Home Nyheter Ziccum om samarbetet med Janssen

Ziccum om samarbetet med Janssen

Ziccum om samarbetet med Janssen

18 februari, 2021

I december 2019 inledde Ziccum ett pilotprojekt tillsammans med ett icke namngivet globalt läkemedels- och vaccinbolag. Projektet skulle undersöka hur Ziccums teknologiplattform kan hjälpa motparten att generera torra och temperaturstabila vacciner. Nyligen kunde Ziccum avslöja att partnern var Janssen Vaccine & Prevention, ett av Janssens läkemedelsbolag som ägs av världens största läkemedelsbolag Johnson & Johnson. För BioStock berättar Ziccums vd Göran Conradson mer om samarbetet och målen för 2021.

Lundabolaget Ziccum har utvecklat LaminarPace, en mild lufttorkningsmetod, som ger vacciner i form av ett torrt temperaturstabilt pulver med låga förluster under processen. I dagsläget finns inte några konkurrerande konventionella torkningstekniker som kan utföra denna process i rumstemperatur. Andra teknologier använder antingen höga temperaturer (+80°C) eller låga (-80°C) under torkprocessen och detta resulterar i mycket temperaturkänsliga vacciner, samt stora förluster.

Till skillnad från dagens vacciner kan torra pulvervacciner hanteras, lagras och transporteras utanför kylkedjan.

Det råder således en stor efterfrågan på en teknologi som kan lösa problemen med en obruten kylkedja, inte minst aktualiserad under Covid-pandemin för Pfizers och BioNTechs samt Modernas mRNA-vacciner som måste transporteras och lagras vid temperaturer på -70°C respektive -24°C för att inte tappa sin terapeutiska effekt.

»Licensavtal är fortfarande en viktig del av vår affärsmodell, samtidigt som vi öppnar upp för nya affärsmöjligheter med en eventuell egen produktionsanläggning. Ett licensavtal skulle validera LaminarPace och vara ett tydligt kvitto på det kommersiella värdet i Ziccums erbjudande« – Göran Conradson, vd Ziccum

Förlängt utvärderingsavtal

Under december 2019 inledde Ziccum ett samarbetsprojekt med Janssen Vaccine & Prevention, i syfte att undersöka hur Ziccums teknologiplattform kunde hjälpa partnern att generera torra och temperaturstabila vacciner.

Baserat på de positiva resultaten från denna inledande fas där man studerar kompatibiliteten med ett modellvaccin som tagits fram genom LaminarPace, förlängde bolagen den 25 januari utvärderingsavtalet fram till 30 juni 2021.

Vd kommenterar

BioStock kontaktade Ziccums vd Göran Conradson för att få veta mer om projektet och om planerna för resten av året.

Göran Conradson, vd Ziccum

Göran, det här samarbetet har nog passerat lite under radarn på marknaden givet att offentliggörandet av vem partnern var gjordes långt efter projektet sjösattes. Kan du berätta lite mer om syftet med pilotprojektet?

– Visst, syftet är att se hur våra respektive teknologiska plattformar fungerar ihop. De initiala testerna föll ju som bekant väl ut. Vilket vi alla tycker är väldigt roligt. Nu handlar det helt enkelt om att slutföra de initiala utvärderingarna.

Samarbetet har förlängts till 30 juni, med andra ord bara några månader till. Skall man tolka detta som att ni siktar på att analysen av LaminarPace och Janssens vaccinplattformar då har hunnit slutföras?

– Ja, åtminstone så vi borde kunna ta ett nytt avstamp för ett eventuellt utökat samarbete.

Om samarbetet faller väl ut, finns det då möjligheter att inleda tillverkning av ett av deras vacciner med LaminarPace?

– Ja, det ligger naturligtvis i korten att det är det vi siktar på.

I mitten av januari presenterade ni målsättningarna för 2021. Vill du berätta mer om planerna att säkra ett licensavtal?

– Licensavtal är fortfarande en viktig del av vår affärsmodell, samtidigt som vi öppnar upp för nya affärsmöjligheter med en eventuell egen produktionsanläggning. Ett licensavtal skulle validera LaminarPace och vara ett tydligt kvitto på det kommersiella värdet i Ziccums erbjudande.

Nästa stora punkt för året är att ta fram planer för en produktionsanläggning för fyllning och slutförpackning av vacciner. Vad kan du berätta om detta mål, som kommer att kräva såväl finansiering som ett nära samarbete med en vaccintillverkare?

– Vi har lagt fram en konceptuell design som visar att – så här kan man göra! Nu gäller det att ta in partners för att förverkliga detta. För detta behöver vi en tillverkare samt finansiärer och vi jobbar på bägge dessa två fronter.

Ni har även en rad andra delmål för året. Vad kommer bli avgörande för att ni ska nå era höga ambitioner när vi i december summerar 2021?

– Vi har onekligen fått hjälp, om nu detta är rätt ord i sammanhanget, av pandemin. Vaccin har kommit på allas läppar, och vi tycker oss få bra gehör från olika nyckelspelare, samtidigt gäller det förstås att realisera planerna. Med hjälp av målsättningar kan vi styra bolagets verksamhet och aktiviteter mot dessa mål, men detta innebär också att specifika delmål faktiskt kan se lite olika ut så länge som vägen leder framåt åt rätt håll. Vilket är att i första hand säkerställa att alla världens barn kan erhålla ett grundläggande vaccinationsskydd.

mRNA-vacciner såsom Pfizers, BioNTechs och Modernas Covid-19-vacciner måste transporteras och lagras vid mycket låga temperaturer. Vad talar för att ni skall kunna torka denna typ av vacciner?

– Inom bolaget har vi stor erfarenhet att torka denna typ av vacciner som utgörs i huvudsakligen av LNP (Lipid Nano Partiklar) som skyddar mRNA. Samtidigt, måste varje vaccin utvärderas för sig, och det går aldrig att på förhand säga med säkerhet om det lyckas.

– AstraZenecas Covid-19-vaccin AZD1222 däremot kan lagras, transporteras och hanteras vid normala kylförhållanden, dvs. 2-8 grader. Vilken funktion skulle LaminarPace fylla i detta, men också andra fall, där en låg temperatur inte är lika avgörande?

– AstraZeneca arbetar med Adenovirus som vi har stor erfarenhet av och att de principiellt fungerar väldigt bra i vårt system. Vi genererar ett temperaturstabilt pulver som tål betydligt högre temperaturer än 2-8°C. 2-8°C, vilket är vad i princip alla vacciner måste klara, och hittills har man inte lyckats med att vaccinera i tillräckligt hög grad mot sjukdomar. Ta ex mässlingen, trots 60 år med ett alldeles utmärkt mässlingsvaccin så har man inte lyckats utrota mässlingen vilket till stor del beror på brister i kylkedjan.

I höstas tog ni ett viktigt steg för att integrera LaminarPace med kommersiell tillverkning av vacciner med partnern KeyPlants, en tillverkare och expert på farmaceutisk anläggningsdesign. Hur kommer detta samarbete att se ut i år?

– Vi är klara med den första konceptuella studien, och skulle i så fall starta en mer detaljerad design. Men, innan dess måste vi ha fler partners på plats som ex vaccintillverkare av bulkvacciner, samt finansiärer av anläggningen.

– Ni har kapacitet att producera upp till 30 miljoner flaskor med termostabila vacciner årligen med ca 80 procent mindre energianvändning och 65 procent reducerade driftskostnader samt halverade kapitalutgifter jämfört med metoder för frystorkning. Hur ser intresset ut bland större läkemedelsbolag, NGOs och liknande organisationer för denna lösning?

– Vi har beskrivit detta i vårt så kallade White Paper som har fått en mycket god respons från flera olika partners. Vi kan nog trycka på flera olika ekonomiska fördelar med vår process i olika delar av hela kedjan från fabrik till patient. Vi kommer att utveckla dessa tankar under året.

Läs även: Ziccum kan bli nyckelspelare inom vaccintillverkning

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev