Home Intervjuer Toleranzias nya styrelseordförande om bolagets potential

Toleranzias nya styrelseordförande om bolagets potential

Toleranzia

Toleranzias nya styrelseordförande om bolagets potential

3 december, 2021

Nyligen meddelade Toleranzia att man utsett life science-veteranen Ann-Charlotte Rosendahl till ny styrelseordförande. Toleranzia är ingen ny bekantskap för Rosendahl som har suttit i bolagets styrelse sedan 2020 och som dessutom har över 20 års internationell erfarenhet av ledande befattningar inom läkemedelsbranschen. BioStock kontaktade Rosendahl för att få veta mer om hennes bakgrund och hennes syn på Toleranzia.

Toleranzia utvecklar läkemedel med potential att återskapa ett normalt fungerande immunsystem hos patienter med svåra autoimmuna sjukdomar. Den längst framskridna läkemedelskandidaten TOL2 utvecklas för att bota myastenia gravis – en autoimmun nerv- och muskelsjukdom som ofta leder till allvarlig muskelsvaghet och en svår livssituation för den drabbade.

Toleranzia driver även läkemedelsprojektet TOL3, som riktar sig mot ANCA-vaskulit, en autoimmun sjukdom där inflammation av blodkärl ger upphov till allvarliga organskador. Idag saknas effektiva behandlingar av såväl myastenia gravis som ANCA-vaskulit och just nu ligger bolagets fokus på att förbereda den längst framskridna läkemedelskandidaten TOL2, som redan har särläkemedelsklassificering i både Europa och USA, inför den första patientstudien som väntas inledas under 2023.

Läs mer om den senaste uppdateringen av huvudprojektet här.

Lång erfarenhet inom läkemedelsbranschen

I Ann-Charlotte Rosendahl får Toleranzia en styrelseordförande med över tjugo års gedigen internationell erfarenhet av utveckling och kommersialisering av läkemedel. Hon har bland annat innehaft ledande befattningar på läkemedelsjättarna AstraZeneca och Roche, och har arbetat i både USA och Schweiz. Idag är hon vd för det svenska life science bolaget Sobrera Pharma och i 2020 anslöt hon till Toleranzias styrelse där hon nu alltså tagit över ordförandeklubban.

Nyutsedd styrelseordförande

BioStock kontaktade Ann-Charlotte Rosendahl för att få veta mer om hennes bakgrund, vad som fick henne att tacka ja till ordförandeskapet i Toleranzia och hur hon ser på bolagets potential.

Ann-Charlotte, kan du börja med att berätta lite mer om din professionella bakgrund?

Toleranzia Ann-Charlotte Rosendahl
Ann-Charlotte Rosendahl, styrelseordförande, Toleranzia

– Jag har över två decenniers strategisk och operationell erfarenhet av arbete med läkemedelsutveckling i alla faser och inom en rad sjukdomsområden, såväl i Sverige som internationellt. Under många år har jag lett projektorganisationer med helhetsansvar för forskning och utveckling och kommersialisering av läkemedel globalt.

– Detta har i sin tur gett mig värdefull kunskap kring bland annat regulatoriska processer, klinisk utveckling, patentfrågor och marknadsaspekter. Djup förståelse för den amerikanska marknaden fick jag under att antal år i USA som ansvarig för produkter inom bland annat onkologi.

– Utöver detta har jag ackumulerat värdefull erfarenhet kring affärsutveckling i form av in-och utlicensiering av produkter samt olika typer av samarbeten mellan life science-bolag, områden som är strategiskt viktiga för såväl större som mindre läkemedelsföretag. De senaste åren har jag fördjupat mina erfarenheter inom bolagsstyrning från styrelsearbete i flera life science- och bioteknikbolag.

På vilket sätt tror du att dina tidigare erfarenheter kommer att gynna Toleranzia och vad hoppas du att du kan bidra med som ordförande?

– Jag tar med mig en bred erfarenhet av läkemedelsutveckling tillsammans med kunskap kring marknad och kunder, ett bra nätverk inom den globala life science-industrin samt grundlig förståelse för affärsutveckling och partnerskap. Omvärlden är i ständig förändring och vi utvecklar nya läkemedel för att möta framtidens behov. Jag försöker att alltid ta med det externa perspektivet i vårt arbete.

– Förutom att jag har ett genuint intresse för utveckling av nya behandlingar som kan möta medicinska behov brinner jag för organisations- och ledarskapsfrågor. Därutöver hoppas jag kunna bidra med ytterligare fokus och nya perspektiv i det strategiska arbetet.

Vad fick dig att tacka ja till rollen som styrelseordförande?

– För mig handlar det alltid om att sträva efter att skapa långsiktiga värden och verka inom områden där det finns tydlig nytta för patienten. Toleranzia har en unik teknologiplattform med potential att återskapa ett normalt fungerande immunförsvar hos patienter med svåra autoimmuna sjukdomar, och jag ser en stor potential i våra läkemedelskandidater som jag tror har möjlighet att göra skillnad för de många människor som idag saknar effektiva behandlingar.

– Under det senaste året har jag fått möjlighet att lära känna styrelsen och teamet och jag är imponerad av ambitionsnivån, nytänkandet och den breda och djupa kompetensen. Att få fortsätta arbetet tillsammans med dem, och i nära interaktion med våra ägare, är därför en stor förmån.

Vilka ser du som Toleranzias främsta utmaningar?

– Nyskapande och innovation innebär ofta stora möjligheter men också utmaningar. Vikten av att hålla en hög hastighet utan att kompromissa med kvalitet och nytänkande är central i många läkemedelsprojekt. Toleranzia har redan visat på en imponerande förmåga att utveckla sina projekt och de prekliniska resultat som hittills genererats för vår läkemedelskandidat TOL2 är väldigt starka.

Om vi vänder på steken, vilka är bolagets främsta styrkor?

– Toleranzia har utvecklat en unik teknologi som kan appliceras på flera olika autoimmuna sjukdomar. Bolaget har som sagt visat tidiga effektdata som utgör en stabil grund för den planerade kliniska studien med TOL2, som utvecklas för behandling av myastena gravis.

– Det är också essentiellt att besitta en djup kunskap inom det aktuella sjukdomsområdet och en förmåga att kunna bygga ett bra nätverk av internationell expertis, något som även det stämmer in på Toleranzia.

– Jag vill också framhålla att bolaget fortsätter att bredda sin kompetens för att möta framtida behov och med det senaste viktiga tillskottet till kassan i form av investeringen om 40 Mkr från Flerie Invest, är bolaget väl rustat att leverera mot uppsatta mål de närmaste åren.

Hur ser du på Toleranzia och dess läkemedelskandidaters potential på lång sikt?

– Våra läkemedelskandidater har potential att utvecklas till behandlingar som inte enbart lindrar symptomen utan till och med kan bota autoimmuna sjukdomar, vilket skulle innebära ett enormt medicinskt framsteg. Givet bolagets plattform, tidiga effektdata och intresset kring autoimmuna sjukdomar, är det min förvissning att vi har goda möjligheter att ingå viktiga strategiska samarbeten framöver och på ännu längre sikt hoppas jag naturligtvis att många patienter i världen ska gagnas av våra vetenskapliga landvinningar.

 

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev