Home Nyheter Försäljningen tickar uppåt för Invent Medic

Försäljningen tickar uppåt för Invent Medic

Försäljningen tickar uppåt för Invent Medic

10 maj, 2021

Lundabolaget Invent Medic, som utvecklar produkter för att främja kvinnohälsa, rapporterade i veckan av 2021 års första kvartal. Inledningen av året präglades till stor del av marknadssatsningen på bolagets första produkt, Efemia kontinensstöd, där försäljningen fortsätter att ticka uppåt i stadig takt. Man har även förberett lanseringen av bolagets nästa produkt, en menskopp.

Invent Medic LogoDet första kvartalet 2021 var händelserikt för Invent Medic. Bolaget noterade för tredje kvartalet i rad en positiv försäljningsutveckling och genomförde ett flertal aktiviteter för att den trenden ska hålla i sig. Positiva signaler kan nu skönjas efter ett tufft år som starkt påverkats av coronapandemin, bl.a. i Storbritannien.

Rörelseresultatet för det första kvartalet blev en förlust på cirka 4,3 Mkr, vilket kan jämföras med förra årets första kvartal som innebar en förlust på cirka 3,7 Mkr. Kassan uppgick per den 31 mars 2021 till knappt 12 Mkr.

Startar upp i USA

Bolagets första produkt, Efemia kontinensstöd, är en vidareutveckling av Lars Olof Henrikssons och Jan Claréns uppfinning för lindring av kvinnlig ansträngningsinkontinens. Produkten säljs online och via distributörer i Sverige och ett antal länder runt om i Europa. Bolaget arbetar nu för fullt för att även ta sig in på den amerikanska marknaden.

Här har man bland annat lämnat in en 510(k)-ansökan till det amerikanska läkemedelsverket FDA och samtidigt påbörjat förberedelser för att starta upp ett dotterbolag i landet.

Marknadssatsningar ska driva försäljning ytterligare

Invent Medic är mitt i transformationen från ett renodlat utvecklingsbolag till ett marknadsföringsbolag. Ett tydligt exempel på den förvandlingen är att marknadsorganisationen under kvartalet stärktes med två nyanställningar, något man hoppas ska innebära ytterligare en skjuts i försäljningen framöver.

I syfte att hålla upp takten i marknadssatsningarna genomfördes en kapitalanskaffning som totalt inbringade cirka 9,2 Mkr där bolaget även avtalade om en lånefacilitet på 10 Mkr.

Flera nya avtal tecknade

Även på avtalsfronten har takten varit hög, där man hittills i år skrivit flera distributionsavtal. Det senaste i raden skrevs med LloydsApotek, vilket innebär att man nu finns representerade hos fem av de stora apotekskedjorna i Sverige. Efemia kontinensstöd går sedan i april även att skriva ut i totalt åtta svenska regioner efter att ramavtal slutits med Region Kalmar.

Utökar produktportföljen

Vid sidan av huvudprodukten utvecklas även en menskopp med tänkt lansering under andra halvan av 2021. Patentansökan är inlämnad och man har även inlett en första testrunda med två prototyper där totalt 66 kvinnor deltar. Invent Medic har redan märkt av ett starkt intresse för produkten och inväntar spänt hur den kommer att tas emot av testpanelen.

BioStock kontaktade Invent Medics vd Karin Bryder för att få hennes bild av kvartalet som gått.

Karin Bryder, vd Invent Medic

Först och främst, hur skulle du beskriva det kvartal ni nu kunnat lägga bakom er?

– Intensivt är det korta svaret. Vi hade aktiviteter på alla plan, inlösen av teckningsoption, riktad nyemission, ansökan till FDA, nya medarbetare och utökade aktiviteter på marknads- och säljsidan.

Vilka blir de viktigaste aktiviteterna för Invent Medic under vår och sommar?

– Marknadsaktiviteterna är av högsta prioritet just nu, där vårt mål är att på ett bra sätt nå ut till alla de kvinnor som kan bli hjälpta av våra produkter.

– Utöver det är det en intensiv period med nytt europeiskt regelverk för medicintekniska produkter, kommunikation med FDA och förberedelser inför registrering i det regelverk som Storbritannien kommer att anta.

Försäljningen fortsätter ju att ticka på uppåt. Vilka förhoppningar har du på försäljningsutvecklingen framöver?

– Om man tittar på hemmamarknaden så ser jag fram emot att de aktiviteter och den plan vi har för våren ger frukt både i form av kunskap och ökad försäljning. Kunskapen ska vi dela med oss utav till våra distributörer när deras samhällen öppnar mer och mer. Min förhoppning är att vi ska kunna se en stigande ökningstakt under senare delen av året.

 

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev