Home Nyheter Lipum mot börsnotering under 2021

Lipum mot börsnotering under 2021

Lipum mot börsnotering under 2021

19 januari, 2021

För många life science-bolag innebar Covid-19 betydande svårigheter under 2020, men redan i början av pandemin var Umeåbolaget Lipum snabba med att lägga om sina planer och anpassa sig till rådande omständigheter. Detta visade sig vara ett gynnsamt drag och under 2020 tog man viktiga steg på vägen mot den första kliniska studien med läkemedelskandidaten SOL-116. BioStock har kontaktat Lipums vd Einar Pontén för att få veta mer om året som gått och planerna för 2021.
Lipum är ett biofarmaceutiskt bolag med starka rötter i Norrland, närmare bestämt Umeå. Bolaget har utvecklat en antikropp SOL-116, med målsättningen att erbjuda en bättre behandling av framförallt barn- och ledgångsreumatism, men även andra kroniska inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar.
Just nu planerar Lipum en börsnotering för att finansiera förberedelser inför och start av de kliniska prövningarna som krävs för att ta SOL-116 hela vägen till ett godkänt biologiskt läkemedel.

Lipum vill bota barnreumatism

Lipum har valt att ta upp kampen mot barnreumatism, även kallat juvenil idiopatisk artrit (JIA), vilket är en sällsynt men besvärlig sjukdom. Varje år diagnostiseras cirka 200–250 barn i Sverige med JIA vilket innebärsvår smärta, svullnad och stelhet i lederna.
Trots framsteg inom JIA-forskning finns ett stort behov av effektivare behandlingar. Runt 30 procent av patienterna blir otillräckligt hjälpta av tillgängliga läkemedel och vissa drabbas av oönskade biverkningar. Lipums mål är att utveckla en bättre behandling mot JIA som förhöjer livskvaliteten hos de drabbade barnen.

Avancerar mot klinisk studie med SOL-116

Precis innan årsskiftet 2019/2020 meddelade Lipum att cellinjen för SOL-116 var färdigutvecklad efter intensivt och målinriktat arbete. Utvecklingen av cellinjen tog nio månader och utfördes i samarbete med bolagets partner Abzena. Under 2020 fortsatte arbetet med utveckling av en produktionsmetod och uppskalning, vilket i november resulterade i produktion av SOL-116 i 200 liters volym. Under 2021 ska antikroppen produceras under GMP och den kan då användas för kliniska prövningar.
I december 2020 inledde Lipum prekliniska toxikologi- och säkerhetsstudier med partnern Charles River Laboratories. Detta innebär att bolaget nu befinner sig i sent prekliniskt stadium där man förbereder sig för att gå in i kliniskt skede. Planen är att inleda en klinisk fas I-studie med SOL-116 under våren 2022 och då kommer man alltså testa läkemedelskandidaten på människor för första gången.

Norrlandsfonden investerar i Lipum

Ytterligare en god nyhet från 2020 var att Norrlandsfonden valde att investera i Lipum. Norrlandsfonden är en stiftelse med uppgift att främja utvecklingen i expansiva bolag som är belägna i den norra delen av Sverige. Beskrivningen passar bra in på Lipum då bolaget befinner sig i ett expansivt skede och har starka rötter i Norrland. Bolaget bygger nämligen på forskning bedriven vid Umeå Universitet och Lipum har även ingått i inkubatorn Umeå Biotech Incubator.
Att Norrlandsfonden har valt att vara finansiärer till Lipum visar på ett stort förtroende för bolaget. I ett pressmeddelande i samband med offentliggörandet av investeringen underströk Anna Hedström från Norrlandsfonden Lipums kompetens:

»Mycket kompetent företag med gedigen historik och där det dessutom finns personer med kunskap om att göra tillväxtresor inom läkemedelsbranschen« – Anna Hedström, Norrlandsfonden 

Förstärkning av styrelsen under 2020  

Under våren förstärkte Lipum styrelsen genom att rekrytera Kristian Sandberg som styrelseledamot. Sandberg är docent inom immunologi och har lång erfarenhet från läkemedelsindustrin, framförallt AstraZeneca där han har haft flertalet positioner inom FoU. Sandberg har dessutom tidigare lett utvecklingen och optimeringen av Lipums läkemedelskandidat i rollen som Director för Drug Discovery Platform för SciLifeLab vid Uppsala universitet.
Sedan tidigare satt tre experter runt bolagets styrelsebord – ordförande Ulf Björklund och grundarna Olle Hernell och Lennart Lundberg. Sandberg kommer framförallt bidra med erfarenhet och kunskap om vad som krävs för att ta en läkemedelskandidat till kliniska studier och hela vägen till marknaden.

Inskickad patentansökan

Under 2020 har Lipum även skickat in en patentansökan för SOL-116 som, vid ett godkännande, kommer skydda bolagets antikropp i 20 år fram till 2040. Bolaget har redan godkända patent i USA och Europa för behandling av ledgångsreumatism och juvenil idiopatisk artrit. Man inväntar även besked för en avdelad patentansökan avseende inflammatorisk tarmsjukdom (IBD).

Initierade strategiska samarbeten

Det gångna året innebar också ett ökat fokus på strategiska samarbeten och i juni initierade Lipum ett samarbete med Immuneed i Uppsala för att kunna kartlägga och förstå mer kring verkningsmekanismen för SOL-116. Detta är ett viktigt steg för att kunna avgöra vilka indikationer som man ska satsa på framöver.
Bolaget har även inlett ett samarbete med Örebro Universitet angående forskning kring inflammatoriska tillstånd och molekylen IL-1 och dess koppling till främst åderförfettning och hjärtinfarkt, men även cancer.

Förberedelser inför klinisk studie och IPO under 2021

Året 2021 kommer med största sannolikhet präglas av ett intensivt arbete inför kliniska studier med SOL-116 som ska starta i början av 2022. Bland annat är målet att färdigställa en GMP-batch inför de kliniska prövningarna. Dessutom siktar Lipum på att genomföra en börsnotering under 2021 för att finansiera bolagets fortsatta utveckling.

Einar Pontén, vd för Lipum

Parallellt kommer Lipum utforska andra indikationer för SOL-116. Enligt vd Einar Pontén har läkemedelskandidaten potential vid behandling av fler autoimmuna och autoinflammatoriska sjukdomar och tidiga pre-kliniska data finns för sju indikationer som tillsammans utgör en global marknad på nästan 64 miljarder Euro.

Lipums vd kommenterar året 2020

BioStock har kontaktat Einar Pontén för att få veta mer om den planerade börsnoteringen, händelserna under 2020 och planerna framåt.
2020 har nu passerat och det har minst sagt varit ett annorlunda år. Hur skulle du beskriva året som har gått för Lipum?
– Vi känner stor tacksamhet för att alla medarbetare och närstående har varit friska. I början av mars tog vi en del kraftfulla beslut och ändrade i planeringen. Det visade sig vara klokt och sedan dess har allt förlöpt enligt plan.
Ni planerar att genomföra en börsnotering under 2021. Vilka fördelar ser du med att vara ett börsnoterat bolag?
– Läkemedelsutveckling är som bekant kapitalkrävande och förhoppningen är att en notering kommer leda till mer uppmärksamhet och att fler investerare får kunskap om potentialen. Jag tror också att fler möjliga partners får upp ögonen för Lipum och hoppas att det kan leda till samarbeten.

»Förhoppningen är att en notering kommer leda till mer uppmärksamhet och att fler investerare får kunskap om potentialen. Jag tror också att fler möjliga partners får upp ögonen för Lipum«

Vilka förberedelser kvarstår innan ni kan påbörja den kliniska fas I-studien med SOL-116?
– Det är ett flertal pusselbitar som måste komma på plats. Först och främst ska vi slutföra toxikologi- och säkerhetsstudier som just har inletts. Parallellt fortskrider CMC med tillverkning av SOL-116 under GMP och därefter ska det göras en beredning som kan användas vid injektion på försökspersoner.
– Det är också en hel del planeringsarbete för upphandling av klinik och sammanställning av dokumentation så att vi kan lämna in en ansökan om klinisk prövning. 
Vilka milstolpar hoppas du att Lipum kommer uppnå under 2021?
– Det är redan ett händelserikt år och en milstolpe är förstås notering vid Nasdaq First North. Jag hoppas också att vi kan genomföra vår strategi och bibehålla en hög aktivitet inom det pre-kliniska arbetet och publicera resultat samtidigt som förberedelserna inför klinisk prövning löper på som planerat. Så det finns många mindre milstolpar också. 
Se vd Einar Pontén presentera Lipum vid den senaste upplagan av BioStock Life Science Summit här.
 
Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev