Home Nyheter Iconovo och ISR tar fram nytt inhalationsvaccin mot Covid-19

Iconovo och ISR tar fram nytt inhalationsvaccin mot Covid-19

Iconovo och ISR tar fram nytt inhalationsvaccin mot Covid-19

1 april, 2021

Inhalationsbolaget Iconovo, som erbjuder kompletta inhalationsprodukter, tecknade igår avtal med immunterapibolaget ISR Immune System Regulation. Avtalet avser utveckling av ett inhalationsvaccin mot Covid-19 i Iconovos engångsinhalator ICOone. Parterna ser en väsentlig potential för produkten, som beräknas kunna testas skarpt i människa under andra halvåret 2021.

Iconovo utvecklar och licenserar ut kompletta inhalationsprodukter med tillhörande torrpulverformulering baserat på bolagets fyra inhalationsplattformar – ICOcap, ICOres, ICOone och ICOpre.

Iconovos nya avtal med ISR Immune System Regulation gäller specifikt torrpulverinhalatorn ICOone som är avsedd för engångsbruk, vilket gör den synnerligen lämpad för enkel och kostnadseffektiv administrering av vaccin.

Många fördelar med inhalerbart vaccin

Ett inhalationsvaccin i pulverform, likt det ISR utvecklar, har många fördelar jämfört med ett vätskebaserat dito, bland annat lättare användning, lagring utan krav på kylskåpstemperatur och billigare transporter. Utöver detta finns det även kliniska fördelar med ett torrpulvervaccin, såsom att det når direkt till det drabbade området i lungvävnaden och att det inte kräver nålstick med risk för överföring av blodburet virus.

Lovande resultat i djurmodell

Tidigare i år avslutade ISR en provokationsstudie med SARS-CoV-2 i möss transgena för ACE2-receptorn och resultaten visade att mössen som administrerats två doser av vaccinet i luftvägarna blev helt skyddade mot viruset. Med detta positiva utfall i ryggen gick bolaget vidare till nästa fas av vaccinutvecklingen, som nu alltså sker i gemensam regi med Iconovo som har ett starkt patentskydd för ICOone i Europa och Indien och med flera patentansökningar under behandling i Kina, USA och Japan.

»Potentialen för en sådan här innovation kommer vara enorm när den når marknaden. Vi tror att ICOone på detta sätt kan ersätta injektion av vaccin samt flera andra viktiga substanser och därmed erbjuda ett nytt smartare sätt att använda dessa läkemedel. Iconovo är globalt ledande och vill verka som en drivande kraft inom denna utveckling« – Johan Wäborg, vd Iconovo.

Klinisk studie inleds H2, 2021

ICOone

Avtalet mellan parterna innebär att ISR får en exklusiv global rättighet att använda ICOone för vaccinering mot SARS-CoV-2, med en teknologi baserad på s k spike-proteiner med adjuvans.

Iconovo åtar sig att kontraktsutveckla en inhalationsprodukt med målet att denna skall testas i en klinisk studie i människa med studiestart beräknad till andra halvåret 2021. I avtalet har ISR en framtida option på att använda sin vaccinationsteknologi tillsammans med ICOone för förebyggande av luftvägsinfektioner såsom influensa, nya covid-virus och RSV baserade på samma teknologi.

Hög marknadspotential

Parterna stödjer sig på data från Världsbanken som visar att det idag finns 3,9 miljarder människor i lägre-medelinkomstländer och låginkomstländer som kommer ha en senare tillgång till vacciner. Man gör vidare en pris-benchmark mot AstraZenecas och J&Js vaccin som kostar USD 8 – 10 per vaccination. Detta ger således en total marknadspotential på totalt 31 – 39 miljarder USD, beroende på hur hög vaccinationstakten för ett stabilt inhalerat vaccin blir i dessa länder. I gårdagens pressmeddelande nämner man även ett scenario där viruset muterar, vilket skulle kräva årliga vaccinationer såsom sker idag för influensa. Marknaden för årliga influensavaccinationer beräknas uppgå till åtminstone 5,5 miljarder USD per år.

»Detta är ett mycket viktigt steg på vägen att ta vårt inhalerbara vaccin mot covid-19 till marknaden snabbt och med en passande engångsinhalator. Vi bedömer att produkten kommer till allra största nytta vid en användning i utvecklingsländer med sämre tillgång till kyl- och frysförvaring och som inte har kommit lika långt i sina vaccinationsprogram. Vi hoppas också att med ett inhalerat vaccin få en mer adekvat immunreaktion i lungan som patrulleras av en annan typ av anti-kropp« – Ola Winqvist, vd ISR

Milstolpsbetalningar och royalties

Avtalet har stegvisa betalningar av en s k technology access fee på 9,0 Mkr som kommer att betalas i fem stegrande milstolpar under utvecklingen till marknadsgodkännande, där den första på 0,2 Mkr betalades vid underskrift. ISR kommer också betala Iconovo för kontraktsutvecklingen av inhalationsprodukten vilket i en första bindande genomförbarhetsstudie uppgår till 3,6 Mkr, följt av tillverkning av kliniskt prövningsmaterial till ett preliminärt värde på 5,5 Mkr. Avtalet ger Iconovo royaltyintäkter på låga ensiffriga procenttal över en 14-årsperiod från lansering.

Avtalet innebär att Iconovo numera har två projekt i sin portfölj med innovativa inhalationsprojekt – ett med ISR för inhalerbart Covid-19-vaccin och ett med Monash University för inhalerbart oxytocin. BioStock kommer följa utvecklingen i båda projekten och potentiella framtida projekt inom det nya strategiska området för innovativa inhalationsprodukter.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev