Home Intervjuer RhoVac uppdaterar om fas IIb-resultat och presenterar åtgärdsplan

RhoVac uppdaterar om fas IIb-resultat och presenterar åtgärdsplan

RhoVac uppdaterar om fas IIb-resultat och presenterar åtgärdsplan

4 juli, 2022

Lundabolaget Rhovac rapporterade för en dryg månad sedan topline-resultat från fas IIb-studien med läkemedelskandidaten onilcamotide, där man inte såg den effekt som man hoppats på. Efter att ha tittat närmre på resultaten ger bolaget nu ytterligare en uppdatering och presenterar samtidigt några möjliga vägar framåt. BioStock kontaktade RhoVacs vd Anders Månsson för att få veta mer.

Lundabaserade RhoVac utvecklar läkemedelskandidaten onilcamotide, en behandling av prostatacancer som syftar till att förhindra eller begränsa utveckling av metastaserad prostatacancercancer hos patienter som genomgått operation eller strålning. Efter att ha rapporterat topline-resultat från den nyligen genomförda fas IIb-studien kunde bolaget konstatera att kandidaten inte hade den effekt som man förväntat sig jämfört med placebo.

Du kan få mer information om topline-resultaten här.

Sedan dess har RhoVac tittat närmre på studieresultaten för att se om det finns någon subgrupp av patienterna som kanske skulle kunna bli hjälpt av behandlingen. Hittills har den vidare analysen inte gett några resultat som pekar på att så skulle vara fallet. I en uppdatering som gjordes under torsdagen meddelar bolaget att man hittills inte sett något i resultaten som motiverar vidare studier med kandidaten.

Analysen kommer dock att fortsättas och då särskilt titta på effekt relaterat till olika immuntyper, så kallade HLA-typer. Enligt RhoVac kommer den typen av data finnas tillgänglig för analys under juli.

Undersöker alternativ för fortsättningen

Parallellt med det jobbar styrelsen med att lägga en plan för RhoVacs nästa drag. En väg som undersöks är möjligheten till en så kallad reverse merger. Hittar man ingen sådan lösning och den fortsatta resultatanalysen inte resulterar i något som motiverar fortsatta studier blir alternativet förmodligen en solvent likvidation av bolaget. Då kommer bolaget att betala tillbaka samtliga skulder och realisera sina tillgångar, varpå återstoden av kassabehållningen betalas ut till aktieägarna.

RhoVac siktar på att kunna ge ytterligare uppdatering kring vilket alternativ som blir aktuellt senast i slutet av juli. Bolaget planerar sedan att genomföra en extrainsatt bolagsstämma senast under september för att ta beslut om vägen framåt.

Alldeles oavsett vilket av alternativen som blir aktuellt kommer RhoVac att jobba för en accelererad återbetalning av konvertiblerna som emitterades i början av året. Konvertiblerna löper fram till 11 april 2023, med en årlig ränta på 10 procent. Här siktar man på att kunna göra en första betalning redan i slutet av sommaren. Mer om konvertibeln finns här.

Drar ner på kostnaderna

I ljuset av de dystra topline-resultaten har RhoVac valt att dra ned på konstaderna i bolaget så mycket som möjligt medan analysen fortgår. Bolaget har stoppat uppföljningen av BRaVac-studien och även sagt upp sitt avtal med kontraktsforskningsbolaget som hanterat studien. Personalstyrka och konsultverksamhet har minskats vilket bland annat innebär att bolagets forskningschef Steffen Wad Jorgensen har sagts upp.

Vd kommenterar

BioStock har kontaktat RhoVacs vd Anders Månsson för att få veta mer.

Anders Månsson, vd RhoVac
Anders Månsson, vd RhoVac

Analysen av BRaVac-resultaten fortsätter, där ni tittar mer specifikt på så kallade HLA-typer. Kan du berätta lite mer om vad detta innebär och vad det är ni hoppas hitta i den analysen?

– Vi har analyserat de data som finns tillgängliga nu men hittar i dagsläget ingen undergrupp som enligt vår mening motiverar risk och kostnader i nya studier. Hoppet står nu framförallt till att finna ett samband mellan effekt och immuntyp, så kallad HLA-typ. Denna data får vi tillgång till först under juli, så vi får återkomma med svar i den frågan längre fram i sommar.

Ni meddelar i er uppdatering att ni utforskar möjligheten att få till ett samgående med ett annat bolag. Förs det några konkreta samtal om det i dag?

– Vi har fört diskussioner med flera bolag. Jag kan inte säga något mer om var vi står idag utan vi får återkomma om och när vi har något konkret att ta ställning till.

När det gäller konvertibellånet så siktar ni på att få till en första utbetalning till sommaren. När siktar ni på att ha hela lånet återbetalt?

– För att kunna betala tillbaka hela lånet behöver vi realisera skattekrediten för 2021 som betalas ut i november 2022 samt att få in den sista utbetalningen från Horizon 2020 som ligger kring årsskiftet. Men vi undersöker förutsättningarna för en större delåterbetalning redan nu i sommar. Vi vill ju också minimera räntekostnaderna för lånet, och även för konvertibelägarnas skull vill vi betala tillbaka så fort det går.

Finns det någon risk att hela lånet inte kommer att kunna betalas tillbaka?

– Som vi bedömer det är vi solventa, och vi tjänar ju också in en skattekredit under året som betalas ut i 2023.

Om det skulle bli aktuellt med likvidation av bolaget. Hur ser en sådan process ut och hur lång tid tar det?

– Det innebär att en likvidator tar över driften av och ansvaret för bolaget med fokus på att realisera återstående tillgångars värde efter återbetalning av skulder och betala tillbaka nettobehållningen till aktieägarna. Det kan ta en 9–10 månader enligt uppskattning.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev