Home Nyheter Nytt cancerprojekt i Sprint Biosciences portfölj

Nytt cancerprojekt i Sprint Biosciences portfölj

Nytt projekt för Sprint Bioscience

Nytt cancerprojekt i Sprint Biosciences portfölj

9 september, 2021

I samband med sommarens företrädesemission lovade bioteknikbolaget Sprint Bioscience ytterligare satsningar på att expandera utvecklingsportföljen. Nu, någon vecka efter att emissionen är klar, tillkännager man NIMA, ett cancerprojekt som tar sikte på tumörens mikromiljö i syfte att påverka cancerns förmåga att växa och samtidigt förenklar för immunförsvaret att attackera cancern.

Sprint LogoHuddingebaserade Sprint Bioscience är ett forskningsbolag som fokuserar på framtagningen av prekliniska läkemedelsprojekt inom framför allt cancerbehandling. Målet är att nå utlicensiering i projekten redan i den prekliniska fasen, där partner tar vid och bekostar utvecklingen fram till ett eventuellt godkännande.

Stabila finanser möjliggör satsningar

I samband med sommarens nyemission tillkännagavs bolagets hittills största licensavtal med det amerikanska läkemedelsbolaget Deciphera Pharmaceuticals och totalt har alla de utlicensierade projekten en intäktspotential på cirka 747 MUSD, plus royaltybetalningar om en produkt når marknaden.

Emissionslikvid och förskottsbetalning från det senaste licensavtalet är viktiga byggstenar när bolaget nu blickar framåt i utvecklingsarbetet och möjliggör även satsningar på att expandera verksamheten och den existerande portföljen – satsningar som inte lät vänta på sig.

Nytt projekt i utvecklingsportföljen

På onsdagsmorgonen tillkännagav Sprint Bioscience sitt senaste tillskott i cancerprojektet NIMA, som syftar till att ta fram en behandling av solida cancertumörer. Projektet riktar in sig på att hämma produktionen av metaboliter, som visat sig vara viktiga komponenter i tumörers förmåga att programmera mikromiljön runtomkring sig. Hypotesen är att det i sin tur hämmar cancercellernas tillväxt och samtidigt gör det lättare för kroppens immunförsvar att ta upp kampen mot dem.

Man har tidigare påträffat höga nivåer av det ännu ej annonserade målprotein som NIMA-projektet riktar in sig på bland annat patienter med äggstockscancer, bröstcancer och tjock- och ändtarmscancer, där höga nivåer av proteinet är förknippat med sämre överlevnad.

BioStock kontaktade Sprint Biosciences vd Erik Kinnman för att få veta mer om det nya projektet och dess innebörd för bolaget.

Erik Kinnman, vd Sprint Bioscience
Erik Kinnman, vd Sprint Bioscience

Erik, det tog inte lång tid från att ni meddelade att ni ville utöka portföljen till att ni tillkännagav ert första projekt. Vad kan du berätta om NIMA-projektet i dag?

– Det är ytterligare ett mycket spännande projekt med hög potential att bli ett vapen i arsenalen av behandlingsmöjligheter för cancer med kvarvarande stort medicinskt behov. Det är ett nytt behandlingskoncept och det kompletterar vår portfölj av innovativa cancerläkemedelsprogram som har potentialen att bli ett läkemedel med precis effekt och begränsade oönskade effekter.

På vilket sätt skiljer sig NIMA-projektet mot tidigare utvecklingsprojekt?

– Det rör sig om ett målprotein helt skilt från övriga projekt där den huvudsakliga effekten förväntas vara att behandlingen begränsar förutsättningarna för cancern att växa.

Hur ser du på portföljen framöver? Kan vi vänta oss ytterligare projekt?

– Vi har kapacitet att ta fram minst ett nytt projekt per år och förstadier till sådana projekt kokar i våra lab. Det övergripande målet är att successivt utöka portföljen av interna utvecklingsprojekt och därmed skapa fler möjligheter till licensavtal. På så sätt utökar vi kontinuerligt möjligheterna till intäkter över tid och från olika läkemedelsprogram.

 

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev