Home Intervjuer Spago Nanomedical om framstegen med Tumorad

Spago Nanomedical om framstegen med Tumorad

Spago Nanomedical om framstegen i Tumorad

Spago Nanomedical om framstegen med Tumorad

28 januari, 2022

Lundabaserade Spago Nanomedical presenterade under veckan positiva prekliniska data i sitt cancerbehandlingsprojekt Tumorad. Efter behandling med kandidaten 177Lu-SN201 visades en signifikant minskning av tumörtillväxten i en kolorektalcancermodell. Dessutom förlängdes överlevnaden med 39 procent jämfört med kontrollgruppen. BioStock kontaktade vd Mats Hansen för en kommentar kring utvecklingsarbetet med Tumorad.

I mitten av januari redovisade First North-listade Spago Nanomedical interimsresultat från sin kliniska studie med det tumörriktade kontrastmedlet Spagopix för bildanalys med magnetresonanstomografi. Nu följer bolaget upp med nya prekliniska data i kolorektalcancer i sitt cancerbehandlingsprojekt Tumorad.

Nya data ger ytterligare stöd

Inom Tumorad-projektet utvecklar Spago Nanomedical läkemedelskandidaten 177Lu-SN201 som är en ny radionuklidbehandling mot aggressiva och spridda cancerformer. Bolagets polymera nanomaterial har visat sig kunna ansamlas i tumörvävnad och genom att kombinera materialet med den kliniskt validerade isotopen lutetium 177 (177Lu) kan en lokal strålningsbehandling genomföras i tumören.

Potentialen med 177Lu-SN201 är att kunna behandla cancerformer som idag är svåra eller omöjliga att komma åt med extern strålning eller kirurgi. Spago Nanomedical planerar att inleda de första studierna i människa med kandidaten under 2022.

Tidigare har bolaget kunnat visa positiva prekliniska data för kandidaten i aggressiv bröstcancer och har nu kunnat påvisa effekt i en preklinisk modell för kolorektalcancer. Studien visar att 177Lu-SN201 signifikativt minskar tumörtillväxten och förlänger överlevnaden med 39 procent jämfört med kontrollgruppen.

Vd kommenterar

För att få veta mer om vad resultaten innebär för den fortsatta utvecklingen, kontaktade BioStock Spago Nanomedicals vd Mats Hansen.

Mats, vad betyder den senaste prekliniska datan för Tumorad och 177Lu-SN201?

– De nya positiva resultaten ger tillsammans med tidigare prekliniska resultat inom Tumorad och de kliniska resultaten med SpagoPix ytterligare en vink om möjligheterna att angripa tumörer genom fysiologisk targeting med funktionella nanopartiklar. Specifikt pekar de på den potentiella terapeutiska bredden med 177Lu-SN201 inom solida tumörer.

– Med vårt MR-kontrastmedel SN132D inom SpagoPix-projektet, som bygger på samma plattform, har vi sett mycket god korrelation mellan prekliniska och kliniska data med avseende på tumöransamling. De nya resultaten inom Tumorad stärker därmed plattformen ytterligare för både diagnostik och terapi.

Vilka fler cancerindikationer utforskar ni inom Tumorad?

Mats Hansen, vd Spago Nanomedical
Mats Hansen, vd Spago Nanomedical

– Vi har ett prekliniskt program med studier pågående i olika tumörmodeller som representerar både större indikationer och mer nischade, s.k. orphan-indikationer. Syftet är att bygga en solid preklinisk bas som stöd för diskussioner med myndigheter, investerare och partners om den kliniska utvecklingen och tidigt skapa möjligheter för aktiva vägval.   

Ert mål är att inleda en fas I-studie under 2022, vad återstår innan detta kan ske?

– Nyligen kommunicerade vi positiva resultat från det regulatoriska IND/CTA-grundande prekliniska programmet där vi visade att SN201 är säkert att ge i doser som med bred marginal överstiger doseringen vi planerar att använda i kommande kliniska studier i människa, samt att strålningen från 177Lu-SN201 fördelas i kroppen på ett sätt som medger dosering enligt plan.

– Med detta och övrig dokumentation i bagaget förbereder vi för möte med myndigheterna där vi räknar med att kunna sätta de sista detaljerna kring design av studien. Parallellt med detta pågår produktion av material och andra praktiska förberedelser.   

Avslutningsvis, när hoppas ni att ni kan inleda studien?

-Vår plan är att lämna in prövningsansökan så att studier i människa kan starta senare i år.

 

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev