Home Nyheter Lipums medgrundare positiv kring framtiden

Lipums medgrundare positiv kring framtiden

Lipums medgrundare positiv kring framtiden

23 juni, 2021

Styrelsen i Lipum stärks med två nya ledamöter – advokat Åsa Hansdotter och docent Ingemar Kihlström. Dessutom väljer medgrundare professor Lennart Lundberg att lämna styrelsen för att istället bli medlem i bolagets vetenskapliga råd. BioStock tog kontakt med Lundberg för att höra hans syn på vad de två nya ledamöterna kan tillföra, sitt nya uppdrag och Lipums framtidspotential.

Umeåbaserade Lipum utvecklar antikroppen SOL-116 med målsättningen att kunna erbjuda en ny verkningsmekanism för behandling av kroniska inflammatoriska sjukdomar. Bolaget förbereder nu för kliniska studier inom reumatoid artrit (RA) och juvenil idiopatisk artrit (JIA), men även preklinisk utvärdering för flera andra kroniska inflammatoriska sjukdomar.

Lennart Lundberg har varit med sedan start

Lipum grundades år 2010 av professor Olle Hernell, docent Susanne Lindquist och professor Lennart Lundberg baserat på upptäckten av Bile Salt-Stimulated Lipase (BSSL) och dess funktion vid inflammation. Bolagets läkemedelskandidat blockerar BSSL vilket förväntas dämpa inflammationsprocessen.

Sedan 2010 har bolaget kommit en bra bit i den prekliniska utvecklingen av läkemedelskandidaten och även noterats på Nasdaq First North Growth Market. Se klockringningen i Umeå den 22 april 2021 här.

Två nya ledamöter med gedigen erfarenhet

Under Lipums extra bolagsstämma den 18 juni utsågs Åsa Hansdotter och Ingemar Kihlström till nya styrelseledamöter. I och med dessa tillskott består styrelsen av fem erfarna och kunniga medlemmar.

Åsa Hansdotter är advokat och partner i HWF Advokater i Helsingborg. Hon är verksam inom bolags- och aktiemarknadsrätt och hanterar affärsjuridiska frågor i rollen som extern bolagsjurist för noterade och onoterade bolag inom bl.a. industri och life science. Tidigare har Hansdotter arbetat på Mannheimer Swartling där hon även var partner 2010–2017. Hansdotter är även styrelseledamot i Dizlin Pharmaceuticals, P Capital Partners och Svensk-Ryska Handelskammaren.

Ingemar Kihlström har en fil. kand i kemi och biologi och är docent i toxikologi vid Uppsala universitet. Kihlström har lång vana av meriterande konsultuppdrag inom läkemedel, bioteknik, medtech och finans. Han har tidigare även arbetat i mer än 15 år inom FoU och affärsutveckling i Astra och Pharmacia samt närmare 10 år inom finansbranschen som läkemedelsanalytiker och inom Corporate Finance för Aros Securities och ABG Sundal Collier. Numera är Kihlström huvudsakligen verksam som styrelsemedlem i life science-bolag.

Lundberg går över till vetenskapliga rådet

Medgrundare Lennart Lundberg kommer inte längre kvarstå som styrelseledamot då han istället väljer att bli medlem i Lipums vetenskapliga råd. Lennart Lundberg har varit med sedan starten av Lipum och har därmed väldigt god insyn i bolagets vetenskapliga grund.

Lundberg har dessutom mer än 30 års erfarenhet inom läkemedels- och bioteknikindustrin och är professor i proteinbioteknik. Hans senaste befattning var inom ledningsgruppen för AnaMar som Vice President för immateriella rättigheter. Innan dess arbetade Lundberg för AstraZeneca i 20 år inom preklinisk forskning och utveckling samt affärsutveckling. Han har även publicerat 75 vetenskapliga artiklar och innehar ett flertal patent inom bioteknik.

BioStock tog chansen att prata med Lennart Lundberg för att höra vad han kan tillföra bolagets vetenskapliga råd och hur han har upplevt Lipums resa.

Lennart Lundberg

Du var med och grundade Lipum år 2010. Vill du berätta lite om din upplevelse av Lipums resa, från bolagets begynnelse till där ni står idag? 

– Redan i slutet av år 2007 träffades Olle Hernell, Susanne Lindquist och jag själv och beslöt att försöka starta ett läkemedelsprojekt med BSSL som ”målprotein” inom inflammationsområdet. Vi fick också möjlighet att söka pengar via Umeå Biotech Incubator (UBI), vilket gav oss resurser i början av 2008. Man kan säga att där startade projektet som så småningom ledde fram till Lipum och där vi är idag.

– Vi tre forskare lyckades driva projektet framåt under några år med olika typer av forskningsanslag. Att vi fick den lokala förankringen med Umeå var mycket positivt. Vi lyckades också få anslag på vägen från NovoSeeds så att vi kunde driva hela projektet fram till 2016 då Almi Invest klev in som såddinvesterare och satsade på Lipum.

Vilken genomslagskraft skulle bolaget ha om man lyckas visa att SOL-116 har effekt vid ett flertal kroniska inflammatoriska sjukdomar?

– För väldigt många av dessa sjukdomar finns ett stort och otillfredsställt medicinskt behov. Vi tror att SOL-116 genom en ny verkningsmekanism kan bli ett framgångsrikt alternativ. Redan vid en klinisk verifiering för bara en av dessa sjukdomar så kommer Lipum dra till sig ett mycket stort intresse från övrig läkemedelsindustri. Med data från flera indikationer så svindlar tanken…

»Redan vid en klinisk verifiering för bara en av dessa sjukdomar så kommer Lipum dra till sig ett mycket stort intresse från övrig läkemedelsindustri. Med data från flera indikationer så svindlar tanken…«

Vad hoppas du att Åsa Hansdotter och Ingemar Kihlström kommer kunna bidra med i styrelsen?

– Jag tycker det framgår tydligt av deras meriter att bolaget tillförs värdefull kompetens med tyngdpunkt mot affärsutveckling, vilket också speglar att Lipum har kommit in i en ny fas. I vår strategi ingår ju också att söka såväl vetenskapliga som kommersiella samarbeten.

Du väljer nu att bli medlem i Lipums vetenskapliga råd istället för att vara kvar i styrelsen. Vad föranledde detta beslut?

– Från början var det jag och Olle Hernell som var styrelseordförande respektive VD fram till dess att Almi Invest klev in 2016. Då blev det en bredare styrelse där Ulf Björklund kom in som styrelseordförande och Einar Pontén tillträdde som VD. Det är ett vanligt scenario att när man får in nytt kapital och framför allt när ett bolag börsnoteras att man tar in annan kompetens i styrelsen. Grundare av ett bolag ska inte ha för stort inflytande tycker jag och det föll sig naturligt för mig att kliva av nu för att i stället sitta i det vetenskapliga rådet.

Vilka kunskaper och erfarenheter tror du att du framförallt kommer ha nytta av i Lipums vetenskapliga råd?

– Min breda kompetens inom både grundforskning och tillämpad läkemedelsforskning från både universitet och 30 år inom läkemedelsindustrin hoppas jag kan bidra till att bland annat driva den bakomliggande forskningen kring BSSL:s roll i inflammationsprocessen för där har vi fortfarande inte helt klarlagt mekanismen eller det som kallas Mode of Action.

Vilken milstolpe i närtid ser du mest fram emot att Lipum uppnår?

– Start av kliniska prövningar är ett väldigt betydelsefullt delmål och på vägen dit är det mindre milstenar som ska passeras. Just nu har vi pågående toxikologi- och säkerhetsstudier och under sensommaren ska vår kandidat SOL-116 tillverkas under GMP och beredas för användning på människa. Därmed ska vi kunna nå den stora milstolpen och starta klinisk prövning under första halvåret 2022.

»Start av kliniska prövningar är ett väldigt betydelsefullt delmål och på vägen dit är det mindre milstenar som ska passeras.«

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev