Home Nyheter 2cureX erhåller EU-bidrag för sitt projekt inom äggstockscancer

2cureX erhåller EU-bidrag för sitt projekt inom äggstockscancer

2cureX erhåller EU-bidrag för sitt projekt inom äggstockscancer

5 februari, 2021

Igår, på Världscancerdagen, tillkännagav 2cureX att bolagets nyligen lanserade produkt inom prediktiv medicin, IndiTreat, valts ut för användning i DECIDER-projektet, ett prestigefyllt multinationellt äggstockscancerprojekt finansierat av EU. DECIDERS huvudmål är att utveckla nya diagnostiska verktyg och effektiva läkemedelskombinationer för att behandla patienter med äggstockscancer.

Den 4 februari varje år uppmärksammas Världscancerdagen världen över för att öka medvetenheten om de utmaningar som cancerpatienter, deras läkare och cancerforskare står inför. Dagen påminner oss om behovet av nya och bättre behandlingar med potential att rädda liv.

Vi påminns även om att cancer attackerar kroppen på olika sätt beroende på vilken typ av cancer och vilka organ som påverkas, men också för att varje enskild patient är biologiskt unik. Därför är det inte givet att de behandlingar som fungerar för en patient med en cancertyp även fungerar för en annan patient med samma cancertyp. Detta gör en redan tung börda tyngre för, i första hand, cancerpatienterna som riskerar att dö i förtid, men också för läkare som tvingas tävla mot tiden för att försöka rädda dessa patienter eller åtminstone förlänga deras liv.

2cureX IndiTreat spelar en viktig roll i cancerbehandling

Danska bioteknikbolaget 2cureX har utvecklat ett verktyg med förmågan att förutsäga vilken av de  idag tillgängliga cancerbehandlingarna som passar bäst för varje enskild patient. Testet, kallat IndiTreat, bygger på principerna bakom funktionell precisionsmedicin (FPM), ett område där 2cureX anses vara en pionjär tack vare det arbete som bolaget gjort för att utveckla IndiTreat. Läs mer här.

I september förra året lanserade 2cureX officiellt IndiTreat vid ESMO 2020-konferensen, där bolaget visade upp sin produkt för onkologiexperter världen över. Bolagets mål är att kunna använda IndiTreat för de flesta solida cancerindikationer, men på ESMO lanserade 2cureX en version av IndiTreat som är specifik för metastaserad kolorektal cancer, vilket är den indikation där IndiTreat hittills har validerats kliniskt.

IndiTreat valt till EU-projekt inom äggstockscancer

2cureX arbetar redan med att utveckla IndiTreat-versioner som kan identifiera den bästa behandlingen mot andra typer av cancer, inklusive äggstockscancer, som 40 000 kvinnor i Europa dör av årligen. Idag behandlas majoriteten av patienter med äggstockscancer med, förutom invasiv kirurgi för att avlägsna cancern, med platinabaserad kemoterapi. Tyvärr minskar effekterna av denna behandling ofta under behandlingscyklerna, och det finns i nuläget få effektiva behandlingsalternativ för patienter som utvecklar resistens mot platinabaserade läkemedel.

Igår meddelade 2cureX att IndiTreat har bjudits in att delta i ett multinationellt äggstockscancerprojekt kallat DECIDER, vilket finansieras av EU med 15 MEUR. Målet med det 5-åriga projektet är att upptäcka nya diagnostiska verktyg och effektiva läkemedelskombinationer baserade på data från patienter med höggradig serös äggstockscancer. Detta är alltså patienter som drabbats av den mest maligna formen av äggstockscancer, som utgör upp till 70 procent av alla fall av äggstockscancer. Bland partnerna i detta internationella och tvärvetenskapliga projekt finns 14 bransch- och akademiska organisationer från sju EU-länder.

Inbjudan är ett viktigt erkännande av IndiTreat som ett prediktivt diagnostiskt verktyg och för 2cureX övertygelse att varje cancerpatient ska behandlas individuellt. 2cureX grundare och CSO Ole Thastrup var mycket glad över möjligheten att delta i projektet:

»I was very excited when 2cureX was invited to participate in the DECIDER project. This is a unique opportunity to apply our IndiTreat technology to circumvent resistance to standard chemotherapies by finding new effective combinations of already approved drugs. All relevant data from the patient will be integrated and handled by artificial intelligence processes to build diagnostic and new treatment scenarios for this devastating disease that often is called “the silent killer.” I see the invitation of 2cureX to conduct the functional testing in DECIDER as a token of confidence from scientific peers in the field«

Stöd från EU

Både 2017 och förra året fick 2cureXs initiativ inom äggstockscancer med IndiTreat stöd inom Europa då man erhöll bidrag från det tyska utbildningsministeriet (Bundesministerium für Bildung und Forschung, BMBF). Bidragen, först 810 216 EUR och sedan 1 322 520 EUR, tilldelades 2cureX tyska dotterbolag, 2cureX GmbH, och dess kliniska partner, Hamburg-Eppendorf universitetssjukhus (UKE).

Inbjudan till att delta i DECIDER-projektet är inte bara ett nytt erkännande av 2cureX engagemang inom behandling av äggstockscancer, utan också en validering av IndiTreat som ett prediktivt diagnostiskt verktyg och av 2cureX övertygelse att varje cancerpatient ska behandlas individuellt.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev