Home Nyheter MS i strålkastarljuset

MS i strålkastarljuset

MS i strålkastarljuset

28 maj, 2021

På söndag den 30 maj infaller den internationella multipel skleros-dagen. Dagen syftar till att öka medvetenheten om multipel skleros och stödja de människor världen över som lever med sjukdomen. Trots att över 2,5 miljoner människor lider av multipel skleros finns det ännu ingen behandling som är effektiv för alla patientgrupper. För att fylla detta tomrum intensifierar nu det svenska bioteknikbolaget Cyxone arbetet med sin läkemedelskandidat, T20K. Målsättningen är att ta fram en långtidsbehandling som stoppar sjukdomsprogressionen, undviker förödande biverkningar och är enklare att ta än existerande alternativ.

Den Internationella multipel skleros (MS) dagen instiftades 2009 av Multipel Sclerosis International Federation (MSIF). Under 2020–2022 är temat “connection” vilket avser att bryta sociala barriärer och de stigman som är förknippade med sjukdomen, uppmuntra till kontakt mellan drabbade, inspirera till ett aktivt liv och egenvård samt påverka beslutsfattare att skapa bättre förutsättningar för vården.

En socialt isolerande sjukdom

Vid MS attackerar delar av immunsystemet, helt utan anledning, de egna friska cellerna i det centrala nervsystemet (CNS) vilket skadar fettskidan, myelinet, som omger hjärnans nervceller och ryggmärgen. Detta leder till störningar i kommunikationen mellan hjärnan och kroppen vilket ger upphov till symtom som synförlust, balansstörningar, depression och förlamning.

De flesta människor som lider av MS har korta perioder av skov följt av relativt långa symtomfria perioder. Dessvärre vet man aldrig när ett nytt skov kan komma och de drabbade får därför svårt att delta i vardagliga aktiviteter, vilket leder till social isolering och ensamhet. Med varje skov förvärras sjukdomen och utan behandling blir de typiska symtomen snabbt värre.

Patienter kräver nya behandlingar

Det finns idag inget botemedel för MS och det finns heller inget sätt att förhindra att sjukdomen utvecklas. De behandlingar som används idag har ofta allvarliga biverkningar och är i första hand inriktade på att behandla patienter under skov när de lider som mest. MS-patienter kräver därför bättre, enklare och säkrare behandlingsalternativ.

Cyxones erbjuder ett nytt alternativ

Det svenska bioteknikbolaget Cyxone, som utvecklar behandlingar för immunsjukdomar, gasar nu på utvecklingen av sin läkemedelskandidat, T20K, för att ta fram en ny MS-behandling. T20K har en ny verkningsmekanism med potential potential att sakta ner sjukdomsprogression, förhindra skov och skjuta upp behovet av andra linjens behandling. Förväntningen är också att den kan fördröja uppkomsten av sjukdomen och ge färre biverkningar än existerande behandlingar. Därtill ska T20K vara lätt att administrera och göra patienter mindre beroende av frekventa sjukhusbesök.

Förbereder nästa steg i utvecklingen

Cyxone intensifierar nu sina förberedelser för att under 2022 ta T20K till en fas I studie med en ny form av administrering. Dessa aktiviteter inkluderar att välja en partner för storskalig produktion, utveckla biomarkörer för att mäta effekten av behandlingen samt utvärdera den alternativa vägen för administrering av läkemedlet.

Utforskar olika former för administration

Cyxones vision är att T20K ska tas oralt. Visionen har stöd från prekliniska studier i möss, vilka efter oral administrering med T20K, visat på fördröjd uppkomst av MS och minskade biverkningar.

Även om bolaget har starka prekliniska resultat i ryggen med oral administrering är det fortfarande oklart vilken form som ger bäst effekt hos MS-patienter. Bolaget inleder en därför en studie under andra kvartalet 2021 för att även undersöka effekten av subkutan (subQ) administrering med T20K.

»We intend to develop T20K as a convenient administration such as oral or a subQ treatment for patients’ quality of life. Infusions require hospitalisation while oral or subQ treatments can be taken at home. Oral or subQ administration forms will therefore be much easier and more convenient for patients to take. We aim to develop the format which delivers the best efficacy and convenience for patients« — Tara Heitner, CEO Cyxone

Enande mot MS

Cyxone strävar efter att utveckla en effektiv och varaktig behandling för MS-patienter. Nya läkemedel tillsammans med initiativ som internationella MS dagen ger hopp om en ökad medvetenheten om sjukdomen som på sikt kommer att bidra till bättre villkor för MS-patienter.

Även om flera länder nu börjar öppna upp kommer många aktiviteter i samband med internationella MS dagen att hållas virtuellt, se en kartöversikt av planerade evenemang här.

 

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev