Home Intervjuer PolarCool ser potential i USA i takt med att konkurrensen tätnar

PolarCool ser potential i USA i takt med att konkurrensen tätnar

PolarCool ser potential i USA i takt med att konkurrensen tätnar

3 december, 2021

För att upprätthålla sitt positiva momentum tog PolarCool nyligen in 5 Mkr i en riktad nyemission för att investera i ytterligare marknadsexpansion. Nu vänds blickarna mot den enskilt största marknaden för medicintekniska produkter – USA – där konkurrenten TecTraums enhet för behandling av hjärnskakning, pro2cool, nyligen erhöll statusen Breakthrough Device Designation från FDA. BioStock kontaktade PolarCools vd Erik Andersson för att få del av hans tankar om utvecklingen och vad det innebär för PolarCools ambitioner på den amerikanska marknaden.

I takt med att allt fler professionella idrottsklubbar och ligor strävar efter en ökad spelarsäkerhet har PolarCool upplevt ett växande intresse för bolagets hjärnkylningsenhet PolarCap System i såväl Sverige som Europa i övrigt. I förra veckans rapport för årets tredje kvartal sammanfattades de genombrott  som PolarCap System gjort inom fransk rugby, schweizisk ishockey och nu senast inom brittisk fotboll  i form av introduktionen av enheten i engelska Premier League (PL), en av de största sportmarknaderna i världen.

Tagit in kapital för fortsatt avancemang

Bolagets mål är att accelerera etableringen och försäljningen i Europa samtidigt som man ska expandera till nya marknader utanför Europas gränser. Högst upp på listan står USA, en marknad där kontaktsporter som bl.a. amerikansk fotboll och ishockey är mycket populära – sporter där hjärnskakningsfrekvensen är hög. Faktum är att enligt en studie från 2013 drabbas nästan 4 miljoner idrottare av hjärnskakningar varje år bara i USA. I syfte att lägga grunden för utvecklingen mot den amerikanska marknaden tog PolarCool in 5 Mkr i en riktad emission till en teckningskurs om 3,30 SEK/aktie.

Bland deltagarna i emissionen hittas en del tunga spelare – däribland Eva Redhe, Wobbler Invest, Exsultat och Joel Almqvist – som alla har investerat 0,75 Mkr vardera.

PolarCools vd Erik Andersson kommenterade kapitalanskaffningen i ett pressmeddelande:

»Med nyemissionen breddar PolarCool sin ägarbas som kommer bidra med erfarenhet och kompetens. Målsättningen är att påskynda den tillväxtresa som bolaget påbörjat. Bolaget ser fram emot att fortsätta etablera PolarCap på den europeiska marknaden och vid ett förväntat FDA godkännandet starta lanseringen på den amerikanska marknaden.«

PolarCool ser stor potential i USA

Samtidigt som PolarCool planerar en satsning på den amerikanska marknaden tyder nyliga marknadshändelser på att det vore ett lämpligt drag för PolarCap System. I början av november kom nyheten att FDA gett s.k. Breakthrough Device Designation till pro2cool, en icke-invasiv hypotermisk behandlingsenhet utformad för att minska svårighetsgraden av hjärnskakningssymptom. Enheten har utvecklats av det amerikanska medicinteknikbolaget TecTraum.

Enligt Businesswire har TecTraum genomfört framgångsrika pilotstudier med pro2cool och närmar sig slutet av en stor pivotal klinisk studie som syftar till att validera enhetens effektivitet, säkerhet och tolerabilitet hos patienter mellan 12 och 21 år.

FDA-beteckningen innebär inte bara att TecTraums enhet får en prioriterad väg mot marknadsregistrering under en De Novo 510 k, utan signalerar också att det finns en öppning för andra bolaget inom området att få in en fot på den amerikanska marknaden.

Detta stärker caset för PolarCools PolarCap System, vars kliniska data visar en betydande minskning av andelen frånvarodagar från spel för spelare som drabbades av hjärnskakning men fick omedelbar vård med PolarCap. Läs mer om de kliniska bevisen för PolarCap här.

»PolarCool ser den amerikanska marknaden som en nyckelmarknad. Sport är en mycket viktig del av det amerikanska samhället, med amerikansk fotboll i framkant. Det är en sport där problemen med hjärnskakning har fått ökad uppmärksamhet de senaste åren. Antalet utövare som skulle kunna dra nytta av PolarCap är ganska stort, och här finns en stor potential bland amerikanska fotbollslag knutna till universitet och högskolor. Sammantaget skulle ett FDA-godkännande potentiellt ha en enorm inverkan för bolaget, och öppna för ett spektrum av marknadsmöjligheter.« — Erik Andersson, vd PolarCool

Vd ser en möjlighet

BioStock kontaktade PolarCools vd Erik Andersson för att ta del av hans tankar kring bolagets ambition att kommersialisera PolarCap System i USA.

Erik Andersson, vilket är det viktigaste budskapet att ta med sig från PolarCools rapport för det tredje kvartalet?

– Att vi fortsätter att etablera oss på nya marknader och att vi med den nya kapitalanskaffningen får möjlighet att accelerera den etableringen ytterligare genom att stärka den delen av bolaget som arbetar med just marknadsetablering.

Kan du berätta mer om vad intäkterna från den senaste kapitalanskaffningen kommer att användas till?

– De kommer främst att gå till marknadsaktiviteter med fokus på de marknader där vi ser ett ökat intresse idag.

Hur viktigt är det för bolaget att bredda sin ägarbas?

– Det är viktigt och positivt eftersom de nya aktieägarna visar ett långsiktigt engagemang med sin investering. Med sin erfarenhet inom bolagsutveckling kan de också bidra med sin kompetens och kunskap.

Hur bedömer du marknadspotentialen för PolarCool i USA?

Erik Andersson, CEO PolarCool
Erik Andersson, vd PolarCool

– PolarCool ser den amerikanska marknaden som en nyckelmarknad. Sport är en mycket viktig del av det amerikanska samhället, med amerikansk fotboll i framkant. Det är en sport där problemen med hjärnskakning har fått ökad uppmärksamhet de senaste åren. Antalet utövare som skulle kunna dra nytta av PolarCap är ganska stort, och här finns en stor potential bland amerikanska fotbollslag knutna till universitet och högskolor. Sammantaget skulle ett FDA-godkännande potentiellt ha en enorm inverkan för bolaget, och öppna för ett spektrum av marknadsmöjligheter.

Hur skiljer sig TecTraums enhet för behandling av hjärnskakning från PolarCap System?

– Vår ambition är att PolarCap-systemet ska vara det bästa alternativet för akut algoritmstyrd kylbehandling av hjärnskakningar.

– Studien som utvärderade TecTraums fokuserade på yngre individer än de som ingick i PolarCap Systems fokusgrupp som bestod av professionella idrottare. Detta beror på att deras enhet kyler med en högre temperatur och mindre yta jämfört med PolarCap. Dessutom har deras enhet, till skillnad från PolarCap, inte testats i den akuta fasen av skada. Vi ser dock en potentiell marknad i den icke-akuta fasen även för PolarCap.

– Man bör också noteras att PolarCap-systemet har två olika kyllägen: Treatment Mode och Convenient Mode. Treatment Mode är det mer kraftfulla av de två och har testats på professionella ishockeyspelare under klinisk utvärdering. Convenient Mode, å andra sidan, ger en mindre kraftfull kylning och är mer jämförbar med pro2cool. Därför skulle PolarCap System med Convenient Mode kunna utgöra en konkurrent till pro2cool och den målgrupp som TecTraum har gjort sin kliniska forskning på. Detta kräver dock vidare kliniska studier.

– Att pro2cool går i bräschen ur ett regulatoriskt perspektiv är enbart positivt för PolarCool, eftersom det kommer ge oss en tydligare väg framåt när det väl är PolarCools tur. Vi välkomnar hursomhelst all forskning som, liksom vår, påvisar de positiva effekterna av kylbehandling.

Slutligen, hur påverkar FDAs Breakthrough Device Designation för pro2cool PolarCools strategi för att äntra den amerikanska marknaden?

– Vi genomgår just nu en 510k-process som befinner sig i slutfasen – en s.k. Substantive Review – för att få klartecken för temperaturreglering. Vi kommer att fortsätta att arbeta enligt den plan som håller på att konkretiseras för den amerikanska marknaden. I likhet med den strategi vi applicerat i Europa så kommer vi inledningsvis att arbeta för implementering inom professionell ligasport och lag inom de största sporterna. Som jag nämnde tidigare ser vi även en stor potential i det amerikanska utbildningssystemet där de flesta sporter som utövas, som amerikansk fotboll och ishockey, har kända problem med hjärnskakningar. Därtill är hjärnskakningar vanligt förekommande även i basket och lacrosse, varför PolarCap-systemet skulle vara till nytta även i dessa sporter.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev