Home Intervjuer BiBBInstruments har visat styrka under andra kvartalet

BiBBInstruments har visat styrka under andra kvartalet

BiBBInstruments har visat styrka under andra kvartalet

27 augusti, 2021

Trots de utmaningar som pandemin och vissa produktionsproblem medförde under första halvåret 2021 har det svenska medicinteknikbolaget BiBBInstruments lyckats hålla de planerade kliniska tidsramarna för utvärdering av världens första CE-märkta eldrivna biopsiinstrument- EndoDrill Model X. BioStock kontaktade vd Fredrik Lindblad för en kommentar. 

Endoskopiskt ultraljud (EUS), ett minimalt invasivt ingrepp för att bedöma gastrointestinala och lungsjukdomar, är en relativt ny metod för att diagnostisera cancerdiagnostik och det snabbast växande endoskopiska ingreppet. Dagens manuella EUS biopsiinstrument har dock flera begränsningar och lever inte upp till de krav som ställs av framtidens mer individualiserade cancerbehandlingar.

BiBBInstruments  mål är att revolutionera området för EUS vävnadsprovtagning och cancerdiagnostik genom att erbjuda smartare och effektivare biopsiinstrument. Bolaget planerar att inte att uppnå detta genom att bygga en ny marknad, utan snarare genom att ersätta de befintliga manuella biopsiinstrumenten med bolagets eldrivna EndoDrill Model X för all provtagning med EUS.

Läs mer om världens första CE-märkta eldrivna biopsiinstrument och dess fördelar här.

Övervinna andra kvartalets utmaningar

Som BiBBInstruments rapport för det andra kvartalet antyder innebar första delen av 2021 en rad utmaningar för bolaget att överkomma. Första utmaningen var förstås pandemin, som gjorde det svårare att gå vidare med patientrekrytering i bolagets två kliniska valideringsstudier med Model X – EDMX01, för magtumörer, och EDUX02, en pilotstudie på patienter med misstänkt muskelinvasiv blåscancer.

Den största utmaningen kom dock i april då bolaget tvingades att tillfälligt pausa patientrekryteringen p.g.a. ett produktionsproblem som orsakats av en extern leverantör. BiBBInstruments kunde dock lösa problemet och snabbt ersätta leverantören vilket betydde att man kunde återuppta patientrekryteringen bara en månad senare. Det innebär att båda studierna håller tidsplanen och planeras vara klara under 2021.

Läs mer om de kliniska prövningarna här.

En tredje patentansökan

Mitt i all uppståndelse kring produktionsfrågan behöll BiBBInstruments fokus och lämnade in sin tredje internationella patentansökan avseende EndoDrill Model X. Patentskydd är en viktig del av BiBBInstruments affärsstrategi och en solid patentportfölj kommer att bidra till att säkerställa att bolagets kommersialiseringsarbete flyter smidigt.

Vd kommenterar

BioStock kontaktade BiBBInstruments vd Fredrik Lindblad för att höra hans tankar om året hittills och hans förväntningar på vad som komma skall under resten av 2021.

Fredrik, 2021 har inneburit utmaningar för BiBBInstruments, men ni har lyckats övervinna dessa hinder. Vad tänkte du under den här perioden och hur känns det att veta att de kliniska tidslinjerna nu följer er tidsplan igen? 

Fredrik Lindblad, vd BiBBInstruments

– Jag måste erkänna att det var riktigt tufft att drabbas av en underpresterande leverantör just när covid-situationen verkade förbättras något på de sjukhus som deltar i våra studier. Jag är stolt över att vårt team kunde lösa problemen på kort tid och att vi kunde återuppta båda studierna.

På tal om de kliniska studierna, hur fortlöper patientrekryteringen för de båda studierna och hur ser dessa tidslinjer ut?

– Efter våra kliniska partners sommaruppehåll förväntar vi oss en mer normal rekryteringstakt under hösten. Jag måste säga att vårt förtroende för produkten har ökat gradvis, och vi ser verkligen fram emot att slutföra studierna under året, följt av publicering av varje studie.

Slutligen, vilka milstolpar ser du mest fram emot under de kommande månaderna?

– På grund av den extrema arbetsbelastningen kommer det att vara väldigt skönt för hela teamet när vi skickar in den fullständiga MDR-applikationen. De viktigaste milstolparna framför oss är dock slutförandet av våra kliniska pilotstudier.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev