Home Intervjuer Alzinova stärker finanserna och utser Alzheimerkandidat

Alzinova stärker finanserna och utser Alzheimerkandidat

Alzinova stärker finanserna och utser Alzheimerkandidat

28 januari, 2022

Just nu pågår teckningsperioden i Alzinovas teckningsoptioner av serie TO2 2020/2022, som vid fullt utnyttjande kan inbringa 26,5 Mkr. För BioStock berättar bolagets CSO Anders Sandberg om hur likviden kommer att användas, men framförallt om förra veckans nyhet att bolaget har valt huvudkandidat för den monoklonala antikroppen ALZ-201, en sjukdomsmodifierande terapi för behandling av Alzheimers sjukdom.

Alzinova har utvecklat och patenterat en teknologi med syftet att erbjuda nya behandlingar mot Alzheimers sjukdom, med fokus på amyloid beta-oligomerer. Alzinovas hypotes är att ett specifikt angripande av amyloid beta-oligomererna är viktig för att erhålla bättre behandlingseffekt och minska risken för allvarliga biverkningar.

Bolagets huvudkandidat ALZ-101 är ett aktivt terapeutiskt oligomerspecikt vaccin som man hoppas skall ge bättre och långverkande klinisk effekt jämfört med de behandlingar som är i sen utvecklingsfas idag. ALZ-101 har framgångsrikt passerat preklinisk utvecklingsfas och i slutet av oktober meddelade Alzinova att den första patienten hade rekryterats till en fas Ib-studie i Finland.

Framsteg med ALZ-201

Bolaget utvecklar även ALZ-201, en monoklonal antikropp som befinner sig i tidig preklinisk utvecklingsfas.Hittillsvarande data indikerar att läkemedelskandidaten kan neutralisera de toxiska formerna av amyloid betafrån Alzheimerpatienters hjärnor som ger kognitionsstörningar. Man har även visat att kandidaten effektivt kan neutralisera toxiciteten hos hjärnextrakt från avlidna Alzheimerpatienter genom att endast rikta in sig på specifika oligomerer av amyloid beta.

Enligt bolaget bekräftar detta preliminärt att ALZ-201 är specifik för en liten mängd mycket toxiskt amyloid beta, samt att dess bindningsprofil skiljer sig från andra kända antikroppar i fältet.

Huvudkandidat för ALZ-201 har valts

Förra året inledde Alzinova arbetet med att humanisera ALZ-201 och förra veckan meddelade bolaget att detta arbete nu slutförts och att man har valt en huvudkandidat i projektet. Att kandidaten har humaniserats innebär att den har modifierats för att tolereras av människor som en potentiell behandling för patienter med Alzheimers.

CSO kommenterar

Anders Sandberg, CSO Alzinova
Anders Sandberg, CSO Alzinova

BioStock kontaktade Alzinovas Chief Scientific Officer Anders Sandberg som berättar mer om de senaste nyheterna och vad som väntar framöver.

Anders, kan du berätta lite mer om humaniseringen av ALZ-201 och valet av huvudkandidat?

– Terapier av antikroppstyp tas ofta fram i möss, varför man då får en musantikropp. För att försäkra sig om att den framtida behandlingen kommer att tolereras av patientens immunsystem brukar man därför göra ändringar i antikroppen så att den i stället liknar mänskliga antikroppar. Det är i sådana projekt alltid en avvägning mellan graden av humanisering och hur starkt och specifikt antikroppen binder till målproteinet. Ofta sätter man en gräns på 85 procents likhet med den helt mänskliga varianten för att en antikropp skall kunna anses vara humaniserad.

– Vi lyckades identifiera flera humaniserade varianter som bibehöll en väldigt stark och specifik bindning till vårt målprotein med avsevärt högre procentuell humaniseringsgrad än så. Valet av kandidat baserades dock inte enbart på humaniseringsgraden, utan även på hur stabil antikroppen är samt hur starkt den binder till målproteinet. Även här identifierade vi flera kandidater som överträffade musvarianten. Av dessa valde vi sedan en huvudkandidat som rankade högt i alla försök vi gjorde. Den bibehåller den unikt specifika bindningsprofilen hos ALZ-201. Vi tror att denna specificitet är nyckeln till framgång.

I ett pressmeddelande framhåller ni att flera backup-kandidater med lovande profiler också har tagits fram. Innebär detta att ni nu ser över möjligheterna att utöka er pipeline i närtid?

– Nja, det är snarare så att backuperna av den humaniserade antikroppen valdes för att snabbt kunna lyftas in istället för huvudkandidaten om något oförutsett inträffar under utvecklingsarbetet av den. Men det tror vi inte kommer att hända.

Vad är det som gör ALZ-201 intressant jämfört med andra antikroppar som utvecklas mot Alzheimer’s sjukdom?

– Effektdatan vi har på antikroppen gör att den ser mycket intressant ut. Vi hoppas och tror att den därför kommer att göra stor skillnad för Alzheimerpatienter, och arbetar därför hårt med att driva den mot klinik. Det är viktigt att komma ihåg att de behandlingsalternativ av antikroppstyp som idag finns i sen klinisk utvecklingsfas verkar ha en begränsad effekt. Dessa är ganska likvärdiga och går framför allt mot placken, vilket vi inte gör med vår antikropp. Visserligen bromsas försämringen i kognition något när plackmängden minskar, men patienterna förblir sjuka och fortsätter att försämras. Det verkar också som om effekten är övergående.

– Att döma av kliniska data verkar sjukdomen fördröjas med i runda slängar sex månader efter antikroppsbehandling mot placken. Vissa ifrågasätter om dessa effekter ens är kliniskt meningsfulla, men det är nog för tidigt för att säga om det är så. I vilket fall som helst så är behovet av mer effektiva och säkrare läkemedel fortfarande mycket stort.

Teckningsperioden för teckningsoptionerna av serie TO2 2020/2022 pågår till den 7 februari 2022. Hur avser ni använda likviden om maximalt 26,5 Mkr brutto?

– Nu när vår vaccinkandidat ALZ-101 är i klinisk fas kommer vi att förbereda inför nästa fas i utvecklingen, kliniska fas-II-studier. Inför alla kliniska faser krävs nämligen omfattande prekliniskt arbete. I huvudsak handlar detta arbete om läkemedlets produktion och beredning så att man inför nästa fas är säker på att produktionen av större volymer med högkvalitativ produkt är möjligt. Sedan behöver man även producera detta material. Sådant arbete tar tid och skall inte underskattas. Gör man inte detta arbete i förväg går det inte att snabbt starta en fas-II-studie. Vi är övertygande om att detta grundarbete är värdehöjande, samt att det gör vaccinkandidaten ALZ-101 mer attraktiv för partnerskap.

Vad ser du främst framemot under de kommande månaderna?

– Jag ser givetvis fram emot att få följa utvecklingen i den pågående studien av vaccinet ALZ-101, men här är det snarare avsaknaden av nyheter som jag ser fram emot eftersom det tyder på att allt fortgår som det skall. Utöver detta ser jag mycket fram emot att påbörja nästa steg i den prekliniska utvecklingen av antikroppen ALZ-201.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev