Home Nyheter Iconovos partner utforskar möjligheter i Bangladesh

Iconovos partner utforskar möjligheter i Bangladesh

Iconovos partner utforskar möjligheter i Bangladesh

27 augusti, 2021

Tillsammans med ISR utvecklar Iconovo ett inhalerat covid-19-vaccin i ICOone och en nasal variant i ICOone Nasal. ISR har nu ingått MoU-avtal med CRO-bolaget Bangladesh Clinical Trials för genomförandet av en klinisk fas I-studie med vaccinet, samt med UniMed UniHealth Pharmaceuticals för tillverkning och distribution i Bangladesh. Dessa avtal är dock endast avsiktsförklaringar, inte bindande avtal, men de är likväl goda nyheter för Iconovo då det innebär betydande framsteg i det gemensamma vaccinprojektet.  

Iconovo utvecklar inhalationsprodukter som utlicensieras för att accelerera utvecklingen och snabbt nå ut på inhalationsmarknaden.

En av Iconovos samarbetspartners är ISR Immune System Regulation, ett Stockholmsbaserat läkemedels-och forskningsbolag som bl.a. har en vaccinkandidat mot SARS-CoV-2 under utveckling.

ISR har parallellt utvecklat två beredningsformer av covid-19-vaccinet, en för inhalation genom munnen ner till lungorna och en för intranasal applikation (i näsan). ISR kommer att testa vilken av administrationsvägarna som ger bäst immunsvar och skydd mot viruset. Bolaget har valt ut Iconovos inhalatorer ICOone och ICOone Nasal för detta.

Fördjupat samarbete

I slutet av mars tillkännagav Iconovo och ISR ett avtal som ger ISR global exklusiv rättighet att använda Iconovos inhalator ICOone för vaccinering mot SARS-CoV-2. Därefter har samarbetet breddats till att även gälla en nasal version med Iconovos nya plattform ICOone Nasal. Det kan finnas ett stort värde i att ha två beredningsformer enligt ISR eftersom de var för sig kan leda till marknadsregistrering. Ola Winqvist, vd för ISR, uttryckte i ett pressmeddelande att han såg samarbetet som en start på ett långsiktigt partnerskap med Iconovo för att ta fram en serie av vacciner.

Många fördelar med inhalerade vaccin

Inhalerade/nasala vaccin har ett antal fördelar jämfört med vaccin som ges i injektionsform. En fördel är dess användarvänlighet – med Iconovos inhalatorer ICOone och ICOone Nasal kan patienterna själva ta vaccinet utan hjälp av vårdpersonal. Inhalationsvaccin i pulverform innebär dessutom billigare transporter och förvaring utan krav på kyl-eller frystemperatur vilket kan vara till stor nytta i utvecklingsländer. Därtill slipper man nålstick och hantering av sprutor och annat smittosamt avfall.

MoU-avtal för klinisk studie i Bangladesh

ISR och Iconovo förbereder initiering av en klinisk fas I-studie med det inhalerade/nasala covid-19-vaccinet för att utvärdera säkerheten, dos, administrationsväg, immunogenicitet och effekt av det inhalerbara/nasala vaccinet. Planen är att inkludera 180 friska deltagare i fas I-studien.

Nu utvärderar ISR möjligheterna att genomföra studien i Bangladesh då bolaget har ingått en avsiktsförklaring (memorandum of understanding, MoU) med CRO-bolaget Bangladesh Clinical Trials, och de två huvudprövarna Prof. Dr. ABM Abdullah och Prof. Dr. Ahmedul Kabir vid Mugda Medical College sjukhuset i Dhaka. ISRs vd Ola Winqvist är nöjd över att ha fått kontakt med dessa experter:

»Vi är mycket nöjda med att få arbeta tillsammans med experter från Bangladesh för att genomföra en fas I klinisk studie med våra vaccin formuleringar som är designade för optimalt immunsvar vid inträdesporten för SARS-CoV-2 viruset, luftvägarna« 

Avsiktsförklaring med UniMed för tillverkning och distribution

Utöver att genomföra studien i Bangladesh undersöker ISR även möjligheten att tillverka covid-19-vaccinet i landet. I början av augusti meddelade ISR att de har ingått ett MoU-avtal med UniMed UniHealth Pharmaceuticals, ett av de största läkemedelsbolagen i Bangladesh. Syftet med avsiktsförklaringen är att komma överens om ett långsiktigt samarbetsavtal där Unimed potentiellt kan få exklusiv rätt att tillverka och distribuera vaccinet mot SARS-CoV-2 i Bangladesh.

Om de två parterna ingår ett licensavtal innebär det att ISR erhåller ersättning i form av betalning vid signering och även när ISR potentiellt erhåller godkännande att marknadsföra och sälja vaccinet, samt en tvåsiffrig royalty. MoU-avtalet med UniMed är dock endast en avsiktsförklaring och inget bindande avtal. Bolaget bedriver för närvarande förhandlingar med olika parter om leverans av covid-19-vaccinet.

Stort behov av vaccin i Bangladesh

I ett pressmeddelande understryker Ola Winqvist att Bangladesh har drabbats hårt av pandemin och är i stort behov av ett vaccin mot covid-19 och efterföljande mutationer. Målet är en snabb väg till marknadsgodkännande för att nå ut till den stora befolkningen på 160 miljoner människor med det inhalerbara/nasala vaccinet.

ISRs och Iconovos vaccinprojekt drivs nu vidare i hög takt och enligt ISR har UniMed de resurser som krävs för att såväl producera som distribuera covid-19-vaccinet på ett effektivt sätt. UniMed kan tillverka upp till 100 miljoner vaccinenheter per år med målet att inom 5 år kunna producera upp till 300 miljoner enheter eller mer årligen. Dessutom tror ISRs vd att Iconovos plattformar ICOone och ICOone Nasal kan accelerera utvecklingen ytterligare:

»ICOone plattformen med dess flexibilitet möjliggör ett snabbt, prisvärt och effektivt framtagande av ett vaccin mot SARS-CoV-2 för luftvägarna. Plattformen kan göra ISRs vaccin tillgängligt på den globala marknaden kort efter genomförande av kliniska studier« 

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev