Home Nyheter Lovande resultat från klinisk studie med CLS produkt

Lovande resultat från klinisk studie med CLS produkt

Lovande resultat från klinisk studie med CLS produkt

14 oktober, 2021

På tisdagen kom Lundabaserade Clinical Laserthermia Systems med goda nyheter gällande bolagets produkt TRANBERG Thermal Therapy System. Resultat från en ny klinisk studie av ablationsbehandling, där både CLS produkt och produkter från andra leverantörer ingick, tyder på att metoden är både säker och effektiv vid behandling av smärtsamma kärlmissbildningar.

Medicinteknikbolaget Clinical Laserthermia Systems (CSL) är verksamma inom bildledd laserablationsbehandling av mjukvävnad, t.ex. cancertumörer, med hög precision. Laserablation innebär att man ökar temperaturen i t.ex. cancerceller genom att leda laserljus in i en tumör. Detta leder i sin tur till att cancercellerna förstörs. Behandlingen guidas av ultraljud eller magnetisk resonanstomografi (MR).

CLS både utvecklar och säljer produkter inom området för bildledd laserablation. I tillägg till dessa produkter utvärderar bolaget även ett egenutvecklat immunstimulerande behandlingsprotokoll, imILT, i syfte att användas i behandling av avancerad tumörsjukdom i senare stadier.

TRANBERG Thermal Therapy System

CLS utvecklar och säljer TRANBERG Thermal Therapy Systems och MR-termometri utrustning för bildledd laserablationsbehandling med hög precision. I EU har CLS valt att initialt fokusera på behandling av prostatacancer, bukspottkörtelcancer, tumörer i hjärnan samt epilepsi.

I USA används TRANBERG-systemet för behandling av prostatacancer och kärlmissbildningar (arteriovenous malformation, AVM). Systemet är även optimerat för behandling med CLS egenutvecklade imILT-protokoll, som har potential att stimulera immunförsvaret. 

Ingår i klinisk studie

Såväl TRANBERG Thermal Therapy System som motsvarande produkter från andra leverantörer har använts i en klinisk studie som utvärderat behandling med MR-bildledd perkutan laserablation respektive cryoablation. Den icke-randomiserade och retrospektiva studien genomfördes av bl.a. dr David Woodrum vid amerikanska Mayo Kliniken.

Totalt ingick 30 patienter med smärtsamma kärlmissbildningar i bål, armar/ben och händer. Patienterna följdes upp under 6–12 månader efter genomförd behandling. Kärlmissbildningar är en av de två indikationer som CLS valt att fokusera på med TRANBERG Thermal Therapy System på den amerikanska marknaden. Den andra är prostatacancer.

Lovande resultat

De lovande studieresultaten har publicerats i ansedda Journal of Vascular and Interventional Radiology. För 23 av de 30 inkluderade patienterna finns komplett uppföljning som bland annat visar på helt eller delvis minskad smärta och minskad svullnad som en effekt av behandlingen.

Det är också värt att notera att trots att 9 patienter uppvisade mindre komplikationer efter behandlingen så var det ingen av dessa som behövde avancerad behandling. Den vetenskapliga artikeln understryker att MR-termometri är användbart för att styra ablationen.

CLS tf vd Dan Mogren kommenterade studieresultaten och underströk dess betydelse för bolaget i ett pressmeddelande:

»Det är mycket glädjande att studien visar goda resultat och att TRANBERG-produkterna fungerat så som Dr. David Woodrum, och övriga i gruppen på Mayokliniken, önskat för behandling av kärlmissbildningar. Slutsatsen i studien, som pågått mellan 2014 och 2019, är att MR-bildledd perkutan laserablation, såväl som cryoablation, är säkra och effektiva behandlingsmetoder för den här typen av smärtsamma tillstånd, orsakade av missbildade blodkärl, i bål och extremiteter. Den här studien är en viktig referens för CLS i marknadsetableringen av TRANBERG-systemet och jag ser fram emot ett fortsatt samarbete med Dr. Woodrum och hans kollegor på Mayokliniken.«

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev