i Q2, med störst sannolikhet Q3, i år.

Nyemission ska dubbla den kommersiella potentialen

Ett tydligt kliniskt fokus karaktäriserar bolaget vilket också återspeglas i den senaste rapporten. Läs mer här. Nu slår bolaget fast att man genom förstärkning av kassan ökar detta fokus ytterligare. Genom att ta in 93,7 Mkr i en företrädesemission vill bolaget mer eller mindre dubbla den kommersiella potentialen av SCO-101 i indikationen metastaserad tjocktarmscancer. Detta ska göras genom att utvidga den kliniska utvecklingen till att även utforska s.k. RAS-muterade patienter inom indikationen. RAS-generna är de vanligaste onkogenerna som ses vara aktiverade hos människor med cancer.

Dessutom ska kapitaltillskottet bidra till preklinisk utveckling av SCO-101 och övriga kandidater, samt finansiera den övergripande utvecklingen av bolaget. Emissionskapitalet ska även användas för ett kommande byte av marknadsplats från First North till Nasdaqs huvudlista. Genom listbytet blir Scandion mer synligt och investerbart för internationella och institutionella aktieägare.

Vd kommenterar

BioStock kontaktade vd Bo Rode Hansen angående den stundande företrädesemissionen.

Bo Rode Hansen, CEO Scandion Oncology

Bo, you have recently communicated that you are sufficiently funded into 2023. You are now carrying out a rights issue of 93,7 MSEK. What are your comments to the shareholders?

– We are proud and excited to announce this capital raise, also considering the currently challenging financial markets. It follows our strategy of investing to create long term value for our shareholders and our plans to secure additional funding this year as communicated. Enhancing our cash position now allows to plan ahead and continue the development of primarily our lead asset SCO-101 seamlessly based on the data we expect before the end of Q3.

How will you invest the proceeds?

– We will primarily invest in approximately doubling the commercial potential of its lead asset, SCO-101, in metastatic colorectal cancer (mCRC) by expanding the clinical development in this indication to also explore RAS mutated patients. Additionally, proceeds will be used to conduct pre-clinical development to explore and position the use of SCO-101 and other candidates in combination with e.g. immunotherapy and chemotherapy, and to finance the overall development of Scandion as a listed clinical stage biotech company and attractive investment case also for institutional investors.

How far do you estimate that this funding will take you?

– This capital raise will extend our cash runway into 2024, meaning we can fully concentrate on executing our strategy and developing our assets.

You have chosen to explore RAS mutated patients within the indication of metastatic colorectal cancer. Why did you choose to do this?

–  Based on what we know about SCO-101 today, we believe it has potential to improve existing treatments also in this group of patients, approximately doubling the target population. Exploring this now rather than later in development will help to further de-risk the development program. It also strengthens our knowledge before commencing pivotal development, and thereby de-risking.

You aim to include RAS mutated patients in your evaluation of SCO-101 – when would you expect the first efficacy data from this patient group?

– It is too early to talk about specific timelines for the next steps of development, other than we hope to initiate them in 2023 and then patient enrolment will, as always, decide when we have data.

In the press release you also stated a change of trading venue for the share – what interest have you received from investors regarding this?

– A move to the main market is also part of our strategy as has been communicated for some time, so this is not new and there is no change in the plans. We want Scandion to be an attractive investment case also for institutional investors and to this end, an up-listing would be beneficial. As Scandion evolves as a company we find it natural to also grow to bigger markets, just as you see with other companies.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev