Home Intervjuer Elicera Therapeutics sluter avtal med Baylor College of Medicine

Elicera Therapeutics sluter avtal med Baylor College of Medicine

Elicera Therapeutics partners with Baylor College of Medicine

Elicera Therapeutics sluter avtal med Baylor College of Medicine

17 december, 2021

Elicera Therapeutics står väl rustade inför nya kliniska studier med sina cancercell- och genterapiprojekt. Som en del av förberedelserna kunde Elicera nyligen meddela ett samarbete för kontraktstillverkning med Baylor College of Medicine, gällande det onkolytiska virusprojektet ELC-201. BioStock kontaktade Eliceras medgrundare Di Yu för att få veta mer om samarbetet och dess betydelse.

Elicera Therapeutics iTANK är en teknologiplattform som baseras på genmodifiering och som främst är utformad föroptimering av CAR T-celler, en cell- och genterapi som har genererat stort intresse inom onkologiområdet tack varesin lovande terapeutiska potential.

Syftet med iTANK är dock inte enbart att optimera CAR T-terapier, utan också att förbättra onkolytiskavirusbehandlingar (OV) såsom Eliceras ELC-201-projekt för behandling av solida tumörer. iTANK har ambitionen att ge ELC-201 möjlighet att aktivera patientens endogena T-celler mot cancer, vilket skulle generera tvåverkningsmekanismer. Detta producerar ett systemiskt och långsiktigt immunsvar mot cancer, med syftet att övervinnanågra av de bristerna som finns inom konventionella cancerimmunterapier. Läs mer här.

Bred produktportfölj

Eliceras produktportfölj består av fyra läkemedelskandidater, varav två baseras på OVs (ELC-100 och ELC-201) ochtvå baseras på CAR T-cellsteknologi (ELC-301 och ELC-401). Portföljen är inriktad på behandlingav ett brett spektrumav solida tumörer, såsom glioblastom multiforme, samt icke-solida tumörer som Non-Hodgkins B-cellslymfom.

Avtal med Baylor College of Medicine

När det gäller OV-projektet ELC-201 överväger bolaget fortfarande vilken som är den mest kliniskt relevanta indikationen, och man räknar med att genomföra en första analys för att fastställa detta under nästa år. Under tiden har Elicera dock meddelat att man ingår ett avtal om kontraktstillverkning med Texas-baserade Baylor College of Medicine (BCM), för produktion av OVs att använda i den kommande kliniska fas I/II-studien med ELC-201.

BCMs produktion av ELC-201 kommer att ske enligt god tillverkningssed (Good Manufacturing Practice, GMP), vilket innebär att tillverkningsprocessen överensstämmer med de rekommenderade riktlinjer som fastställts av myndigheterna.

Eliceras vd Jamal El-Mosleh kommenterade det nya partnerskapet i ett pressmeddelande:

»BCM har gedigen erfarenhet av produktion av virusvektorer och har redan försett oss med onkolytiska virus för vår pågående kliniska fas I/II-studie med ELC-100 i neuroendokrina tumörer. De väl lämpade att även förse oss med GMP-material för vår kommande kliniska fas I/II-studie med ELC-201«

Q&A med Eliceras medgrundare

BioStock kontaktade Eliceras medgrundare Di Yu, tillika docent vid Uppsala universitet, för att få veta mer ombetydelsen av samarbetet med BCM och få en bättre förståelse för ELC-201.

Di Yu, the ELC-201 project is based on a type of gene therapy called oncolytic virus (OV). What are OVs exactly?

– Oncolytic means “can lyse (-lytic) tumor cells (Onco-)”. Oncolytic viruses are viruses that have been genetically modified to selectively infect and replicate in cancer cells, not in healthy cells. In this way, cancer cells are killed (lysed) due to viral replication (oncolysis).

How do OVs and CAR T-cells compare?

– They are two quite distinct categories of products where OVs are based on viruses while CAR T-cells of course are based on T-cells. However, both types of therapies involve the usage of viruses. With OVs, the therapeutic drug is the actual virus (Elicera is using adenoviruses), while in CAR T-cells, the actual therapeutic drug is the patient’s own T-cells that have been engineered by viral vectors so that they express the chimeric antigen receptor (CAR)-molecule that recognizes certain targets on the tumor cell.

How does the ELC-201 project differ from the ELC-100 project, both of which are OV-based?

– ELC-100 is restricted to treatment of neuroendocrine tumors and has not been armed with the iTANK-platform. ELC-201 on the other hand is applicable for treatment of most cancers and has not only been armed with the iTANK-platform but also with an additional immune stimulating factor to further sustain the immune response against cancer. More specifically, inclusion of 4-1BB signaling in ELC-201 further ensures that the immune response can be sustained long-term.

Specifically, how does iTANK enhance ELC-201?

– As an oncolytic virus, ELC-201 causes direct cancer lysis. However, thanks to the iTANK-platform we can also generate a second attack on cancer by the patient’s own killer T-cells. This is accomplished by incorporating a gene in the OV that codes for NAP (neutrophil activating protein) from H. Pylori. When NAP is activated, it starts a process that creates a proinflammatory environment that is highly immune stimulating and that ultimately activates the patient’s own killer T-cells to attack multiple targets on the tumor cells.

Di Yu, Elicera co-founder
Di Yu, Eliceras medgrundare

What does the collaboration with Baylor College of Medicine mean for Elicera?

– ELC-201 is one of our most promising drug candidates and this is the second collaboration with Baylor College of Medicine (BCM). So, they are well trusted by us. BCM will provide us with GMP-material for our upcoming clinical study and this collaboration agreement that is now in place also secures the production slot for us in Q2 2022, making sure we can reach patient studies as fast as possible.

What is the expected timeline for initiating the phase I/II trial and getting the first results?

– We expect to complete an indication analysis next year for ELC-201 to determine which type of cancer is most suitable to initiate treatment in. The clinical study could potentially be initiated in second half of 2023. First results will depend on the study design, so its difficult to elaborate on at this point in time.  

Finally, as co-founder of Elicera, what is your vision for the company and are you pleased with the progress made by the company since its founding?

– Thanks to all our fantastic team members, I am delighted with the progress. My vision is that we can help patients. I always see myself as a pure researcher and co-founding Elicera is a way to bring my research from bench to the bedside, so that I can bring the therapy to patients who would otherwise not have any good treatment alternatives. As a researcher, I can only develop “theoretic drugs” in the lab, and it is thanks to Elicera and our team members that we can now make our therapies a reality. I am very eager to start the clinical trial and to know whether we can help those patients for real.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev