Home Intervjuer WntResearch når delmål i rekrytering och inleder forskningssamarbete

WntResearch når delmål i rekrytering och inleder forskningssamarbete

WntResearch når delmål i rekrytering

WntResearch når delmål i rekrytering och inleder forskningssamarbete

4 juli, 2022

Samtidigt som vi närmar oss semestertider riktas allt fler förväntansfulla blickar mot vinterns interimsresultat i WntResearchs fas II-studie NeoFox. Bolaget meddelar nu att man uppnått rekryteringsmålet om totalt 120 patienter för interimanalysen. Parallellt med detta inleds även ett forskningssamarbete för att få ytterligare komplettering på de brasilianska prekliniska fynden gällande Foxy-5:s potential som behandling av akut myeloisk leukemi. BioStock kontaktade bolagets nytillträdda vd Pernilla Sandwall för att få veta mer.

Cancerterapibolaget WntResearch siktar i utvecklingen med läkemedelskandidaten Foxy-5 in sig på tumörcellers förmåga att sprida sig. Kandidaten efterliknar det kroppsegna proteinet WNT5A som visat sig hämma cancercellers rörlighet. Bolagets hypotes är att Foxy-5 med sina likartade egenskaper ska kunna minska risken för spridning av cancerceller som kan bilda metastaser. I ryggen har man sedan tidigare prekliniska data som indikerar att man är något på spåren och att kandidaten har en god förmåga att motverka tumörbildning.

Pandemin störde rekryteringen

Efter fas I-studierna genomförs för närvarande fas II-studien NeoFox för att få en klinisk bekräftelse. Totalt deltar cirka 25 sjukhus i Spanien och Ungern i studien och målet är att genomföra en interimanalys av patientdata på 120 patienter i december.

Under resans gång har WntResearch brottats med följdeffekter av covid-19-pandemin, vilka periodvis har lagt sig som en våt filt över rekryteringen av patienter till studien. Bolaget har arbetat hårt med att motverka dessa effekter för att säkerställa att man når rekryteringsmålet, där man under våren bland annat adderat nya studiecentra i Spanien.

Målet är att genomföra interimanalys i december

Vid utgången av det första kvartalet hade 112 patienter randomiserats och nu kan bolaget meddela att totalt 120 patienter är rekryterade. Bolaget bekräftar att målet om att genomföra den viktiga interimanalysen under december ligger kvar.

Analysen genomförs för att få en tidig indikation på huruvida Foxy-5 har den sjukdomsförebyggande potential som man hoppas på. Den ska också vägleda bolaget i hur många patienter som man totalt kommer att behöva rekrytera samt visa om studien kan fortgå som planerat.

Söker ytterligare bekräftelse på potentialen inom leukemi

Men det är inte bara inom tjocktarmscancer som Foxy-5 visat tecken på effekt. Vid årsskiftet presenterade ett brasilianskt forskarlag resultat som pekade på att läkemedelskandidaten även kan ha en roll att spela vid behandling av akut myeloisk leukemi (AML). För att få ytterligare kött på benen har ett forskningssamarbete inletts med en forskargrupp vid Helsingfors universitet under ledning av forskningschefen Caroline Heckman. WntResearch kommer i samarbetet att bidra med läkemedelssubstans och finansiering till den planerade prekliniska studien.

I en kommentar skriver Caroline Heckman om samarbetet:

”Även om min grupp är fokuserad på att förstå patogena orsaker och mekanismer i läkemedelsresistens i hematologiska maligniteter, är vi särskilt intresserade av att identifiera nya sätt att behandla patienter som inte längre svarar på konventionell terapi, och att identifiera de patienter som skulle dra mest nytta av dessa nya behandlingar. I nära samarbete med WntResearch kan vi kombinera våra resurser för att främja utvecklingen av läkemedelskandidaten Foxy-5 för patienter med blodcancer. Studien av Foxy-5 kommer inte bara bli spännande eftersom den kommer att bredda vår förståelse av ett biologiskt samband och dess roll vid leukemi, utan vi hoppas också att detta kommer att leda till kliniska undersökningar och så småningom ett nytt behandlingsalternativ för blodcancerpatienter.”

Vd kommenterar

BioStock kontaktade Pernilla Sandwall, som är nytillträdd vd för WntResearch, för att få veta mer.

Pernilla Sandwall, vd WntResearch
Pernilla Sandwall, vd WntResearch

Först och främst Pernilla, hur ser du på att ni nu uppnått full rekrytering inför interimsresultaten?

– Vi har nu uppnått vårt mål om att rekrytera 120 patienter till interimsanalysen och det känns bra. Detta är en viktig milstolpe för bolaget för att kunna genomföra interimsanalysen som planerat i december. Analysen i sig är viktig för att kunna se om vi är på rätt väg med studien och för att se om det är någonting i studien vi kommer att behöva justera. Vi får inga slutgiltiga effektdata i december, men vi bör kunna se en trend som i sin tur är viktig för att peka oss i rätt riktning för fortsättningen.

Nu när effekterna av pandemin börjat klinga av, hur har det påverkat er förmåga att behandla och följa upp patienterna som ingår i studien?

– Under pandemin hade vi ju problem med att en del patienter varit för rädda och helt enkelt inte vågade att ta sig in till klinikerna för behandling och uppföljning. Samtidigt som vissa sjukhus hade problem med personalresurser. Båda dessa faktorer försvåradearbetet.

– En annan effekt är att vi också nu börjar förstå hur många patienter klinikerna kommer kunna ta in, vilket är viktigt när vi lägger vår plan för det fortsatta arbetet med studien.

Ni inledde nyligen ett nytt samarbete för att gräva djupare i Foxy-5:s potential i AML. Varför görs detta?

– Vi gör detta för att komplettera resultaten som forskarlaget i Brasilien presenterade. I läkemedelsutveckling är det viktigt att konfirmera resultat och säkerställa att det inte bara är slumpen som varit framme.

Varför föll valet just på Caroline Heckman och hennes forskargrupp?

– Caroline Heckman och hennes team är väldigt framträdande och har utmärkt sig internationellt. De har byggt upp ett stort bibliotek med vävnad från väldigt många olika sorters tumörer och har etablerat metoder för att analysera dem. Det är ett väldigt kompetent gäng som är vana vid snabba processer.

 

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev