Home Nyheter OssDsign redovisar goda resultat från långtidsuppföljning

OssDsign redovisar goda resultat från långtidsuppföljning

OssDsign visar goda resultat från långtidsuppföljning

OssDsign redovisar goda resultat från långtidsuppföljning

3 december, 2021

Medicinteknikbolaget OssDsign redovisar goda resultat från en långtidsuppföljning med skallbensimplantatet OssDsign Cranial PSI. Undersökningen grundar sig på 1 480 operationer och visar en infektionsgrad som ledde till explantation i 1,6 procent av fallen, vilket är lägre än vad en tidigare undersökning visat.

Investmentbolaget Karolinska Developments (KD) portföljbolag OssDsign ha meddelat resultat från en klinisk uppföljning av skallbensimplantatet OssDsign Cranial PSI som ska ske efter marknadsintroduktion, en s.k. post market surveillance. Undersökningen är ett led i att följa det regelverk som omfattar medicintekniska produkter i bl.a. EU och USA.

Regenerativt implantat

OssDsign Cranial PSI är ett patientanpassat implantat som används för behandling av skallbensdefekter. Implantatet består av 3D-utskrivet titan, som är täckt av en regenerativ kalciumfosfatkomposition. De läkande och regenerativa egenskaperna hos produkten möjliggör återväxt av patientens egen benvävnad.

Överträffar tidigare resultat

Den aktuella undersökningen baserar sig på 1 480 operationer där OssDsign Cranial PSI har använts och inkluderar patienter som har följts upp under lång tid efter operationen, med en median uppföljningstid på 22 månader. Infektioner som till slut ledde till explantation uppstod i 1,6 procent av fallen, vilket är lägre än en tidigare observation som mätte explantationsfrekvensen till 1,9 procent. Andra produkter på marknaden har uppvisat infektionsfrekvenser över 10 procent, med en hög andel av efterföljande borttagning av implantatet.

Uppföljningen omfattar även histologiska studier av explanterade implantat. Dessa visade på integrering av patientens benvävnad och implantatet efter nio månader, vilket bekräftar den regenerativa förmågan hos OssDsign Cranial PSI.

Ett av KDs tio portföljbolag

Resultaten är ytterligare argument i OssDsigns lansering av bolagets benersättningsprodukter i bl.a. USA, Europa och Japan. Tidigare i år tog bolaget in 270 Mkr via en företrädesemission och lade även fram en ny strategi med målet att bli kassaflödespositiva 2025. Läs mer.

OssDsign är noterat sedan 2019 noterat på First North i Stockholm och är ett av KDs tio portföljbolag vars ägarandel uppgår till tio procent. Marknadsvärdet uppgår i skrivande stund till cirka 470 mkr.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev