Home Nyheter CLS förstärker med nya medarbetare inför global etablering

CLS förstärker med nya medarbetare inför global etablering

CLS förstärker med nya medarbetare inför global etablering

4 februari, 2021

Clinical Laserthermia Systems (CLS) har under årets inledande månader kommit med en rad intressanta nyheter. Bolaget har bland annat meddelat att man förstärker organisationen med tre nya medarbetare och att man erhållit ytterligare en order från amerikanska Immunophotonics inom ramen för en pågående studie. CLS har alltså inlett 2021 med att, i linje med sin strategi, rusta bolaget inför en fortsatt global etablering.

Lundabaserade CLS utvecklar innovativa produkter för bildledd laserablationsbehandling med hög precision. CLS TRANBERG Thermal Therapy System är i EU godkänt för behandling av mjukvävnad och CLS har valt att initialt fokusera på behandling av prostatacancer, bukspottkörtelcancer, tumörer i hjärnan samt epilepsi. I USA används TRANBERG-systemet för behandling av mjukvävnad, såsom vid prostatacancer. Systemet är optimerat för behandling med CLS egenutvecklade imILT-protokoll, som används vid spridd cancer och har potential att stimulera immunförsvaret.

Ny order från Immunophotonics

CLS inledde året med att meddela att man erhållit ännu en order i sitt samarbete med amerikanska Immunophotonics. De båda bolagen har ett pågående samarbete där Immunophotonics bedriver en klinisk fas Ib/IIa studie i patienter med solida cancertumörer. I studien kombineras CLS TRANBERG Thermal Therapy System med Immunophotonics läkemedel IP-001 och den nya ordern avser engångsinstrument för patientbehandling. I ett pressmeddelande uttryckte CLS tillförordnade vd Dan Mogren sin tillfredsställelse över nyheten:

»Det är en mycket positiv signal att studien löper på, trots de begränsningar som Covid-19 innebär för hela sjukvården. Intäktsmässigt är det inte någon stor order – men jag tror att vi alla kan enas om att det är glädjande att se att planerade kliniska studier kan fortsätta rekrytera patienter. Jag är också nöjd över att behandlande läkare i studien bedömer att TRANBERG Thermal Therapy System svarar upp mot förväntningarna och att de väljer att gå vidare efter de första behandlade patienterna« — Dan Mogren, t.f. vd CLS

Förstärkt organisation

CLS har i sina senaste kvartalsrapporter beskrivit de milstolpar som bolaget har framför sig. Bolaget behöver kliniska data från behandling med TRANBERG-systemet, dels som underlag för marknadsgodkännande, dels som stöd för införsäljning av systemet. Detta är viktiga förutsättningar för bolagets fortsatta etablering i Europa, USA och Asien.

Nu kompletterar CLS de resurser som krävs inom dessa områden och förstärker sin organisation med tre nyrekryteringar i form av Lotta Ljungberg, Hoda Tawfik och Perjan Pleunis. Ljungberg tar rollen som VP Regulatory Affairs & Quality Assurance och kommer närmast från Biora där hon var kvalitetschef. Tawfik, som tidigare varit CMO/COO vid Magforce Nanomedicine, blir CLS nya VP Clinical Affairs. Personaltillskotten stärker CLS i bolagets fortsatta globala etablering genom att lägga en stadig grund inom regulatoriska godkännanden och kliniska data.

Perjan Pleunis blir ny chef för marknad och försäljning i Europa. Rekryteringen av Pleunis representerar ett viktig led i lanseringen av CLS nya generation av produkter för bildledd ablationsbehandling i främst hjärna och prostata på den europeiska marknaden. Enligt bolaget kommer Pleunis, som tidigare har haft ledande roller på bl.a. Brainlab och Mevion Medical Systems, att ha en nyckelroll när CLS nu utökar sitt produktutbud på den europeiska marknaden.

CLS har också hunnit med att flytta sitt USA-kontor till Irvine Office Plaza, Irvine, Kalifornien. CLS har idag ett distributionssamarbete med amerikanska ClearPoint Neuro samt kliniska samarbeten med bland annat University of Texas Medical Branch, som använder CLS engångsinstrument vid laserablationsbehandling av lokaliserad prostatacancer.

»USA har som alla vet drabbats hårt av pandemin under 2020. Min förhoppning är att vi i och med att vaccinationsprogrammen genomförs ska kunna träffa potentiella kunder igen och demonstrera produkten hands-on« — Michael Magnani, managing director CLS Americas.

EU-patent för ny egenutvecklad produkt

Januari avslutades med goda nyheter då bolaget erhöll ett nytt patent i EU. Patentet är giltigt fram till och med 2036 och går under namnet Apparatus and Method for Controlling Laser Thermotherapy. Det skyddar den teknik och metoder som CLS använder i sin nya egenutvecklade sterila engångsintroducer med integrerad mätning av vävnadstemperatur, en s.k. Tissue Temp Introducer. CLS utvecklar produkten i samarbete med läkare som har erfarenhet av behandling med TRANBERG Thermal Therapy System och en av fördelarna med produkten är att den minskar behovet av separata temperaturprober under behandlingen. Detta kommer inte bara att underlätta för behandlande läkare utan produkten är också ett kvitto på CLS ständigt pågående arbete med att utveckla nya och förbättrade produkter.

Aktiemarknaden har uppskattat nyhetsflödet under årets första veckor genom att handla upp CLS-aktien med cirka 10 procent. Nästa avstämning för marknaden blir den 26 februari, då bokslutskommunikén för 2020 publiceras.

 

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev