Home Nyheter Lipums cellinje är färdigutvecklad och redo för nästa steg

Lipums cellinje är färdigutvecklad och redo för nästa steg

Lipums cellinje är färdigutvecklad och redo för nästa steg

18 december, 2019

I mars kom beskedet att onoterade Lipum tecknat ett avtal med amerikanska Abzena om att producera bolagets läkemedelskandidat för behandling av autoimmuna kroniska inflammatoriska sjukdomar. Efter nio månader av intensivt och målinriktat arbete kan Lipum nu meddela att cellinjen är färdigutvecklad och därmed klar för nästa fas i utvecklingen. BioStock har talat med Mats Reslow, CMC Project Manager på Lipum om den färdigutvecklade cellinjen och vad som händer härnäst.
Umeåbolaget Lipum, grundat 2010, har djupa rötter i den norrländska staden. Inte nog med att bolaget ingår i den framgångsrika inkubatorn Umeå Biotech Incubator (UBI) utan Lipums verksamhet är även baserad på forskning inom pediatrik, bedriven vid Umeå universitet, kring spädbarns näringsupptag. Forskningen ledde till upptäckten av proteinet BSSLs (Bile Salt-Stimulated Lipase) betydelse vid uppkomst av kronisk inflammation. BSSL främjar rekryteringen av immunceller till en inflammation i kroppen. I vanliga fall hjälper detta till att kontrollera inflammationen, men när en inflammation blir kronisk bidrar BSSL istället till att upprätthålla inflammationen. Så genom att blockera BSSL hoppas Lipum att kunna hämma den inflammatoriska processen.
Mot denna bakgrund grundades Lipum som nu utvecklar en behandling av kroniska autoimmuna inflammatoriska och autoinflammatoriska sjukdomar, i första hand juvenil idiopatisk artrit (JIA) som är den vanligaste inflammatoriska ledsjukdomen hos barn.

Dyrt och komplicerat med biologiska läkemedel

Behandlingen som Lipum utvecklar är ett s.k. biologiskt läkemedel, närmare bestämt en monoklonal antikropp som ska blockera BSSL-molekylen. Till skillnad från traditionella småmolekylära läkemedel, som framställs genom kemisk syntes, är den aktiva substansen i biologiska läkemedel producerad eller renad fram ur levande celler eller vävnad, d.v.s. material av biologiskt ursprung.
Storleken och komplexiteten hos de proteiner som är aktiva ingredienser i ett biologiskt läkemedel är mycket högre jämfört med traditionella läkemedel. Hanteringen av levande organismer är dessutom betydligt känsligare än med syntetiska sådana. Sammantaget gör detta att framställningen av ett biologiskt läkemedel är en relativt dyr, komplicerad och utdragen process.

Lipum når milstolpe

Att Lipum är ett litet biotech-bolag innebär att mycket av den kliniska utvecklingen sker via kontrakterade partners. I våras ingick man ett samarbete med den San Diego-baserade kontraktstillverkaren (Contract Manufacturing Organisation, CMO) Abzena. Avtalet gick ut på att Abzena skulle utveckla cellinjen samt en produktionsmetod av Lipums kandidat.
Att utveckla en cellinje är en komplex process och när Lipum nu kan meddela att arbetet med detta är färdigställt innebär det alltså att man har uppnått en viktig milstolpe. Det tog nio månader, men med denna cellinje är Lipum redo för nästa steg i utvecklingsprocessen. Bolaget vilar inte lagrarna utan kommer under december månad att påbörja produktionsutveckling, optimering samt icke-GMP och GMP-tillverkning. Detta för att kunna tillgodose de högt ställda krav som regulatoriska myndigheter ställer på produktions- och tillverkningsprocessen – inte minst för biologiska läkemedel – för att få tillstånd att initiera klinisk utveckling, något som Lipum räknar med att göra i början av 2021.

Flera fördelar med biologiska läkemedel

Även om utvecklingen av biologiska läkemedel är både mer komplicerad och mer kostsam än med småmolekylära läkemedel så har de biologiska fördelar som Lipum nu är ett steg närmare att kunna kapitalisera på. Biologiska läkemedel har till exempel visat sig vara högeffektiva om man jämför med traditionella läkemedel. Dessutom riktar de sig specifikt mot ett medicinskt mål och behandlar sjukdomen lokalt istället för systemiskt, vilket medför en lägre risk för toxikologiska problem och biverkningar.
För patienterna kan biologiska läkemedel, förutom ett bättre behandlingsutfall, också föra med sig en mycket konkret förbättring av livskvalité genom glesare doseringsintervall som förenklar patientens vardag.

Värt sitt höga pris

En av de mest omdiskuterade aspekterna av biologiska läkemedel har varit den höga prislappen. Jämfört med läkemedel med små molekyler är kostnaden för dessa behandlingar nämligen väldigt hög vilket till stor del beror på att utveckling och tillverkning av biologiska läkemedel är kostsam. Prislappen måste dock ställas i relation till det, ofta markant, förbättrade behandlingsutfallet som kan uppnås med biologiska läkemedel – vilket också tagit flera biologiska läkemedel till blockbusternivåer.

»Nästa steg är att skala upp processen, utveckla analysmetoder samt att starta formuleringsarbete. « – Mats Reslow, CMC Project manager, Lipum

Lipum har i första hand siktet inställt på sjukdomen JIA, en indikation för vilken man hoppas erhålla särläkemedelsstatus. Bolagets främsta målgrupper är de barn med JIA som får tredje linjens läkemedel (cirka 17 procent) och de som nått fjärde linjen där relevant behandling saknas (cirka 7 procent). Dessa patienter utgör sammantaget ett marknadssegment värt cirka åtta miljarder kronor. Den färdigutvecklade cellinjen och den hägrande miljardmarknaden bådar gott för Lipum, även om bolaget har många steg kvar på vägen dit.

Mats Reslow, CMC Project manager, Lipum

För att få veta mer om det nu avklarade arbetet med att välja en CMO och vad som blir nästa steg i utvecklingsarbetet, har BioStock pratat med Mats Reslow, CMC Project Manager på Lipum.
För det första, grattis till er färdigutvecklade cellinje! Kan du börja med att berätta vad din roll som CMC Project Manager innebär?
– Tack! Jag har ju tidigare arbetat med att finna rätt CMO till Lipum och har koordinerat alla aktiviteter mellan Abzena och oss. Detta arbete kommer jag att fortsätta med under processutvecklingen och tillverkningen av tox-batch, engineering- och GMP-batch.
– Utöver att följa processutvecklingen innebär det också att jag granskar analys- och formuleringsarbete som skall godkännas av oss. Vi ska sätta specifikationer för produkten och godkänna tillverkningsprotokoll och rapporter. Dessutom gäller det att se till att alla kvalitetsdokument är tillgängliga som behövs för att skriva en IMPD (Investigational Medicinal Product Dossier).
Baserat på din erfarenhet, vad skulle du säga är de viktigast faktorerna att titta på när man väljer en CMO?
– Jag skulle vilja nämna fyra faktorer som särskilt viktiga. För det första ska det finnas en ”fit” mellan bolagen och för oss på Lipum är det viktigt att vi känner oss prioriterade av CMO:n.
– Sedan är det givetvis väldigt viktiga att CMO:n har kunniga och meriterade medarbetare. Dessutom ska bolaget hålla en hög klass när det gäller utrustning, faciliteter och kvalitetssystem.
– Slutligen är ju kostnaden så klart viktigt för ett litet bolagsom Lipum, men detta är ingenting som får kompromissa kvalitén.
Varför föll valet av CMO på just Abzena?
– Vi diskuterade och utvärderade ett tiotal CMOs. Efter gallring hade vi 3-4 stycken kvar och besökte då de två mest lovande. Till sist föll valet på Abzena eftersom de uppfyllde alla ovanstående kriterier plus att vi kände att vi hade en bra personkemi med Abzenas medarbetare.
När cellinjen nu är färdigutvecklad, vad är nästa steg för Lipums kandidat?
– Nästa steg är att skala upp processen, utveckla analysmetoder samt att starta formuleringsarbete. Till sommaren skall vi ha en tox-batch klar för att kunna starta toxicitets studier.
Om vi ser till hela 2020, vilka milstolpar kommer Lipum att uppnå under det kommande året?
– Förutom toxicitetsstudier, så kommer en viktig milstolpe uppnås när vi har en GMP-batch klar. Då kan vi planenligt starta kliniska studier under 2021.
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev